PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 28--32
Tytuł artykułu

Logistyczne uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw w Polsce (część 2)

Warianty tytułu
Logistic Conditions for the Development of Supply Chains in Poland (part 2)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logistyka zaczyna odgrywać nie tylko istotną rolę w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw, ale rośnie także jej znaczenie w skali makroekonomicznej. Zaczyna eksponować się jej oddziaływanie na cały system gospodarczy danego kraju, kontynentu, a nawet świata. Coraz częściej mówi się o wyodrębniającym się i nabierającym znaczenia sektorze logistycznym, jako jednym z sektorów mających udział w funkcjonowaniu przedsiębiorstw/łańcuchów dostaw i w konsekwencji w generowaniu dochodu narodowego. Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie logistycznych uwarunkowań rozwoju zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i łańcuchów dostaw. Analizą i oceną objęto infrastrukturalne uwarunkowania związane z: • transportem przesyłowym; • publiczną infrastrukturą magazynową, w tym z centrami logistycznymi; • intermodalnością. Zasadnicza teza, której weryfikacji ma służyć treść wywodów, sprowadza się do następującego sformułowania: ilość i jakość infrastruktury logistycznej kraju jest jednym z istotnych warunków wpływających na rozwój łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics is beginning to play an important role not only in the operation of individual companies, but also at the macroeconomic level. Its impact on the entire economic system of a country, a continent and even the world is being exposed more and more. The separate and increasingly significant logistics sector is more and more often seen as one of the sectors participating in the functioning of enterprises/supply chains and, consequently, in generating national income. The main aim of this article is to present logistic conditions for the development of both individual companies and supply chains. The analysis and evaluation cover the following infrastructural conditions including: • pipeline transport; • public storage infrastructure, including logistics centres; • intermodality. While presenting and describing the transport conditions, the authors shift their attention to the aspect of freight transport. Due to the subject of the article, issues related to passenger transport have been treated marginally. The main thesis, which is intended to verify the content of the arguments, boils down to the following statement: quantity and quality of logistic infrastructure of a country is one of the essential conditions affecting the development of supply chains. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Burnewicz, J. (2010). Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych - ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. (2014). Transport. Wyniki działalności w 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
 • Kowalska, B. (2014). Rynek magazynowy w Polsce w II połowie 2014 roku - raport. Warszawa: DTZ - Property Times.
 • Rynek powierzchni magazynowych w Polsce - III kw. 2014 r. (2014). Warszawa: JLL - Jones Lang Lasalle - magazyny.pl.
 • Skowrońska A. (2011). Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1).
 • Skowrońska A. (2013a). Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w warunkach kryzysu ekonomicznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (9).
 • Skowrońska, A. (2013b). Od systemu transportowego do systemu makrologistycznego, czyli odpowiedź na nowe uwarunkowania i perspektywy rozwoju. W: M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Katowice: Studia Ekonomiczne - Wydziałowe Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007 nr 89, poz. 590 z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, Dz.U. 2014, poz. 1662.
 • Załoga, E. (2013). Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Problemy Transportu i Logistyki, (22). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 778. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • http:www.logistyka.net.p1/bank-wiedzy/raporty-i-analizy/item./7268-raport-coIliers-international-rynek powierzchni-magazynowych-w-polsce-w-2010-r (11.02.2015).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=pipe_go_ton&lang=en, (11.05.2015).
 • http://www.nafta-polska. pl/przemys -naftowy/naftociagi-w-polsce/ (17.05.2015).
 • http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890590 (04.05.2015).
 • http://www.magazyny.pl (12.05.2014).
 • http://www.industrial.pl/zakres_danych_pl.html (12.12J2014).
 • http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2OO8/n546-08.pdf (12.12.2014).
 • http://www.log24.pVartykuly/kolejowy-transport-towarowy,3760 (04.042015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429846

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.