PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 | 26--30
Tytuł artykułu

System zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia : audyt zewnętrzny narzędziem oceny systemu przy wykorzystaniu korelacji krzyżowej. Cz. 3

Warianty tytułu
The Quality Management System In a Health Care Organization : the Internal Audit as a Tool for Evaluating the System Using a Cross-correlation (Part 3)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł zamyka rozważania dotyczące ewaluacji systemów zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia, przedstawione w dwóch poprzednich numerach "Problemów Jakości". Raport z audytu zewnętrznego był przedmiotem oceny systemu zarządzania jakością przy wykorzystaniu metody analizy statystycznej - korelacji krzyżowej. Przedstawiono wyniki badań zależności wybranych zmiennych badanego obiektu, to jest spełnienia wymagań przez znormalizowany system zarządzania jakością oraz wnioski końcowe stanowiące podsumowanie oceny systemu zarządzania na podstawie wyników z audytu strony trzeciej. Wykorzystano korelację krzyżową jako narzędzie oceny zależności statystycznej zmiennych losowych rzeczywistych. Stworzona przestrzeń na kompromis, możliwość przedyskutowania proponowanych rozwiązań daje poczucie mocy sprawczej w organizacji oraz sprawia, iż stopniowo pracownicy "mogą i chcą sobie pozwolić" na proponowanie określonych, w tym własnych, rozwiązań z myślą o "swojej" organizacji. Stworzenie organizacji o kulturze wewnętrznej nasyconej akceptacją dla pracowników wraz z ich mocnymi i słabymi stronami daje całej organizacji szanse na wyzwolenie się mocy sprawczych, czyli m.in. na elastyczną reakcję na nowo powstałe sytuacje wymagające rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
Article closes considerations concerning evaluating quality management systems in health care organizations presented in previous issues of "Problems of Quality". The external audit report has been subject to the quality management system using the method of statistical analysis - the cross-correlation. The author presents the results of selected variables based on the test object (which meet the requirements for a standardized quality management system), and the conclusions summarizing assessment management system based on the results of the external audit. Cross-correlation is used as an assessment tool based on actual statistical random variables. Created space for compromise, an opportunity to discuss the proposed solutions gives a sense of power in the organization and makes it gradually employees "can and will afford" to propose specific, including your own solutions with the aim of "their" organization. The creation of an organization's internal culture saturated acceptance for personnel, along with their strengths and weaknesses gives the whole organization a chance to release the power causative which means including inter alia: a flexible response to the newly created situations that require solutions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--30
Opis fizyczny
Twórcy
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
  • Lisiecka Krystyna. 2008. Potencjał systemu społecznego przesłanką dla podnoszenia jakości i innowacyjności organizacji. W Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia, 85-92. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
  • Lisiecka Krystyna. 2013. Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy oceny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  • Lisiecka-Biełanowicz Mira, Zbigniew Wawrzyniak, Maciej Stańczuk. 2010. Weryfikacja wykonywania wybranej procedury diagnostycznej w zakresie badań radiologicznych w szpitalu. W Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, 163-173. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
  • Norma PN-EN ISO 19011:2012. 2012. Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. Warszawa: PKE.
  • Norma PN-EN ISO 9000:2006. 2006. Systemu zarządzania jakością. Podstawy i -terminologia. Warszawa: PKN.
  • Norma PN-EN ISO 9001:2009. 2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN.
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 2011. Dz.U. 2011 nr 122 poz. 654
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429936

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.