PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 2 | 135--154
Tytuł artykułu

Wykorzystanie narzędzi restrukturyzacji w procesie zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
The Use of Restructuring Tools in the Process of Enterprise Performance Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę szeroko rozumianej koncepcji zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa. Jest ona efektem rozwoju przedsiębiorczości, jeżeli chodzi o hierarchizację celów stawianych sobie przez współczesne organizacje gospodarcze, a więc takie, które działają w warunkach zmienności otoczenia, wolnego rynku i wzmożonej konkurencji. Procesy mające na celu wzrost efektywności przedsiębiorstwa są zatem wspierane przez szereg metod, technik i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Szerokim wachlarzem narzędzi wspierających wzrost efektywności dysponuje restrukturyzacja pojmowana jako proces przebiegający stale w przedsiębiorstwie, mający na celu ciągłą poprawę jego funkcjonowania, wzrost konkurencyjności oraz doskonalenie działań w poszczególnych obszarach jego działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the problem of a broadly understood concept of enterprise performance management. It is an effect of the development of entrepreneurship in respect of the hierarchization of goals for themselves set by contemporary economic organizations and therefore by organizations which operate under conditions of a volatile environment, the free market and increased competition. Therefore processes aiming at the growth of enterprise performance are supported by a number of methods, techniques and tools of enterprise management. A broad spectrum of tools supporting the growth of performance is provided by restructuring understood as a process progressing permanently in the enterprise, aiming at the constant improvement of its functioning, the growth of competitiveness and upgrading operations in individual areas of its activities. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
135--154
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamska, M. (red.), 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Borowiecki, R., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstw - wnioski i zalecenia wynikające z doświadczeń polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 532, Kraków.
 • Borowiecki, R., 2008, Zachowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, w: Borowiecki, R., Jaki, A. (red.), 2008, Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Fundacja UEK, Kraków.
 • Borowiecki, R., Czaja, J., Jaki, A., 1998, Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo TNOiK, Warszawa.
 • Borowiecki, R., Jaki, A., 2007, Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Problemy Zarządzania, nr 1 (15).
 • Borowiecki, R., Jaki, A., Rojek, T., 2003, Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie wartości przedsiębiorstwa, w: Borowiecki, R. (red.), 2003, Przedsiębiorstwo w okresie transformacji. Efektywność - Restrukturyzacja -Rozwój, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - TNOiK - CECIOS, Warszawa - Kraków.
 • Copeland, T., Koller, T., Murrin, J., 1997, Wycena -mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa.
 • Cyfert, S., 2004, Kreowanie wartości przez organizację w perspektywie teorii firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czupiał, J. (red.), 1994, Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dach, Z. (red.), 1995, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Duraj, J., 2000, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gorynia, M., 1998, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Griffin, R.W., 2001, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gruszecki, T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Janasz, W. (red.), 2009,Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Kardas, J.S., Wójcik - Augustyniak, M. (red.), 2008, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Kortan, J. (red.), 1997, Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kozarkiewicz, A., 2010, Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (red.), 2001, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lichtarski, J. (red.), 2003, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Malczewski, M., 2001, Czynniki i narzędzia warunkujące skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, w: Urbańczyk, E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Nalepka, A., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 • Noga, A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Obłój, K., 2002, Tworzywo sztucznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Ostrowska, A., 1999, Restrukturyzacja jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Glinkowski, C. (red.), 1999, Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Penc, J., 2008, Encyklopedia zarządzania, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.
 • Sapijaszka, Z., 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Żurek, J. (red.), 2007,Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429924

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.