PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 53--67
Tytuł artykułu

Proces suburbanizacji terenów podmiejskich na przykładzie podkrakowskiej gminy Mogilany

Warianty tytułu
The Process of Suburbanization of Suburbia on the Example the Community of Mogilany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem artykułu jest zjawisko suburbanizacji w podkrakowskiej gminie Mogilany. Proces ten obserwowany jest od kilkudziesięciu lat w Polsce. Świadczą o nim przede wszystkim przemiany demograficzne związane z saldem migracyjnym oraz przyrostem naturalnym. Ważną rolę odgrywa także aspekt gospodarczy, a szczególności wzrost liczby przedsiębiorstw. Gmina Mogilany, bezpośrednio przylegająca do granic Krakowa, w badanym okresie (1995-2014), przeszła ogromne przeobrażenia. Zaistniałe zmiany przestrzenne na jej terenie niewątpliwie są skutkiem procesów urbanizacyjnych. Analiza sytuacji demograficznej oraz gospodarczej również jest tego dowodem.(abstrakt oryginalny)
EN
The main subject of the article is a process of suburbanization in the Community of Mogilany that could have been observed for several years in Poland. This mechanism is indicated by demographic changes related to net migration rate as well as rate of natural increase. Economic aspects should be mentioned in this case, as they are also very important in suburbanization, and especially a height of the number of companies. The Community of Mogliany, neigbouring the city of Krakow, during the research process (1995-2014) has radically transformed. The ensued spatial changes in the area are beyond any doubt results of suburbanization mechanism. The analysis of demographic and economic situation is also a representative example of the process.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bolkowska Z., 2012, Problemy suburbanizacji, http://www.bzg.pl/node/1030
 • 2. Brzeziński C., 2010, Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gminy powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne. Acta Universitatis Folia Oeconomica, Nr 245.
 • 3. Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 4. Encyklopedia PWN, 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 5. Gorzelany-Plesińska J., 2012. Analiza i ocena przemian społeczno- demograficznych i gospodarczych na przykładzie podkrakowskiej gminy Michałowice, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/I.
 • 6. Gorzelany-Plesińska J., Różycka R., 2012, Zmiany społeczne i przeobrażenia gospodarczo-komunalne wsi w regionach metropolitarnych w latach 2000-2010 na przykładzie gminy Michałowice, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 3/II.
 • 7. Kajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia., Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • 8. Kostka S. i Ostrowska D., 2008, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • 9. Kurek S., Gałka J., Wojtowicz M., 2014, Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
 • 10. Lisowski A., Grochowski M., 2009, Suburbanizacja. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Ekspertyzy Do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • 11. Lorens P., 2005, Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego, [w:] P.Lorens (red), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa.
 • 12. M. Nowak, 2010, Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, Wydawnictwo CeDeWu Sp z o.o., Warszawa.
 • 13. Małek J., 2011, Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji, Przestrzeń i Forma, Polska Akademia Nauk, Nr 16.
 • 14. Pirveli M., 2012, Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków.
 • 15. Profil społeczno-gospodarczy Gminy Mogilany, 2009, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.
 • 16. Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa.
 • 17. Raźniak P., 2013, Procesy suburbanizacyjne w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskieg, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • 18. Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole
 • 19. Stanny M., 2014, Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_M. Stanny_Zroznicowanieterytorialnewybranychproblemow.... pdf
 • 20. Strategia rozwoju gminy Mogilany na lata 2006-2013, 2006, Rada Gminy Mogilany, Mogilany.
 • 21. Litwińska E., 2008, Zjawisko urban sprawl -jeden z wyników współczesnych procesów surbanizacji, Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Opole.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429692

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.