PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce=The Scientific Achievements of Agricultural Geography in Poland | 53--65
Tytuł artykułu

Geografia rolnictwa w Uniwersytecie Warszawskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytut Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1951 r., w jego skład weszły katedry: geografii fizycznej, geografii ekonomicznej, geografii regionalnej, klimatologii i kartografii. Badania w zakresie geografii rolnictwa prowadzone były w Katedrze Geografii Ekonomicznej oraz w Katedrze Geografii Regionalnej. W 1964 r. w ramach Katedry Geografii Regionalnej powstały Zakład Geografii Eurazji, kierowany przez J. Barbaga i Zakład Geografii Krajów Zamorskich, kierowany przez B. Winida. Z inicjatywy B. Winida podjęto badania nad rolnictwem krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej. W 1966 r. Katedra Geografii Ekonomicznej została podzielona na dwa zakłady: geografii ekonomicznej, kierowany przez St. Leszczyckiego i geografii rolnictwa, kierowany przez J. Tobjasza.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Badania obszarów wiejskich południowej Anatolii 60 lat po badaniach prof. Stanisława Leszczyckiego. Sprawozdanie wstępne, 1999, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 75, s. 9-76.
 • Cetnarska H.,Wieloński A., 1992, Rolnicze wykorzystanie ziemi w strefie podmiejskiej Warszawy, Prace i Studia Geograficzne WGSR UW, 13, s. 51-74.
 • Dembicz A., (red.), 1987, Patrones de estructuras rurales de las Huastecas, Actas Latinoamericanas de Varsovia 3, UW, Warszawa, ss. 256.
 • Dembicz A., 1972, Estudio socio-económico de la Base Platanera de Artemisa, Impre-sora Universitaria, La Habana, ss. 50.
 • Dembicz A., 1974, Wpływ plantacji trzciny cukrowej na zaludnienie i sieć osadniczą Kuby, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Dembicz A., 1985, Ewolucja plantacji. Typologiczne studium plantacji trzciny cukrowej na Kubie, Rozprawy UW, 266, Warszawa, ss. 263.
 • Dembicz A., 1989, Plantaciones cañeras y poblamiento en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, ss. 134.
 • Dembicz A., Dutkiewicz P., (red.), 1987, Lokalne problemy rozwoju wsi regionu Las Huastecas w Meksyku, Polska Lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, 4, WGSR UW, Warszawa, ss. 228.
 • Douzant-Rosenfeld D., Lisocka-Jaegermann B., Makowski J., Skoczek M., Tulet J-Ch., 2000, Les changements dans la mise en valeur touristique de la region de Mazurie. Exemple des gminas de Mikołajki et Piecki, Miscellanea Geographica, 9, WGSR UW, Warszawa, s. 199-206.
 • Dramo w i cz E., 1981, Przestrzenne zróżnicowanie państwowej gospodarki rolnej w Polsce, IG PAN, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Dramowicz E.,Wieloński A., 1985, Ludność rolnicza w województwie suwalskim. Stan aktualny i tendencje zmian. Prace i Studia Geograficzne WGSR UW, 6, s. 81-102.
 • Durydiwka M., 1992, Rolnicze wykorzystanie ziemi w mieście i gminie Piaseczno, Prace i Studia Geograficzne WGSR UW, 13, s. 75-88.
 • Durydiwka M., 1996, Ekologiczne aspekty polskiego rolnictwa, Prace i Studia Geograficzne WGSR UW, 18, s. 49-64.
 • Durydiwka M., 1997, Rolnictwo ekologiczne w Polsce jako przykład koncepcji rozwoju zrównoważonego, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Durydiwka M., 1998, Rolnictwa ekologiczne w Polsce jako przykład realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego, Prace i Studia Geograficzne WGSR UW, 23, s. 79-105.
 • Durydiwka M., Grochowski M., Osiński S., 2000, Wybrane aspekty przekształceń strukturalnych we wsiach Ponidzia, Prace i Studia Geograficzne WGSR UW, 27, s. 249-268.
 • Durydiwka M., Lisocka-Jaegermann B., 2002, Posibilidades del desarrollo del turismo en la region de Las Huastecas, [w:] B.Lisocka-Jaegermann, M.Skoczek (red.), Patrones de comportamientos socioeconómicos en las áreas rurales de Las Huastecas a caballo de los siglos XXy XXI, Actas Latinoamericanas de Varsovia, 25, Warszawa, s. 101-114.
