PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 2 | 27--41
Tytuł artykułu

Financial Markets and the Challenges of Sustainable Growth

Warianty tytułu
Rynki finansowe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Sustainable growth and responsibility for the economy and the environment are postulates rarely associated with the term "financial market". Financial markets are identified with the ruthless maximisation of profit at acceptable risk, rather than with socially responsible conduct. However, in the global economy businesses modify their priorities and become aware of not just the need to grow in financial terms but also to improve their quality performance. International financial markets have become part of this trend and are increasingly often adopting environmentally friendly attitudes and embracing the challenges posed by the concept of sustainable growth. Ideas such as CSR - Corporate Social Responsibility - and SRI - Socially Responsible Investment are gaining in importance. While sustainable growth of the economy as perceived from the point of view of the manufacturing or service sectors is widely discussed, the sustainable growth of financial markets is a relatively new concept and the available literature on "green" financial markets is quite scarce. This paper is intended to fill in this gap and examine the changes that have taken place on financial markets in the context of the idea of sustainable growth, with particular attention paid to the European Union markets. (original abstract)
Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za szeroko pojętą gospodarkę i środowisko - to postulaty, które rzadko łączone są z pojęciem "rynek finansowy". Rynki finansowe utożsamiane są z bezwzględnym dążeniem podmiotów do maksymalizacji zysków przy akceptowanym poziomie ryzyka, nie zaś ze społecznie odpowiedzialnym działaniem. Podmioty gospodarki globalnej stopniowo zmieniają jednak priorytety swego działania dostrzegając nie tylko konieczność rozwoju ilościowego, ale także jego aspekty jakościowe. W trend tych zmian wpisują się także międzynarodowe rynki finansowe - coraz szerzej uwzględniane jest podejście proekologiczne i wyzwania, jakie stawia przed rynkami finansowymi idea zrównoważonego rozwoju. Rośnie znaczenie koncepcji CSR - Corporate Social Responsibility - społecznej odpowiedzialności biznesu i SRI - Socially Responsible Investment - społecznie odpowiedzialnych inwestycji. O ile jednak problematyka zrównoważonego rozwoju gospodarki postrzeganej przez pryzmat sektora produkcyjno-usługowego jest szeroko dyskutowana, o tyle zrównoważony rozwój rynków finansowych to zagadnienie relatywnie nowe, zaś istniejąca literatura przedmiotu odnosząca się właśnie do "zielonych" rynków finansowych jest bardzo uboga. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki i analiza zmian zachodzących na rynkach finansowych w kontekście wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
27--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Developing a Global Financial Centre for Social Impact Investment, City of London Corporation, PricewaterhouseCoopers LLP, June 2015, http://www.cityoflondon.gov.uk/economic research.
 • Dziawgo L. (2010) Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE Warszawa.
 • Financial Services: Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan, Communication of the Commission, Com(1999)232, 11.05.99.
 • Huppé G.A., M.H. Silva (2013), Overcoming Barriers to Scale: Institutional impact investments in low-income and developing countries, Published by the International Institute for Sustainable Development, IISD Report. https://www.iisd.org/publications/overcoming-barriers-scale-institutional-impact-investments-lowincome-and-developing.
 • Janicka M. (2002) Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy, "Bank i Kredyt" nr 6, Narodowy Bank Polski, pp. 19-31.
 • Janicka M. (2005) Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej - początek kolejnego etapu - "Zielona Księga, "Bank i Kredyt" nr 9, Narodowy Bank Polski, pp. 42-54.
 • Janicka M. (2010), Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Risk capital markets, a key to job creation i Europe. From fragmentation to integration, Report prepared by Delphine Sallard, Directorate General II, Economic and Financial Affairs, on a conference organized by the European Commission on 24 November 1998, in Brussels.
 • Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth European Commission, European Commission Communication Europe 2020, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020, final, www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Unmunessik B. (2013), Natura Sp. Z o.o.?, http://project-syndicate.pl/artykul/natura-sp-z-oo,245.html
 • Zadek S., C. Flynn (2014) South-Originating Green Finance: Exploring the Potential, The Geneva International Finance Dialogues, Discussion Paper, Geneva https://www.iisd.org/publications/south-originating-green-finance-exploring-potential.
 • Zadek S. (2013), Konieczna zielona reforma finansów, http://project-syndicate.pl/artykul/koniecznazielona-reforma-finansow,145.html.
 • http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm
 • http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR
 • http://inwestor.lotos.pl/1062/strefa_inwestora/odpowiedzialne_inwestycje.
 • http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/sri/409-podstawowe-kryteria-do-analiz-spolek.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429770

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.