PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 21--24
Tytuł artykułu

System zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia : ewaluacja systemu na podstawie wyników audytów. Cz. 2

Warianty tytułu
The Quality Management System in a Health Care Organization : the Evaluation System Based on the Results of Audits (Part 2)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przy pomocy przyjętych wskaźników analizie poddano zmiany w ocenie poszczególnych punktów normy w czasie trwania kolejnych, corocznych audytów: certyfikacyjnego, nadzoru I, nadzoru II oraz recertyfikacyjnego. Między audytem certyfikacyjnym a audytem nadzoru I istotne zmiany zaobserwowano w punktach normy:poprawa nastąpiła w punktach normy 6.3 (Infrastruktura) oraz 7.6 (Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów);pogorszenie nastąpiło w punktach normy 8.2.2 (Audyt wewnętrzny) i 8.2.4 (Monitorowanie i pomiar wyrobu). Doskonalenie procesów w systemie (punkt normy 8.5) zaobserwowano również między audytem nadzoru I a audytem nadzoru II (tabela 5). Wraz z upływem czasu system zarządzania jakością zostaje oswojony, rozpoznany; rośnie motywacja personelu do zmian, które rozpoczynają się w obszarze planowania, co wyraża się wzrostem integralności elementów, czytaj procesów systemu podczas wdrażania zmian (tabela 6). W obszarze doskonalenia (punkt 8.5) na przestrzeni około 3 lat - od audytu certyfikacyjnego do audytu recertyfikacyjnego - nastąpiła poprawa spełnienia wymagań elementów systemu, co potwierdza, iż organizacja coraz lepiej planuje, wdraża procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia dla osiągania coraz większej skuteczności systemu zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)
EN
Author analyzed, with the help of the benchmarks, changes in the assessment of the standards points in the norm during the subseguent annual audits: the certification and supervision I, supervision II and recertification. Between the audit certification and supervision I audit were observed a significant changes in the items of the standard:improvement has been made in the standard points 6.3 - (Infrastructure) and 7.6 (Control of monitoring and measuring),deterioration occurred in standards sections 8.2.2 (Internal audit) and 8.2.4 (Monitoring and measurement of product). Improving processes in the system (standard point 8.5) was also observed between the audit supervision I and the audit supervision II (Table 5). As the time passed quality management system is tame, recognized; increasing the motivation of staff to the changes that begin in the planning area, which is reflected in an increase in the integrity of the components - during the process of implementing changes into the system (Table 6). In the area of improvement (point 8.5) - over about 3 years -from the certification audit to the recertification audit - we have an improvement in the system components, which confirms that the organization is better planning, implementing monitoring, measurement, analysis and improvement processes to achieve ever greater efficiency of the quality management system. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--24
Opis fizyczny
Twórcy
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
  • Dz.U.2011 nr 122 poz. 654, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r.
  • Lisiecka Krystyna. Potencjał systemu społecznego przesłanką dla podnoszenia jakości i innowacyjności organizacji w: Lisiecka-Biełanowicz M., Samoliński B. (red.), "Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia", Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 2008 r.
  • Lisiecka Krystyna. Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy oceny., Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013 r.
  • Norma PN-EN ISO 9000:2006 Systemu zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa, 2006 r.
  • Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa, 2009 r.
  • Robson Colin. Projektowanie ewaluacji [w:] Ewaluacja w edukacji, pod red. Korporowicz L., Oficyna Naukowa, Warszawa 1997 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429854

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.