 • Durydiwka M., Wieloński A.,Dziakowska H., 1998, The consequences of the contemporary ownership transformation in Polish agriculture, Miscellanea Geographica, 8, WGSR UW, Warszawa, s. 157-162.
 • Eraktan G., Gudowski J., (red.), 1997, Transforming rural sector to the requeriments of market economy. Examples from Turkev, Poland and Ukrainę, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Ankara-Warszawa, ss. 162.
 • Eraktan G., Gudowski J., (red.), 1999, Rural space under modernisation process. Turkish-Polish field studies in Southern Anatolia 60 years after Prof. Stanisław Leszczycki 's research, Vicus Studia Agraria, 1, University of Warsaw, University of Ankara, ss. 223.
 • Gilarowski J., 2001, Changes in Natural Environment and the Economic Activity of Nomads and Farmers of Southern Nubia, Africana Bulletin, 49, WGSR UW, Warszawa, s. 107-123.
 • Gudowski J., 1990, Polityka kształtowania dochodów ludności wiejskiej a wzrost produkcji rolnej w krajach rozwijających się (na przykładzie Indii), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 211.
 • Gudowski J., 1998, Rolnictwo Afryki i Azji u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa, ss. 202.
 • Gudowski J., 2002, Przekształcenia strukturalne w sektorze rolniczym w prowincji Sade, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 79, WGSR UW, Warszawa, s. 29-38.
 • Gudowski J., P1it F., (red.), 1995, The vanishing past time. Socio-economic nad geographic studies in Farafra oasis (Egypt), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 88.
 • Gudowski J., Ponikiewski A., 1991, Studium polityki agrarnej w krajach Półwyspu Indochińskiego w latach 1960-1985, Ossolineum, PAN, Wrocław, ss. 233.
 • Jędrusik M., 1986, Les barrieres naturalles du développement de l'agriculture sur les petites iles africaines, Miscellanea Geographica, 2, WGSR UW, Warszawa, s. 293-296.
 • Jędrusik M., 1989, Rolnictwo małych wysp tropikalnych. Zróżnicowanie i jego uwarunkowania, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Jędrusik M., Skoczek M., 1994, Warunki życia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na Kubie, Prace i Studia Geograficzne WGSR UW, 15, s. 143-158.
 • Kaczorowska Z., Kondracki J., 1974, Instytut Geografii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1951-1971, Prace i Studia IG UW, 15, s. 3-10.
 • Kajalik Y.S., 1999, Land Use Analysis in the Frame of Landscape Units on the Example of North-Western Part of Gefara Plain Libya, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Kantowicz E., 1974, Naturalne warunki uprawy roślin na pograniczu lasu i sawanny w Afryce, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Kantowicz E., 1975, Naturalne warunki zapoczątkowania uprawy roślin w afrykańskiej strefie granicy lasu i sawanny, Czasopismo Geograficzne, 46, 2, s. 159-178.
 • Kantowicz E., 1985, Przyrodnicze bariery rolniczego zagospodarowania ziemi w strefie suchej, Rozprawy UW, 263, Warszawa.
 • Kantowicz E., 1992, La double activité et la valeur de l'espace. Quelques remarques en marge des études basées sur les enquetes réalisées par le groupe Languedoc-Mazo-wsze, Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, 26, 2, s. 137-144.
 • Kantowicz E., 1997, Relacje między środowiskiem przyrodniczym a rolnictwem. Badania prowadzone w Zakładzie Geografii Regionalnej, Prace i Studia Geograficzne WGSR UW, 19, Warszawa, s. 37-47.
 • Kantowicz E., 1999, Strefa sucha - zasoby i zagrożenia rolnictwa, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa, ss. 181.
 • Kantowicz E., Walewski A., 2000, Zmiany klimatyczne - efekt cieplarniany - rolniczo, [w:] B. Sapek (red.), Rolnictwo polskie i ochrona jakości wody, Zeszyty edukacyjne, 6, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, s. 37-51.
 • Kawalec A., 1987, Potentiel agroecologique: methode d'evaluation et applications. Cas de la Republique Centroafricaine, Africana Bulletin, 34, Warszawa, s. 7-33.
