PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 35--47
Tytuł artykułu

Pekińska reforma lotniczego prawa karnego - geneza, istota, rekomendacje

Autorzy
Warianty tytułu
Beijing Convention on Criminal Air Law - Genesis, Substance and Recommendations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce lotniczego prawa karnego i aktualnym przemianom w tym zakresie. Autor podsumowuje bieżący kształt systemu międzynarodowego karnego prawa lotniczego i omawia jego ogólną charakterystykę, najważniejsze postanowienia obowiązujących konwencji oraz wdrażające je przepisy krajowe. Ponadto wskazuje wady obowiązujących regulacji, które wymienia się jako przesłanki reformy. W drugiej części opracowania autor opisuje nowatorskie rozwiązania aktów przyjętych podczas międzynarodowej konferencji w Pekinie w 2010 r., tj. konwencji pekińskiej oraz protokołu pekińskiego, obecnie oczekujących na wejście w życie oraz ratyfikację w kraju. Podsumowanie artykułu stanowią rekomendacje i uwagi dotyczące implementacji tych aktów w Polsce. Obejmują one wskazania co do przyjęcia pewnych rozwiązań fakultatywnych oraz ewentualnych zmian w prawie karnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with criminal air law and its current reform. First, the author summarises the present state of international criminal air law. This includes a review of its general characteristics and of the key provisions of relevant conventions, and their incorporation in national laws. Next, certain drawbacks of regulations regarded to be the prerequisites for the reform are presented. This is followed by a description of the innovative solutions of the acts adopted at the international conference in Beijing in 2010 (i.e. the Beijing Convention and the Beijing Protocol), currently awaiting their entry into force and ratification in Poland. In conclusion, the author makes his own recommendations and remarks regarding the implementation of these acts in Poland and indicates some optional solutions and possible amendments the national criminal law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--47
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • B. Hołyst, Terroryzm, t. 2, Warszawa 2011.
 • B. Nowak, Akty terroryzmu w lotnictwie cywilnym a tokijsko-hasko-montrealski system międzynarodowego lotniczego prawa karnego, "Studia Europejskie" 2003, nr 3.
 • B. Nowak, Problemy bezpieczeństwa w międzynarodowym lotnictwie cywilnym w świetle konwencji haskiej 1970 z roku, "Studia Europejskie" 2001, nr 3
 • Draft Report on the Work of the Legal Committee During its 34th Session, LC/34-WP/5-3.
 • Dz. U. 2006, Nr 48, poz. 348.
 • Dz. U. 2012, poz. 768 ze zm.
 • Dz. Urz. ULC 2010, nr 18, poz. 93.
 • Dz. Urz. ULC 2011, nr 18, poz. 109.
 • Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu 13 grudnia 1957 r. (CETS no. 024; UNTS, vol. 359, No. 5146) wraz z protokołami dodatkowymi z 15 października 1975 r. (CETS no. 086; UNTS, vol. 1161, No. 5146), z 17 marca 1978 r. (CETS no. 098; UNTS, vol. 1496, no. 5146) - Dz. U. 1994, Nr 70, poz. 307 - oraz Protokołem z 10 listopada 2010 r. (CETS No. 209).
 • Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona w Strasburgu 27 stycznia 1977 r. (Dz. U. 1996, Nr 117, poz. 557; CETS No. 090; UNTS, vol. 1137, no. 17828).
 • I.H.Ph. Diederiks-Verschoor, An Introduction to Air Law, Kluwer Law International 2006.
 • ICAO Assembly Declaration on Aviation Security, załącznik do uchwały A37-17 Zgromadzenia ICAO (ICAO Doc 9958).
 • J. Rajski, Konwencja haska o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, "Państwo i Prawo" 1971, z. 5.
 • Konwencja dotycząca odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim, będące skutkiem bezprawnych czynów przy użyciu statków powietrznych, podpisana w Montrealu 2 maja 2009 r. (ICAO Doc 9920).
 • Konwencja Haska z 1970 r. (Dz. U. 1972, Nr 25, poz. 181; UNTS, vol. 860, no. 12325; ICAO Doc 8920).
 • Konwencja Montrealska z 1971 r. (Dz. U. 1976, Nr 8, poz. 37; UNTS, vol. 974, no. 14118; ICAO Doc 8966).
 • Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 1959, Nr 35, poz. 212 ze zm.; UNTS, vol. 15, no. 102; ICAO Doc 7300/9).
 • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Montrealu 28 maja 1999 r. (Dz. U. 2007, Nr 37, poz. 235; UNTS, vol. 2242, no. 39917; ICAO Doc 9740).
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie 12 października 1929 r. (Dz. U. 1933, Nr 8, poz. 49 ze zm.; LNTS vol. 137, no. 3145; ICAO Doc 7838,9201).
 • Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie 10 kwietnia 1972 r. (Dz. U. 1976, Nr 1, poz. 1; UNTS, vol. 1015, no. 14860).
 • Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzona w Paryżu 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. 1999, Nr 63, poz. 703; UNTS, vol. 1974, no. 33757).
 • Konwencja Pekińska (ICAO Doc 9960).
 • Konwencja Tokijska z 1963 r. (Dz. U. 1971, Nr 15, poz. 147; UNTS, vol. 704, no. 10106; ICAO Doc 8364).
 • M. Polkowska, Ochrona lotnictwa cywilnego przed terrorystami w prawie międzynarodowym i europejskim, "Jurysta" 2006, nr 9.
 • M. Polkowska, Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej. Geneza, zakres i ewolucja, Warszawa 2010.
 • M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2011.
 • M. Żylicz, Terroryzm lotniczy, "Palestra" 2004, nr 3-4.
 • Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, sporządzony w Montrealu 24 lutego 1988 r., uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu 23 września 1971 r. (UNTS, vol. 1589, no. 14118; ICAO Doc 9518).
 • Protokół Pekiński (ICAO Doc 9959).
 • R. Abeyratne, The Beijing Convention of 2010 on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation: An Interpretative Study, "Journal of Transportation Security" 2011, nr 2.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 300/2008/WE z 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie nr 2320/2002/WE (Dz. Urz. L 2008, nr 97, ze zm.).
 • S. Witten, Introductory Note to the Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation and the Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, "International Legal Materials" 2011, nr 2.
 • Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, ICAO Doc 8973.
 • The 2010 Beijing Convention and Protocol: Ushering in a New Legal Era for Aviation, "ICAO Journal" 2011, nr 1.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 2010, nr 83).
 • Uchwała A33-1 Zgromadzenia ICAO (ICAO Doc 9958).
 • Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie 1 lipca 1968 r. (Dz. U. 1970, Nr 8, poz. 60; UNTS, vol. 729, no. 10485).
 • Ustawa z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2004, Nr 229, poz. 2315 ze zm.).
 • Ustawa z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, Dz. U. 2012, poz. 933 ze zm.
 • Z. Galicki, Bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, "Sprawy Międzynarodowe" 1970, nr 7.
 • Z. Galicki, Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, "Sprawy Międzynarodowe" 1971, nr 2.
 • Z. Galicki, Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów przeciw bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, "Sprawy Międzynarodowe" 1971, nr 12.
 • Z. Galicki, Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429624

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.