PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 9--18
Tytuł artykułu

Test personifikacji opakowania i jego zastosowanie

Warianty tytułu
Personification Test of Packaging and Its Application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze i w środowisku specjalistów do spraw marketingu oraz opakowań trwa dyskusja na temat wpływu opakowań na decyzje konsumenta. Podczas tej dyskusji pojawiają się takie problemy i kwestie, jak osobowość opakowania, jego psychologiczna wartość i personifikacja. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tego zjawiska w świetle doświadczeń wybranych konsumentów. Artykuł prezentuje wrażenia powstałe pod wpływem opakowań, w tym koloru i kształtu. Wyniki potwierdziły, że takie wspomniane czynniki, jak kolor i kształt stymulują pogłębioną projekcję, która odzwierciedla cechy istoty ludzkiej, jej zachowanie i osobowość. (abstrakt oryginalny)
EN
In the literature and in the environment of specialists of marketing and packaging there is a discussion about the impact of packaging on consumer decisions. During it such problems and issues appear like the personality of the package, its psychology value and personification. The purpose of this article is to present this phenomenon in the light of the experience of selected consumers. The article presents the impression that arises under the influence of packaging, including its color and shape. The results confirmed that factors like color and shape stimulate in-depth projection, which reflects the characteristics of the human being, his or her behavior and personality. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Blythe Jim. 2002. Komunikacja marketingowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bukowski Sławomir, Kosmala Barbara. 2007. "Techniki projekcyjne w identyfikacji przekonań". Psychoterapia 4 (143): 37-44.
 • Daszkiewicz Anna, Dobiegała-Korona Barbara. 1998. Opakowanie. Instrument marketingu. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 • Gillham Nicholas W. 2001. "Sir Francis Galton and the Birth of Eugenics". Annual Review of Genetics 35: 83-100.
 • Hales Colin F. 1999. Opakowanie jako instrument marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kaczmarczyk Stanisław. 2014. "Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych". Studia Ekonomiczne. Metody ilościowe w badaniach marketingowych 195: 55-64.
 • Kalinowska-Tomala Joanna, Pawłowska Beata. 2011. "Udział graficznych technik projekcyjnych w diagnozie zaburzeń psychicznych". Current Problems of Psychiatry 12(2): 175-178.
 • Kolek Zofia. 2010. "Psychofizyka barwy". Prace Instytutu Elektrotechniki 244: 5-15.
 • Kopaliński Władysław. 1988. Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kotler Philip. 1994. Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
 • Kotra Kazimiera, Pysz-Radziszewska Anna. 2004. Marketing w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Kozłowska Anna. 2005. W Reklama. Od osobowości marki do osobowości konsumenta.. W Instrumenty kształtowania wizerunku marki, 1-19. Wyższa Szkoła Promocji.
 • La Torre Amelia, Mudyń Krzysztof. 2004. "Uwarunkowania i psychologiczne konsekwencje antropomorfizacji". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica VII (159): 57-68.
 • Maison Dominika. 2010. Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.). 1999. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wyd. 3. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Nierzwicki Witold, Richert Maria, Rutkowska Maria, Wiśniewska Małgorzata. 1997. Opakowania. Wybrane zagadnienia. Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
 • Nowogródzka Teresa, Pieniak-Lendzion Krystyna, Nyszk Wojciech. 2014. "Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 103: 67-85. Pilditch James. 1972. The Silent Salesman. London: Business Books Limited.
 • Płotka Małgorzata, Litwin Wotold. 2010. W Psychologia koloru w odniesieniu do systemów informatycznych. W Proceedings of the Conference: Interfejs użytkownika -Kansei w praktyce, 115-131. Wydawnictwo PJWSTK.
 • Rembowski Józef. 1986. Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Rudnicki Leszek. 2000. Zachowanie konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sudoł Stanisław, Szymczak Jadwiga, Haffer Mirosław (red.). 2000. Marketingowe testowanie produktów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szymanik Anna. 2012. W Metoda projekcyjna w badaniu motywacji do wyboru stroju przez nastoletnie dziewczęta. W Nowoczesne metody badawcze w psychologii, 109-126.
 • Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Tatarska Joanna. 2013. W Rola koloru w reklamie prasowej. W Reklama wizerunku, 24-61. Wyższa Szkoła Promocji.
 • Zieliński Piotr. 2007. "Wpływ barw otoczenia na reakcje fizjologiczne i zachowanie - przegląd badań i próba oceny". Roczniki Psychologiczne X (1): 11-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429986

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.