 • Lisocka-Jaegermann B., 2003, Transformaciones agrarias en México. El caso de la Huasteca, Actas Latinoamericanas de Varsovia, 26, WGSR UW, Warszawa, s. 33-43.
 • Lisocka-Jaegermann B., Makowski J., Skoczek M., 1999, Turystyka a gospodarka lokalna w Ekwadorze, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 75, WGSR UW, Warszawa, s. 77-102.
 • Lisocka-Jaegermann B.,Skoczek M., (red.), 2002, Patrones de comportamien-tos socioeconómicos en las áreas rurales de Las Huastecas a caballo de los siglos XXy XXI, Actas Latinoamericanas de Varsovia, 25, Warszawa, ss. 191.
 • Maciejewska B., 2000, Wykaz prac dyplomowych na Podyplomowym Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się (dawne Studium Afrykanistyczne i Studium Specjalistów dla Krajów Rozwijających się) za lata 1964-1998, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 76, WGSR UW, Warszawa, s. 79-90.
 • Makowski J., 1987, Agricultura de los ribereños en la Amazonia Peruana, Actas Lati-noamericanas de Varsovia, 4, WGSR UW, Warszawa, s. 57-65.
 • Makowski J., 1988, Przyrodnicze uwarunkowania rolnictwa w Amazonii Peruwiańskiej. Rozprawy UW, 308, Warszawa, ss. 251.
 • Makowski J., Skoczek M.,1985, Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a zróżnicowanie użytkowania ziemi na Kubie, Prace i Studia Geograficzne, 8, WGSR UW, Warszawa, s. 41-57.
 • Mbewe R., 1996, Possibilities of sustainable usage of agrochemicals in developing countries - the case of Zambia, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Nguyen T., 1995, Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Wietnamie i jego uwarunkowania, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Osiński S., 1982, Wielkość gospodarstw rolnych a wykorzystanie czynników produkcji w rolnictwie Brazylii, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Osiński S., 1984, Problemas de la fuerza de trabajo en el sector agropecuario del Bra-sil, Actas Latinoamericanas de Varsovia, 1, WGSR UW, Warszawa, s. 201-214.
 • Osiński S., 1985 Kompleks latyfundium-minifundium a problem inwestycji w rolnictwie Brazylii, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 64, WGSR UW, Warszawa s. 101-114.
 • Osiński S., 1986, Parceria - jeden z systemów dzierżawy ziemi w rolnictwie brazylijskim, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3, Warszawa, s. 137-152.
 • P1it F., 1974, Środowisko geograficzne a wędrówki pasterskie na południowych krańcach Sahary, Czasopismo Geograficzne, 45, 2, s. 219-228.
 • P1it F., 1981, Przyrodnicze warunki chowu zwierząt w strefie Sahelu, Rozprawy UW, 203, Warszawa, ss. 234.
 • P1it F., 1995, Pustynnienie antropogeniczne na obrzeżach Sahary i w Azji Środkowej. Studium porównawcze, WGSR UW, Warszawa, ss. 144.
 • P1 i t F., 2004, Uwagi o zmianach w użytkowaniu ziemi na terenie oazy Farafra, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 81, WGSR UW, Warszawa, s. 127-134.
 • Ponikiewski A., 1976, Problemy rozwojowe produkcji rolnej Maroka na tle warunków przyrodniczych i struktur agrarnych, Rozprawy UW, Warszawa, ss. 297.
 • Skoczek M., (red.), 1991, Cooperativizacion de la agricultura en Cuba. El roi de las Cooperativas de Producción Agropecuaria en la organizacion de la sociedad y el espa-cio rural, Actas Latinoamericanas de Varsovia, 13, Warszawa, ss. 301.
 • Skoczek M., 1976, Zmiany w rolnictwie Wenezueli, Kolumbii i Ekwadoru w wyniku realizacji reform rolnych (1960-1970), UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Skoczek M., 1978, La reforma agraria y las transformaciones de la agricultura en Colombia y Venezuela, Estudios Latinoamericanos, 4, Ossolineum, s. 181-203.
 • Skoczek M., 1988, Transformaciones recientes de la economiia local en las áreas de la agricultura tradicional en América Latina, Boletín Geográfico, 16, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina, s. 49-60.
