PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 28--34
Tytuł artykułu

Rola koncepcji zarządzania różnorodnością w doskonaleniu organizacji

Warianty tytułu
The Role of the Concept of Diversity Management in Improving Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące na rynku pracy to jedno z najbardziej niezwykłych i znaczących wyzwań, przed jakimi stoją dzisiaj współczesne organizacje. Na świecie globalizacją wymaga więcej interakcji między ludźmi różnych kultur czy nawet grup społecznych niż kiedykolwiek. Ludzie nie żyją i nie pracują na zamkniętych wyspowych rynkach, są częścią gospodarki światowej z konkurencją pochodzącą z niemalże każdego kontynentu. Nasze społeczeństwo zmienia się szybko, a zmiany demograficzne zachodzące wśród pracowników mogą potencjalnie wpłynąć na wiele aspektów zarządzania organizacjami. Z tego powodu, organizacje potrzebują różnorodności, by stać się bardziej kreatywnymi i otwartymi na zmiany. Celem artykułu jest przedstawienie roli koncepcji zarządzania różnorodnością w doskonaleniu organizacji poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej. Cel został osiągnięty za pomocą studiów literaturowych, obserwacji przemian społecznych i praktyki gospodarczej oraz przeglądu badań, w tym głównie międzynarodowych. Wnioski z tych analiz wskazują, że maksymalizacja i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla dzisiejszej jakości zarządzania i nie tylko zarządzania zasobami ludzkimi. Motyw ekonomiczny wydaje się być jedną z głównych przyczyn, dla jakich wiele organizacji stosuje tę koncepcję zarządzania, obok aspektów etycznych i prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The changes in the labour market are one of the most unusual and significant challenges facing contemporary organizations today. In the world, the globalization, more than ever, requires that people of different cultures or social groups interact between each other. People do not live and do not work on closed island markets, they are a part of the world economy with the competition from almost every continent. Our society is changing rapidly, and the demographic changes among employees can potentially affect many aspects of managing organizations. For this reason, organizations need diversity - to become more creative and open to change. The aim of this article is to present the role of the concept of diversity management in improving the organization by building competitive advantage. The goal has been achieved by means of literature studies, observation of social and economic practice and studies reviews, mainly international. The conclusions drawn from these analyses indicate that the involvement of diversity and reaping benefits from it in the workplace is an important issue for today's quality management, not only human resources management. The economic motive seems to be one of the main reasons for which many organizations implement the concept of diversity management, of course, alongside the ethical and legal reasons. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
28--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Bibliografia
 • Bassett-Jones N. 2005. The paradox of diversity management, creativity and innovation. "Creativity and Innovation Management, 14(2): 169-175.
 • Blair M. i Kochan T. 2000. The New Relationship - Human Capital in the American Corporation., Lev B. 2001. Intangibles - Management, Measurement and Reporting.
 • Brdulak H. 2009. Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, "Kobieta i biznes", nr 1-4.
 • Centre for Strategy & Evaluation Services. 2003. Methods and Indicators to Measure the Cost-Effectiveness of Diversity Policies in Enterprises Final Report.
 • CIPD. 2005. Managing diversity. Linking theory and practice to business performance.. Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 • Cox T. 1993. Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research and Practice, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Durska M. 2009. Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, "Kobieta i Biznes", nr 1-4.
 • European Commission. 2003. The costs and benefits of diversity. A study on methods and indicators to measure the cost-effectiveness of diversity policies in enterprises. Executive summary.
 • European Commission. 2005. The Business Case for Diversity Good Practices in the Workplace.
 • European Commission. 2008. Diversity and innovation. Business opportunity for all. European Union. 2013. Assessing Diversity Impact in Business.
 • Griggs, L. B. 1995. Valuing diversity: Where from ...where to? In L. B. Griggs & L. Louw (Eds.), Valuing diversity®: New tools for a new reality (p. 1-14). NewYork: Mc Graw-Hill.
 • Gross-Gołacka E. 2008. Zarządzanie różnorodnością elementem strategii HR w: C. Sadowska-Snarska (red.), Praca--Rodzina . Uniwersytet w Białymstoku.
 • Gross-Gołacka E. 2013. Zarządzanie różnorodnością jako strategia firmy, w: Zarządzanie w XXI wieku. Menadżer innowacyjnej organizacji. Część II (red. E. Gołębiowska), Społeczna Akademia nauk, 2013, s. 313-327.
 • Gross-Gołacka E. 2013. Zarządzanie różnorodnością jako strategia firmy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 12, cz. II, s. 319-320.
 • Gross-Gołacka E. 2014. "Zarządzanie różnorodnością", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 9/2014 : 12.
 • Higgs M., Plewnia U. and Płoch J. 2005. Influence of team composition and task complexity on team performance. Team Performance Management , 11 (7-8). p. 227-250.
 • Hong L. and Page S.E. 2004. "Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers". National Academy of Sciences of the United States of America, http://www.sba.muohio.edu/abas/2002/sanjose/Hamlet_Managing Diversityla.pdf.
 • Kandola R., Fullerton J. 1998. Diversity in action. Managing the mosaic. Institute of Personnel and Development. London.
 • Kirton G. and Greene A. 2005. The dynamics of managing diversity. A critical approach. 2nd.Elsevier.
 • Komisja Europejska. 2007. Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością.
 • Leung A.K., Maddux W.W, Galinsky A.D.2008. "Multicultural Experience Enhances Creativity: The When and How," American psychologist, vol. 63, no. 3.
 • Lisowska E., Sznajder A. 2013. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru Różnorodności, PKPP Lewiatan.
 • Lisowska E., Sznajder A.2014. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru Różnorodności, PKPP Lewiatan.
 • Lockwood N. R. 2005. Workplace Diversity: Leveraging the Power of Difference for Competitive Advantage. HR Magazine, 50(6).
 • Loden M., Rosener J.B. 1991. Workforce America! Managing Employee Diversity as a Vital Resource, Illinois: Business One Irwin.
 • Loysk, Bob. 1996. "Managing a changing workforce: Achieving outstanding service with today's employees". Davie, FL: Workplace Trends Publishing.
 • McKinsey Global Institute. 1993. Manufacturing Productivity.
 • McKinsey Global Institute. 1994. Service Sector Productivity.
 • McKinsey&Company. 2014. Diversity Metters.
 • McMillan-Capehart A. (2005). A configurational framework for diversity: socialization and culture. Personnel Review, 34 (4), 488-503.
 • Miller T. and Triana M.C.2009. "Demographic Diversity in the Boardroom: Mediators of the Board Diversity-Firm Performance Relationship," Journal of Management Studies, vol. 6, no. 5. p. 755-786.
 • Monks K. 2007. The business impact of equality and diversity. The international evidence. The Equality Authority. Dublin.
 • Mor Barak M.E. 2013. Diversity management. Toward a Globally Inclusive workplace. SAGE Publications.
 • Mrówczyński P. 2012. Zarządzanie różnorodnością wynikiem zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi, prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 248.
 • Page, S.E. 2011. Diversity and Complexity. Princeton University Press. https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=Mi6zkXssl4IC&oi=fnd&pg=PP2&dq=benefits+of+diversity,+bibliography&ots=veKWRarvwK&sig=OJ-QFqENq8o9mBCY6AiJtTGeWQ8&redir_esc=y
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.