PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 20 | 98--109
Tytuł artykułu

Innowacyjne aspekty zarządzania w administracji samorządowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative Aspects of Management in Local Government Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu koncentrują się wokół sprawności zarządzania w administracji samorządowej, w kontekście innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów istotnych dla lokalnych społeczności. Wymogiem współczesnych czasów jest, aby proces zarządzania w JST oparty był na stosowaniu nowoczesnych metod, albowiem tylko wówczas możliwe staje się odpowiednie wykorzystywanie zasobów i uzyskiwanie zakładanych efektów. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie i omówienie najnowszych trendów związanych z zarządzaniem w jednostkach administracji samorządowej. Treści koncentrują się na wykazaniu zalet zarządzania (w tym planowania) strategicznego, zintegrowanego zarządzania strategicznego, zintegrowanych projektów oraz zarządzania poprzez projekty. Omówione zostały także partycypacyjne metody zarządzania, tj. Living Lab i budżet obywatelski, aktywizujące lokalne społeczności do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu JST. (abstrakt oryginalny)
EN
The considerations presented in this paper are focused on the efficiency of management in local government administration in the context of innovative approach to solving problems relevant to local communities. The requirement of modern times is that the process of management in local government units should be based on the use of modern methods, as only then it is possible to make appropriate use of resources and obtain the desired outcomes. The aim of the paper is to identify and discuss the latest trends related to the management of local government units. Its content focuses on demonstrating advantages of strategic management (including planning), integrated strategic management, integrated projects and project-based management. The paper also discusses participatory management methods, i.e. Living Lab and the civic budget, stimulating local communities to actively participate in the management of local government units. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, wyd. 2 rozszerzone, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • 2. Boryczka E.M., Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i terytorialnym, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • 3. Danielewicz J., Sokołowicz M., Żak-Skwierczyńska M., Projekty zintegrowane, [w:] Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Markowski, M. Turała, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • 4. Florida R., Cities and The Creative Class, Routledge, London 2005.
 • 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • 6. Gościński J., Strategia rozwoju a zarządzanie, Studia Prawno-Ekonomiczne, 1972, t. IX.
 • 7. Hollands R., Will the Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or Entrepreneurial?, "City" 2008, Vol. 12, No. 3.
 • 8. http://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-definicja
 • 9. Komninos N., Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, Londyn 2002.
 • 10. Kot J., Zarządzanie rozwojem gminy a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • 11. Lama N., Oigin A., Innovation ECOSYSTEMS: Services Engineering & Living Labs a Dream to Drive Innovation?, 2006.
 • 12. Lama N., Oigin A. Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Markowski, M. Turała, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • 13. Markowski T., Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarzadzania rozwojem, [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Żuber, Studia KPZK PAN, t. 134, Warszawa 2011.
 • 14. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 15. Murray A., Minevich M., Abdoullaev A., Being Smart About Smart Cities, "Searcher", Vol. 19, Issue 8, Special section, October 2011.
 • 16. Nowakowska A., Zintegrowane plany rozwoju - w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i terytorialnym, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • 17. Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa.
 • 18. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • 19. Stawasz D., Metody oceny projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 6.
 • 20. Stawasz D., Wiśniewska M., Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
 • 21. Metody zarządzania organizacjami administracji publicznej, [w:] Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C., Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.http://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-definicja
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.