PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 35 | nr 108 | 117--126
Tytuł artykułu

Komplementarność źródeł informacji o produktach trwałego użytku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Complementarity of the Information Sources Concerning Durable Goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześni konsumenci są coraz lepiej poinformowani o interesującej ich ofercie, a przed podjęciem decyzji o zakupie gromadzą informacje z różnych źródeł. Celem artykułu jest identyfikacja zjawiska komplementarności pomiędzy źródłami informacji o ofercie dostępnymi dla nabywcy dóbr trwałych. Specyfika tej kategorii produktów powoduje, że proces poszukiwania informacji o dostępnej na rynku ofercie nabiera szczególnego znaczenia dla przebiegu całego procesu zakupowego, jak również dla zachowania pozakupowego konsumenta. Autorka wykorzystała wyniki badania ilościowego zrealizowanego w 2014 roku na próbie 418 respondentów; zastosowano analizę czynnikową dla zidentyfikowania związków komplementarnych pomiędzy źródłami oraz podkreślenia silnej niezależności, jaką cechuje się nieformalne źródło w postaci opinii znajomych o ofercie.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary consumers are becoming better informed about products, they gather information from various sources before making a purchase decision. The aim of the article is to identify the phenomenon of complementarity among sources of information concerning durable goods. The specificity of these products category makes the process of finding information available on the market particularly important for the entire purchasing process, as well as for post-purchase consumer behaviour. The author used the results of a quantitative study realized in 2014 on a sample of 418 respondents. Factor analysis was used to identify complementary relationships between sources and to emphasize the strong independence of an informal source in the form of friends' opinion about the offer.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bondos I., Miejsce i rola konsumentów w procesie komunikacji nieformalnej, Handel Wewnętrzny, 2013, styczeń-luty.
 • Dziechciarz M., Wybrane techniki WAS w wyodrębnianiu i profilowaniu segmentów rynku dóbr trwałego użytku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 47.
 • Dziechciarz M., Specyfika segmentacji rynku dóbr trwałego użytkowania. Wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe, Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, 2006, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Fitzsimons G.J., Lehmann D.R., Reactance to recommendations: when unsolicited advice yields contrary responses, Marketing Science, 2004, vol. 23, no 1.
 • Marketing. Koncepcja skutecznych działań, (red.) L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011.
 • Gąsior M., Stosunek konsumenta rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł informacji zakupowej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 2013, vol. 10, no. 59.
 • Hawkins D.I., Mothersbaugh D.L., Consumer behavior. Building marketing strategy, McGraw-Hill Irwin, Boston 2010.
 • Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument - typologia, zachowania, Helion, Gliwice 2011.
 • Kim J.S., Ratchford B.T., Consumer choice and use of multiple information sources for automobile purchases, International Journal of Electronic Commerce, 2012, vol. 16, no.3.
 • Klein R.L., Ford G.T., Consumer search for information in the digital age: an empirical study of prepurchase search for automobiles, Journal of Interactive Marketing, 2003, vol. 17.
 • Lipowski M., Angowski M., Rekomendacje miejsc zakupów produktów żywnościowych przez konsumentów, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVI, 2014, zeszyt 4.
 • Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltex, Warszawa 2012.
 • Pauwels K., Leeflang P.S.H., Teerling M.L., Huizingh K.R.E., Does online information drive offline revenues? Only for specific products and consumer segments!, Journal of Retailing, 2011, vol. 87, no.1.
 • Radziszewska A., Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich, Zarządzanie i Finanse, 2013, nr 1.
 • Ratchford B.T., Consumer search behavior and its effect on markets, Foundations and Trends in Marketing, 2008, 3 (1).
 • Ratchford B.T., Talukdar D., Lee M.S., A model of consumer choice of the Internet as an information sources, International Journal of Electronic Commerce, 2001, vol. 5, no. 3.
 • Scheibe A., Czynniki warunkujące wpływ informacji nieformalnych rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu na decyzje zakupowe, Journal of Management and Finanse, 2012, nr 4/2.
 • Singh S., Ratchford B.T., Prasad A., Offline and online search in used durables markets, Journal of Retailing, 2014, vol. 90, no. 3.
 • Smyczek S., Consumer behavior on international market, Placet, Warszawa 2012.
 • Tkaczyk J., Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny, 2013, maj-czerwiec, tom II.
 • Verhoef P.C., Scott A.N., Vroomen B., Multichannel customer management: understanding the research shopper phenomenon, International Journal of Research in Marketing, 2007, vol. 24, no. 2.
 • Zalega T., Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2012, nr 24
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430050

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.