 • Skoczek M., 1989, Kolonizacja rolnicza a zmiany w rozmieszczeniu ludności w Ameryce Łacińskiej, Rozprawy UW, 323, Warszawa, ss. 283.
 • Skoczek M., 1990, Settlements of Agricultural Production Cooperatives and their Place in the Settlement System of Cuba, Miscellanea Geographica, 4, WGSR UW, Warszawa, s. 211-220.
 • Skoczek M., 1994, The Role of Agricultural Cooperatives in Transformaron of Rural Areas in Cuba in the 1980s, Miscellanea Geographica, 6, WGSR UW, Warszawa, s. 227-234.
 • Skoczek M., 2003, El papel del turismo rural en las transformaciones del campo. Experiencias de los países andinos y el caso de México, Actas Latinoamericanos de Varsovia, 26, WGSR UW, Warszawa, s. 63-72.
 • Skotnicki M., 1968, Une étude de terroir au Mali. Remarques méthodologiques et techniques, Africana Bulletin, 9, Warszawa, s. 57-66.
 • Skotnicki M., 1976, O kryteriach oceny poziomu rolnictwa w krajach Trzeciego Świata na przykładzie obszarów sawannowych Afryki Zachodniej, Prace i Studia IG UW, 20, Warszawa s. 97-104.
 • Skotnicki M., 1978, Zarobkowe migracje rolników z terenów sawannowych Mali i Górnej Wolty (przyczyny i skutki), UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Skotnicki M., 1982, Typologie de l'agriculture mondiale et réalités du Tiers Monde, Croissance et développement regional, Université Montpellier III, Montpellier.
 • Szulc-Dąbrowiecka E., 1983, Uwarunkowania przestrzennej dyfuzji innowacji w rolnictwie Afryki Tropikalnej na przykładzie uprawy trzciny cukrowej w Ghanie, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Szymańska E., 1977, Systemy nawadniania w oazach Sahary północno-zachodniej, Przegląd Informacji o Afryce, 4, Warszawa, s. 61-81.
 • Tobjasz J., 1959, Wykorzystanie środowiska geograficznego dla hodowli w województwie białostockim, Prace Geograficzne, IG PAN, 20, Warszawa, ss. 160.
 • Tobjasz J., 1963, Rolnictwo okręgu uprzemysłowionego. Problemy struktury przestrzennej i typologii rolnictwa na przykładzie GOP, Komitet Badań Regionów Uprzemysłowionych przy Prezydium PAN.
 • Transformations of Rural Space in Southern Anatolia 60 Years after Professor Stanislaw Leszczycki Research, Preliminary Reports, 1998, Miscellanea Geographica, 8, WGSR UW, Warszawa, s. 213-284.
 • Walewski A., 1977, Wpływ rzeźby terenu na użytkowania gruntów uprawnych w Afryce Międzyzwrotnikowej, IGiPZ PAN, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Walewski A., 1979, L'influence de l'altitude sue I 'explotation des sols arables en Afrique Orientale, Africana Bulletin, 28, Warszawa, s. 57-82.
 • Walewski A.,Stefański B., 1974, Quelques remarques sur la production agricole semi-comercialisée du Cameroun, sur l'example du groupement de Babadjou, Afri-cana Bulletin, 21, Warszawa, s. 207-224.
 • Winidowa J., 1969, Monokultura kawy, jej związek ze środowiskiem geograficznym i rola w gospodarce narodowej Etiopii, UW, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej.
 • Winidowa J., 1972, Geograficzne aspekty uprawy kawy w Etiopii, Czasopismo Geograficzne, 43, 1, s. 19-31.
 • Winidowa J., 1976, Próby modernizacji rolnictwa Afryki - na przykładzie Etiopii, Acta Universitatis Carolinae Geographica, 1-2, Universita Karlova, Praha.
 • Winidowa J., 2000, Prace magisterskie na temat potencjalnych, optymalnych i rzeczywistych obszarów wybranych upraw wykonane w Zakładzie Geografii Regionalnej, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 76, WGSR UW, Warszawa, s. 57-77.
 • Żakowski W., Partyka J., 1999, Wykaz prac magisterskich dotyczących problematyki krajów rozwijających się powstałych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w latach 1977-1997, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 75, WGSR UW, Warszawa, s. 153-164.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429872

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.