PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 3--9
Tytuł artykułu

Rola logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką

Warianty tytułu
The Logistics Role in Brand Management Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rolą współczesnego marketingu jest kreowanie i dostarczanie wartości wszystkim interesariuszom firmy. Marka zaś stanowi płaszczyznę, która odzwierciedla skuteczność starań zmierzających w tym kierunku. Istotny udział w kreowaniu silnej marki mają działania związane z dystrybucją i ceną (Dudzik, 2011, s. 134). Można je uznać za zbiór wspólny dwóch istotnych obszarów działań każdej firmy: marketingu i logistyki. Zależnościom pomiędzy tymi obszarami zarządzania warto poświęcić nieco miejsca, gdyż związki pomiędzy nimi oraz spójność strategii marketingowej i logistycznej przesądzają w dużej mierze o sukcesie przedsiębiorstw i ich marek. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką oraz zilustrowanie jej przy pomocy krótkich opisów rozwiązań stosowanych przez wybrane firmy. W artykule przedstawiono rys historyczny dotyczący związku marketingu z logistyką oraz koncepcję zarządzania marketingowo-logistycznego, omówiono rolę i znaczenie dystrybucji w działaniach przedsiębiorstw oraz zaprezentowano miejsce dystrybucji w strategiach marek: Coca-Cola, Zara oraz marek należących do konglomeratu Kering (do konglomeratu należą m.in. takie marki jak: Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron czy Bottega Veneta). Artykuł jest zakończony krótkim podsumowaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The role of modern marketing is to create and deliver value to all stakeholders of the company. Brand is a field that reflects the effectiveness of efforts in this area. Price and distribution play a significant role in creating a strong brand (Dudzik, 2011, p. 134). They can be considered a part of the common of two major areas of activity of each company: marketing and logistics. The relationship between them and the coherence of the marketing strategy and logistics prejudge largely to the success of companies and their brands. The purpose of this article is to present the role of distribution in brand management, and illustrate it with short descriptions of the solutions used by the selected companies. The article presents the historical background of the relationship of marketing and logistics terms and the concept of marketing - logistics management. It discusses the role and importance of distribution in the activities of enterprises and presents distribution strategies of Coca-Cola, Zara, and KERING (The conglomerate includes, among others, brands such as Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron and Bottega Veneta). (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
3--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego
Bibliografia
 • Ballou, R.H. (2007). The evolution and future of logistics and supply chain management. European Business Review, 19(4).
 • Benett, P. (1995). Dictionary of Marketing Terms (166). Lincolnwood, II: NTC Publishing Group. 166.
 • Blaik, P. (2001). Logistyka (52). Warszawa: PWE.
 • Dudzik, T. M. (2011). Dystrybucja jako narzędzie kreowania silnej marki. W: M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką (134). Warszawa: Wolter Kluwer.
 • Duerer, M. (1990). Logistik als teil der Untemehmensstrategie: die Entwicklung der Betriebwirtschaftlichen Logistik in der Schweiz (95-96). Bern: Verlag Paul Haupt, Bern, 95-95.
 • Ehrman, H. (1999). Logistik (75). Kiel: Franz Vahlen Verlag.
 • Fedrows, K., Lewis, M., Machuca, I. Jose (2007). Umiejętnosc szybkiego reagowania, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Gliwice: Hellion.
 • Ghemawat, P., Nueno, J.L. (2003). Zara: Fast fashion (9-703-497,11-2; case study). HBS.
 • Gołembska, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw (9). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Izakowski, Ł. (19.08.2015). Raport: E-handel wymusza zmiany na rynku magazynowo-logistycznym, http://evigo.pl/13721-raport-e-handel- wymusza-zmiany-na-rynku-magazyrtowo-logistycznym/, 29.10.2015.
 • Izakowski, Ł. (14.09.2015a). Rhenus Logistics: wyzwania logistyczne w obstudze e-sklepdw, http://evigo. pl/13935-rhenus-logistics-wyzwani- a-logistyczne-w-obsludze-e-sklepow/, 29.10.2015.
 • Izakowski, Ł. (21.09.2015b). InPost: sprawna logistyka buduje lojalność klientów, http://evigo.pl/14043-inpost-sprawna-logistyka-buduje-lo- jalnosc-klientow, 29.10.2015.
 • Johnson, J.C., Wood, D.F. (1986). Contemporary physical distribution and logistics. New Jersey: Mcmillna Publishing Company.
 • Kauf, S. (2005). Strategiczno-planistyczne aspekty integracji marketingu i logistyki (49). Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Kozerska, M. (2014). Obsługa logistyczna obszaru e-commerce. Zeszyty Naukowe Politechniki SŚaskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (68), nr kol. 1905.
 • Lambert, D.M., Stock, J.R. (1982). Strategic Physical Distribution Management (21). Illinois: Richard D. Irwin Inc.
 • Mindur, L. (2004). Marketing w transporcie (50-57). Radom: Politechnika Radomska.
 • O'Leary, E., Ringstrom, A., Thomasson, E. (2015). Zara-owner Inditex has the edge in online battle with H&M. Business News. Mon Mar, 16.
 • Pinault, F-H. (2015). Jak rozwijac przejmowane marki. Harvard Business Review, Polska, (5), 24-29.
 • Porter, M. (1985). Competitive Advantage (58). New York: The Free Press.
 • Shapiro, R.D., Heskett, J.L. (1985). Logistics Strategy. Cases and concepts. Minesota, St. Paul: West Publishing Company.
 • Slywotzky, A., Morrison, D., Andelman, B. (2000). Strefa zysku (174-195). Warszawa: PWE.
 • Szymczak, M. (2000). Logistyka w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. W: Kompleksowe zarządzanie logistyczne - Total Logistic Management (36). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • www.statysta.Com./statistics/326065/coca-cola/Brand-value/ z dnia 11.09.2015.
 • Zara impulsard 2.5% ventaspor e-commerce de Onest Logistics en 2015, http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/zara-impulsara-ventas-por-e-commerce-de-onest-logistics-en-2015.html, 20.10.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429864

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.