PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 2 | 89--112
Tytuł artykułu

Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w ujęciu miary wielocechowej

Warianty tytułu
The Effects of the Restructuring of Production Companies in the Context of a Multi-Feature Measure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocenę efektów restrukturyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych prze- prowadzono w wyróżnionych czterech obszarach zmian, tj.: kosztochłonności przy- chodów ze sprzedaży, produktywności majątku, struktury majątkowo-kapitałowej oraz odnawiania zasobów majątku trwałego. Z wykorzystaniem metod statystycznych i opracowanej wielocechowej miary restrukturyzacji dokonano oceny zmian stopnia zaawansowania restrukturyzacji wyodrębnionej grupy przedsiębiorstw (ok. 16 tys.) dla długiego szeregu czasowego (lata 1990-2014). Przeprowadzona procedura rangowania umożliwiła ocenę trwałości struktury (analizowanej zbiorowości przedsiębiorstw) oraz klasyfikację jej mezoagregatów w postaci działów PKD (850 obiektoobserwacji). (abstrakt oryginalny)
EN
An assessment of the effects of the restructuring of production companies is based on the four leading areas of change: capital intensity of sales revenue, asset productivity, asset and capital structure and the renewal of fixed assets. The use of statistical methods and the developed multi-feature measure of restructuring allows an analysis of the scope of restructuring in a selected group of companies (approx. 16 thousand) over a long time (1990-2014) to be conducted. The ranking procedure conducted is a basis for assessing the structural durability of the group of companies analysed as well as the classification of its mezo-aggregates - the sections of PKD/Classification of Economic Activities (850 observation units). (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
89--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Belka, M., Trzeciakowski, W. (red.), 1997,Dynamika transformacji polskiej gospodarki, INE PAN, Warszawa.
 • Borowiecki, R., 2002, Restrukturyzacja przedsiębiorstw - próba syntezy dociekań literaturowych i doświadczeń praktyki, w: Borowiecki, R., Jaki, A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - TNOiK, Warszawa - Kraków.
 • Chomątowski, S., 1996, Warunki a czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Próba identyfikacji i klasyfikacji, w: Borowiecki, R. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw , Akademia Ekonomiczna w Krakowie - TNOiK, Kraków.
 • Copeland, T., Koller, T., Murrin, J., 1997, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa.
 • Dowżycki, A., Sobolewski, H., Tłuchowski, W., 2001, Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Gabrusewicz, W., 1998, Zagadnienia metodyczne analizy efektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w: Borowiecki, R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywno-ści gospodarowania w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - TNOiK Oddział w Krakowie - PAN Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Griffin, R.W., 1997, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hurry, D., 1993, Restructuring in the Global Economy: The Consequences of Strategic Linkages between Japanese and U.S. Firms, Strategic Management Journal, no. 14.
 • Hübner, D., 1992, Transformacja i rozwój, w:Gospodarka Polski w procesie transformacji , IRiSS, Warszawa.
 • Kaczmarek, J., 2012, Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność, Difin, Warszawa.
 • Kaczmarek, J., 2013, Asset Productivity and Recovery in the Context of Corporate Restructuring in Mezostructure of Poland's Economy, w: Mazaraki, A. (ed.), Strategy of Enterproses in the Way Waiting Period of the Crisis: Economic, Social and Legal Aspects, Kyiv National University of Trade and Economics, Cracov University of Economics, University of Messina, Kyiv.
 • Kaczmarek, J., Krzemiński, P., Litwa, P., Szymla, W., 2005, Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Karpiński, A., 1986, Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa.
 • Kornai, J., 1977, Anti-Equilibrum. Teoria systemów gospodarczych , PWN, Warszawa.
 • Koźmiński, A., Obłój, K., 1989, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Mączyńska, E. (red.), 2001,Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t.1, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • Młynarski, S., Kaczmarek, J., 2013, Asset Productivity and Recovery in the Context of Corporate Restructuring (a Mezoeconomic Approach), w: Borowiecki, R., Jaki, A., Rojek, T. (eds.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges, Cracow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 • Nalepka, A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 • Porter, M.E., 1985, Competitive Adventage. Creating and Sustaining Superiorer Per-formance, The Free Press, New York.
 • Sapijaszka, Z., 1996a, Dylematy i perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Borowiecki, R. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - TNOiK, Kraków.
 • Sapijaszka, Z., 1996b, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szanse i ograniczenia , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Singh, H., 1993, Challenges in Researching Corporate Restructuring, Journal of Management Studies, no. 30.
 • Siuta, B., 2003, Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gopodarczej w latach 90., Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Siuta-Tokarska, B., 2013, Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • Slatter, S., 1984, Corporate Recovery. A Guide to Turnaround Management, Penguin Business, London.
 • Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R., 1997, Kierowanie,PWE, Warszawa.
 • Surdykowska, S.T., 1997,Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Weston, J.F., Copeland, T.E., 1992, Managerial Finance, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.