PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 20 | 77--86
Tytuł artykułu

Zarządzanie rozwojem lokalnej gospodarki w perspektywie funduszy europejskich na lata 2014-2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development Management of the Local Economy in the Eu Funds Perspective for the Years 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie zachodzą istotne zmiany w pojęciu systemów gospodarczych. Dominującą rolę odgrywa gospodarka oparta na wiedzy. W ramach takiej gospodarki przewartościowaniu ulega pojęcie zarządzania publicznego, w miejsce tradycyjnego zarządzania pojawia się tzw. nowe zarządzanie publiczne, którego jednym z postulatów jest współpraca administracji publicznej z innymi aktorami gospodarki, przede wszystkim sferą nauki i biznesu. W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienie New Public Management w odniesieniu do zarządzania rozwojem lokalnej gospodarki. Druga część poświęcona jest rzeczywistym aspektom tego zarządzania w perspektywie funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do już istniejących mechanizmów działalności administracji lokalnej w tworzeniu oraz zarządzaniu współpracą nauki i przedsiębiorstw, której celem jest wzrost innowacyjności lokalnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the concept of economic systems is substantially changing. A dominant role is played by knowledge-based economy. With this economy, the concept of public management is being redefined: the conventional management is being ousted by new public management. One of the postulates of this management is cooperation of public administration with other actors in the economy, with particular focus on the area of science and business. The first part of the paper presents the problem of new public management with respect to development management in local economy. The second part of the study concerns actual aspects of new public management in light of EU funds in 2014-2020 with respect to current mechanisms of local administration initiatives for establishment and management of cooperation between science and enterprises to improve innovativeness of local economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--86
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • 1. Commision Staff Working Paper. Creating Top-Class Business Suport Services, Commision of the European Communities, Brussels, 28.11.2001, dostęp: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/entrepreneurship_europe.pdf
  • 2. Głębocki K., Odzimek T., Wzmacnianie innowacyjności gospodarki miasta poprzez stymulowanie współpracy ośrodków nauki z przedsiębiorstwami, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" nr 15, red. M. Szajt, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
  • 3. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
  • 4. Makulska D., Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  • 5. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  • 6. Nowak M., Mażewska M., Mazurkiewicz Sz., Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną, PARP, Łódź-Gdańsk-Kielce 2011.
  • 7. Nowojczyk M., Nowoczesne formy zarządzania w administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" 2015, t. 16, z. 2, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosonowcu, Sosnowiec 2015.
  • 8. Nowy milion na partnerstwa naukowców z przedsiębiorcami, Wrocławskie Centrum Akademickie, dostęp: http://wca.wroc.pl/artykuly/1149/Nowy-milion-na-partnerstwa-naukowcow-z-przedsiebiorcami/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429862

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.