PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 17--23
Tytuł artykułu

Unikanie niepewności a implementacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Organizacjach

Warianty tytułu
Uncertainty Avoidance and the Implementation of Corporate Social Responsibility in Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestie kulturowe maja istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji i implementację koncepcji CSR. W kolejnych punktach publikacji przeanalizowano jeden z wymiarów kultury według typologii G. Hofstede - unikanie niepewności, oraz zwrócono uwagę na to, jaki poziom unikania niepewności (duży czy mały) wpływa korzystnie na implementację CSR. W tym celu dokonano analizy różnych aspektów unikania niepewności oraz przeanalizowano związki pomiędzy unikaniem niepewności a wskaźnikiem rozwoju społecznego dla największych gospodarek świata. Celem głównym prezentowanej publikacji jest określenie, jaki poziom unikania niepewności sprzyja skutecznej realizacji koncepcji CSR. Celem dodatkowym jest również określenie relacji pomiędzy unikaniem niepewności a wskaźnikami rozwoju społecznego. W artykule do zbadania relacji pomiędzy unikaniem niepewności a zarządzaniem jakością wykorzystano metody: krytycznej analizy literatury przedmiotu, analizy przypadków oraz metody statystyczne do analizy danych wtórnych. Na podstawie wyników analiz można stwierdzić, że przedstawione w prezentowanej publikacji analizy pomiędzy współczynnikiem unikania niepewności a implementacją koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w organizacjach sugerują, że niski współczynnik unikania niepewności jest dla tego procesu korzystny. (abstrakt oryginalny)
EN
Cultural issues have a significant impact on the functioning of the organization and implementation of the concept of CSR. The following sections analyse one of the cultural dimensions of the typology of G. Hofstede - uncertainty avoidance, and it is highlighted how uncertainty avoidance (big or small) has a beneficial effect on the implementation of CSR. For this purpose not only an analysis of various aspects of uncertainty avoidance was carried out, but also the relationship between uncertainty avoidance and the Human Development Index for the world's largest economies. The main objective of this publication is to determine what level of uncertainty avoidance is conducive to the effective implementation of the concept of CSR. An additional aim is also to determine the relationship between uncertainty avoidance and indicators of social development. In this paper, to investigate the relationship between uncertainty avoidance and quality management, the following methods were used: a critical analysis of literature, case studies, and statistical methods used for secondary data analysis. Based on the results of research conducted in this publication, it can be concluded that analyses of coefficient between uncertainty avoidance and implementation of the concept of Corporate Social Responsibility in organizations suggest that low coefficient of uncertainty avoidance is beneficial for this process. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Gadomska Katarzyna. 2012. "Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników". Management and Business Administration Central Europe 2: 41-62.
 • Hąbek Patrycja, Wolniak Radosław. 2013. "Analysis of approaches to CSR reporting in selected European Union countries". International Journal of Economics and Rese-arcA.4(6): 79-95.
 • Hąbek Patrycja, Wolniak Radosław. 2016. "Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states". Quality and Quantity.50(1): 399-420, DOI 10.1007/ S11135-014-0155-Z
 • Hąbek Patrycja, Wolniak Radosław. 2014. "Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce - ocean stanu obecnego". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. 73" 225-238.
 • Hąbek Patrycja, Wolniak Radosław. 2015. What Factors Affect the Quality of Sustainability Reports? The Case of Reports From Selected European Union Member States W Conference Proceedings of 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. Ill Albena, Bulgaria, STEF92 Technology Ltd., 767-774.
 • Hąbek Patrycja. 2008. "Corporate Community Involvement". Problemy Jakości. 5: 19-23.
 • Hąbek Patrycja. 2007. "Perspektywy normalizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw". Problemy Jakości. 10" 24-28.
 • Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan. 2007. Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw-Hill.
 • Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan. 2007. Kultury i organizacje. Warszawa: PWN.
 • Hofstede Geert. 1986. "Cultural Differences in teaching and Learning". International Journal of Intercultural Relations. 10.
 • Hofstede Geert. 1980. "Culture consequences: international Differences in Work-Related Values". Bevery Hills:Sage Publications.
 • Hofstede Geert.1983. "Dimensions of national Cultures in fifty Countries and three regions, w: Expiscation in Cross-Cultural Psychology, J. B. Deregowski, S. Dziurawiec, R. C. Annis, Swets and Zeitlinger, Lisse 1983.
 • Hofstede Geert. 2000. Kultury i organizacje, Warszawa: PWE.
 • Hofstede Geert. 1989. "Organizing for Cultural Diversity". European Management Journal, 7.
 • Hys Katarzyna, Hawrysz Lilinana. 2012. "Corporate Social Responsibility Reporting". China-USA Business Review. 11(11): 1515-1524.
 • Hys Katarzyna, Hawrysz Lilinana. 2013. "CSR in Poland as a important foundations of modern societies". Management Study. 1(1): 27-33.
 • Krzemień Eugeniusz, Wolniak Radosław.2004. "Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością". W Towaroznawstwo wobec integracji z Unia Europejską. Radom: s. 278-283.
 • Siegel Donald, McWilliams Abagail. 2007. "Corporate social responsibility: a theory on the firm perspective". Academy Management Review.9.
 • Wolniak R. Hąbek P.: CSR reporting in France and Netherlands, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie", z. 34, 2013, p. 91-96.
 • Wolniak Radosław, Hąbek Patrycja. 2013. "Holenderski standard zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu". W.Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Katowice: TNOiK:588-590.
 • Wolniak Radosław. 2011. "Czynniki kulturowe w polskich organizacjach". Przegląd Organizacji. 11: 18-21.
 • Wolniak Radosław. 2011. "Normalizacja zarządzania jakością a wymiary kulturowe kraju". Problemy Jakości. 9:19-25.
 • Wolniak Radosław. 2013. "Projakościowa typologia kultur organizacyjnych". Przegląd Organizacji. 3: 13-17.
 • Wolniak Radosław. 2014. "Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardem Crenelle II". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. 73:s. 651-662.
 • Wolniak Radosław. 2013. "Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie doskonalenia systemów zarządzania jakością". Problemy Jakości. 9:. 2-5.
 • Wolniak Radosław. 2013. "The role of Crenelle II in Corporate Social Responsibility integrated reporting". Manager. 17(1):. 7-21.
 • Wolniak Radosław. 2013. "The social responsibility of business as part of the quality management system improvement". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.W. Current Trends in commodity science. System approach to management in organisations: 179-189.
 • Wolniak Radosław. 2012. Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430018

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.