PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(33) | 93--106
Tytuł artykułu

Ocena wpływu funduszy unii europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact Assessment of European Union Funds in the Economy of Tourism to the Size of Tourist Traffic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dzięki środkom z funduszy Unii Europejskiej jednostki samorządu terytorialnego mogą wpływać na rozwój oferty turystycznej, w tym infrastruktury turystycznej, kompleksowego produktu turystycznego, promocję tego produktu, kształtowanie wizerunku turystycznego obszaru. Działania w tym zakresie powinny być prowadzone z myślą o uzyskiwaniu konkretnych efektów ekonomicznych, związanych z przyjazdowym ruchem turystycznym, jego wielkością i strukturą, a także przychodami do gospodarki lokalnej z tytułu wydatków turystycznych. Efekty ekonomiczne wynikające z ruchu turystycznego wpływają przede wszystkim na przychody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, lokalny rynek pracy oraz poziom życia mieszkańców. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy poziomem wydatków na cele gospodarki turystycznej, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a wielkością ruchu turystycznego. Badania prowadzone były w odniesieniu do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i dotyczą finansowania unijnego gospodarki turystycznej gmin województwa zachodniopomorskiego oraz wielkości ruchu turystycznego w tych gminach. Dla potrzeb opracowania postawiono hipotezę badawczą, zgodnie z którą środki unijne w gospodarce turystycznej wpływają na wielkość przyjazdowego ruchu turystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Through the European Union funds, local government units may influence the development of tourism, including tourism infrastructure, a tourism product, promoting this product, shaping the image of the tourist area. The activities in this area should be conducted with a view to achieving specific economic effects associated with tourist traffic, its size and structure, as well as revenue to the local economy due to tourism expenditure. The economic effects resulting from tourism primarily affect budget revenues of local government units, local labor market and living standards. The primary objective of the study is to show the relationship between the level of spending on tourism economy financed by the European Union and the volume of tourist traffic. Research was carried out in relation to the EU's financial perspectives for 2007-2013 and concern of EU funding tourism economy West Pomeranian communes and the amount of tourist traffic. For the purpose of developing hypothesized research, according to which EU funds in the tourism economy affect the size of in coming tourist traffic. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Gaworecki, W.W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Hunziker, W., Krapf, K., 1961, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. [w:] Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa.
 • Kaspar, C., 1991, Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart.
 • Kornak, A., 1979, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa.
 • Panasiuk, A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Panasiuk, A., 2013, European Union founds in the development of regional sustainable toursim economy in 2007-2013, [w:] Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, University of Rijeka, Opatija.
 • Panasiuk A. (red.), 2014a, Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Difin, Warszawa.
 • Panasiuk, A., 2014b, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Koszalińska, Warszawa-Szczecin-Koszalin 2005/2006, 2008, 2010.
 • Swarbrooke, J., Horner, S., 2001, Bussiness, Travel and Tourism, Oxford Butterworth and Heinemann, Oxford.
 • Turkiewicz, E., 1997, Organizacja imprez turystycznych, Proksenia, Kraków.
 • Wodejko, S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.