PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 | 12--14
Tytuł artykułu

Prawno - kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz. 2)

Warianty tytułu
Legal - Criminalistic Issues of Transportation Security in Urban Logistics in Terms of Traffic Accidents with Regard to Incidents Involving Vehicles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorzy wskazali na aspekty prawne logistyki miejskiej w kontekście bezpieczeństwa. Na bazie analizy poziomu bezpieczeństwa, koncepcji 4E, analizy zdarzeń w komunikacji miejskiej, autorzy zwrócili szczególną uwagę na nowy element koncepcji - prawo karne. Wskazali na znaczenie i rolę aspektu prawa karnego w poprawie bezpieczeństwa komunikacji miejskiej. Analizie poddali zagadnienie sprawstwa, zasad bezpieczeństwa, zjawisko prewencji. W artykule rozważono zagadnienie stosowania właściwej represji karnej za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Wskazano też na potrzebę zmian normatywnych w prawie.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents legal aspects of urban logistics regarding to safety in public transport. Authors examine the level of the traffic road safety and some accident in public transport. They pointed an important role of 4E conception, especially authors pained attention to the new element of this concept - which called enforcement and dealing with the important role of criminal law in the improving safety of public transport. Authors reach the conclusion that penal measures can prevent traffic accidents and other dangers in road traffic.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Antonowicz M., Zieliński M., Rola i metody badań stanu psychofizycznego kierowców a bezpieczeństwo w ruchu drogowym, materiały na konferencję, Wrocław 2013.
 • Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, dnia 28.3.2011, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • Bogdan G. [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom. II. Komentarz do art. 117 - 277 k.k., 2013.
 • Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011 - 2020, Bruksela 2010.
 • Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, t. 3 Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Polsce, WKIŁ, Warszawa 2010.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, 2010.
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa 2013 - 2020, https://www.ocenprogrambrd.pl/
 • http://europa.eu/index_fr.htm.
 • http://ec.europa.eu/transport/road_safety/eventsarchive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm.
 • http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm.
 • http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm.
 • http://www.zdm.waw.pl/zarzad - drog - miejskich/zadania - zdm/badania - i - analizy/raport - o - stanie - bezpieczenstwa - na - drogach - w - warszawie/
 • Przepisy karne zawiera np. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.
 • Sienkiewicz Z., [w:] Melezini M., System Prawa Karnego. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, t. 6, 2010.
 • Stefański R. A., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz, 2000.
 • Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r., Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r., oraz rekomendacje na rok 2010, Sprawozdanie, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, marzec 2010.
 • Szumski J., Kilka uwag kryminologicznych o karze zakazu prowadzenia pojazdów, Państwo i Prawo 1990, z. 2.
 • Symon E. (opr.), Wypadki drogowe w Polsce w 2012 r., www.policja.pl.
 • Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, DIFIN, Warszawa 2010
 • Szołtysek J., Podstawy Logistyki Miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Tundys B., Logistyka miejska, koncepcje, systemy, rozwiązania, DIFIN, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
 • Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.
 • Wesołowski J., Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008.
 • Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, PWN, Warszawa 2004.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 1961 r., sygn. akt I K 559/60, Lex Polonica nr 316941.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 1972 r., sygn. akt V KRN 379/72, Lex Polonica nr 305497; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt III KK 276/10, Lex Polonica 2501839.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429604

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.