PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 | 21--27
Tytuł artykułu

Koncepcja lokalizacji nowego centrum logistycznego w Polsce

Warianty tytułu
Location of a New Logistics Centre in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję lokalizacji nowego centrum logistycznego w Polsce. Celem opracowania jest propozycja procedury lokalizacji obiektu, jakim ma być multimodalne centrum logistyczne. Analizie poddano potencjalną lokalną bazę klientów usług dystrybucyjnych, główne kierunki transportowe, poziom infrastruktury transportowej i istniejące centra logistyczne. Dodatkowo w celu doprecyzowania lokalizacji obiektu proponuje się zmodyfikowane zastosowanie modelu grawitacji handlu Reilly'ego.(abstrakt oryginalny)
EN
Logistics centers are one of the most important elements of the logistics system. This paper presents the location of a new logistics center location in Poland. The aim of this paper is to suggest a location of the object which is to be multimodal logistics center. We analyzed the potential customer base of local distribution services, the main directions of transport, the level of existing transport infrastructure and logistics centers. Additionally, in order to specify the location of the logistics centre the modified Reilly's gravity model of trade is proposed.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Baumol W. J., Wolfe P., A Warehouse Location Problem, "Operations Research", Vol. 6, Iss. 2, 1958.
 • Benko G., Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993.
 • Bocheński T., Transport kolejowy i intermodalny w Krajach Bałtyckich, "Przegląd Komunikacyjny", nr 3/2012, SITK RP, Wrocław 2012.
 • Brussa A., Tarnawa A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Chaberek M., Integracyjne funkcje centrum logistycznego, "Spedycja i Transport", nr 7/8/104/605/2000, s. 3-6.
 • Chudak M., Determinanty lokalizacji placówek opieki psychiatrycznej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1 (55), Wydział Ekonomii Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 • Cope D., Fayez M. S., Mollaghasemi M., Kaylani A., Supply chain simulation modeling made easy: An innovative approach, Simulation Conference, Winter, IEEE, 2007.
 • Fechner I., Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Z. 76 Transport, Warszawa 2010.
 • Fijałkowski J., Wybrane zagadnienia projektowania centrów logistycznych w Polsce (cz.1), "Logistyka", nr 1/2001.
 • Fijałkowski J., Wybrane zagadnienia projektowania centrów logistycznych w Polsce (cz.2), "Logistyka", nr 2/2001.
 • Fijałkowski J., Wybrane kryteria lokalizacji elementów punktowych w projektowaniu podsystemów dystrybucji w ramach krajowego systemu logistycznego, "Logistyka", nr 4/2011.
 • Foltyński M., Centra logistyczno-dystrybucyjne a rozwój regionalny w Polsce. Referat - Konferencja: "Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk - współpraca regionów na rzecz centrów logistyczno-dystrybucyjnych" 4.02.2011, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.pomorskie.eu], (dostęp: 13.04.2013).
 • Gołembska E., Przestrzenne warunki lokalizacji i eksploatacji centrów logistycznych, [w:] Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Markowski T. (red.), Zeszyt nr 225, PAN, Warszawa 2006.
 • GUS: Informacje bieżące. Przewozy ładunków i pasażerów w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Jędra I., Borowiak J., Uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych w Polsce, "Logistyka", nr 6/2010, (CD ROM proceedings).
 • Kaczorek A., Kowalczyk A., Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich, "Prace i Studia Geograficzne", Tom 32, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 • Karakaya F., Canel C., Underlying Dimensions of Business Location Decisions, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 98, Iss. 7, 1998.
 • Kasperska-Moroń D., Krzyżaniak St., Logistyka, ILiM, Poznań 2009.
 • Kaźmierski J., Determinanty decyzji lokalizacyjnych centrów logistycznych na poziomie regionalnym, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", Nr 258, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 • Kengpol A., Design of a decision support system to evaluate the investment in a new distribution centre, "International Journal of Production Economics", Vol. 90, Iss. 1, 2004.
 • Khumawala B. M., An Efficient Branch and Bound Algorithm for the Warehouse Location Problem, "Management Science", No. 18,1972.
 • Ko H. J., Ko C. S., Kim T., A hybrid optimization/simulation approach for a distribution network design of 3PLS, "Computers & Industrial Engineering", No. 50, 2006.
 • Kozioł W., Łochańska D., Machniak Ł., Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce, "Nowoczesne budownictwo inżynieryjne", nr 3(30)/2010.
 • Kuczyńska E., Ziółkowski J., Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości - studium przypadku, Biuletyn WAT, Vol. LXI, Nr 3, Warszawa 2012.
 • LaLonde B. J., Pohlen T. L., Issues in Supply Chain Costing, "International Journal of Logistics Management", Vol 7, No 1, 1996.
 • Liu Q., Xu J.: A study on facility location-allocation problem in mixed environment of randomness and fuzziness, "Journal of Intelligent Manufacturing", Vol. 22, Iss. 3, 2011.
 • Liwiński J., Działalność polskich portów lotniczych w 2011 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2012.
 • Melachrinoudis E., Min H., Redesigning a warehouse network, "European Journal of Operation Research", No. 176, 2007.
 • Migdał-Najman K., Mudza A., Zastosowanie modelu grawitacji względnej Huffa w analizie rynku wielkopowierzchniowych placówek handlowych, "Marketing i Rynek", nr 3/2009.
 • MTBiGM: Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
 • Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Nowicka K., Lokalizacja wynajmowanych magazynów w województwie mazowieckim, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3/2012.
 • Pluta-Zaremba A., Czynniki wyboru lokalizacji magazynu w okolicach Warszawy, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 12/2011.
 • ReVelle C. S., Eiselt H. A., Daskin M. S., A bibliography for some fundamental problem categories in discrete location science, "European Journal of Operational Research", No. 184, 2008.
 • Rokicki T., Problemy lokalizacji w logistyce, [w:] Logistyka. Wybrane zagadnienia, wyd. SGGW, Warszawa 2008.
 • Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Tarkesh H., Atighehchian A., Nookabadi A.S., Facility layout design using virtual multi-agent system, "Journal of Intelligent Manufacturing", Vol. 20, Iss. 4, 2009.
 • Vos B., Akkermans H., Capturing the Dynamics of Facility Allocation, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 16, No. 11,1996.
 • Wasiak M., O optymalnosci lokalizacji obiektów metodą sieciową, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej", Z. 78 Transport, Warszawa 2010.
 • Wicki L., Problemy lokalizacji w logistyce [w:] Logistyka. Wybrane zagadnienia, Kiryjow J. (red.), wyd. SGGW, Warszawa 2008.
 • Williams E. J., Gunal, A., Supply chain simulation and analysis with SimFlex, Simulation Conference, Winter, IEEE, Vol.1, 2003.
 • Wojcieszak A., Uwarunkowania i ocena lokalizacji stacji demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa łódzkiego, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 9/2012.
 • Wolański M., Rozwój infrastruktury transportowej w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz kluczowych strategii sektorowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429618

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.