PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 35 | nr 108 | 127--138
Tytuł artykułu

Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Pros and Cons of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest podejściem niezwykle popularnym wśród menedżerów i pożądanym przez szerokie grupy interesariuszy. Literatura przedmiotu obficie opisuje każdy aspekt CSR, jednak nieczęsto spotkać można rzetelne ujęcie tej problematyki oparte na zrównoważonej analizie pozytywnych i negatywnych elementów warunkujących realizację działań CSR. Dominuje entuzjastyczne spojrzenie na CSR, jednostronnie idealizujące tego typu podejście, zakładające a priori istnienie jednoznacznie pozytywnych efektów zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla jego otoczenia zewnętrznego. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi - w sposób możliwie równomierny i syntetyczny - na argumenty "za" i "przeciw" podejmowaniu działań CSR przez firmy, a więc przedstawienie pełnego spektrum motywów realizowania takiej działalności. Studium przytacza podnoszone już wcześniej w literaturze głosy krytyczne odnośnie do społecznej odpowiedzialności, jak i punktuje argumenty, które w literaturze stanowiły podstawę do twierdzenia o efektywności działań społecznie odpowiedzialnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate social responsibility (CSR) is commonly accepted among managers and sought after by wide circles of stakeholders. Literature describes almost every aspect of CSR in a very detailed way. However, a thorough analysis of this theme, including a balanced examination of positive and negative elements which determine CSR activities, is hardly researched at all. There is a dominance of an enthusiastic view on CSR, which usually idealizes this type of activity from one perspective. This approach is based on a priori assumption that CSR unquestionably means positive effects for enterprises and also for its external environment. The paper's aim is to draw attention to the pros and cons of CSR in a possibly consistent and synthetic way. It presents an extensive spectrum of motives to carry out CSR activity in enterprises. The article refers to critical views on CSR as well as shows arguments in favour of the effectiveness of the CSR activity.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Bibliografia
 • Ackerman R.W., Bauer R.A., Corporate Social Responsiveness - the Modern Dilemma, Reston Publishing, Reston 1976.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Berle A., Corporate Powers as Powers in Trust, "Harvard Law Review", Vol. 44, No. 7, maj 1931.
 • Berle A., For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note, "Harvard Law Review", Vol. 45, No. 8, czerwiec 1932.
 • Berle A., Means G., The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, Piscataway 1932.
 • Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Carroll A., A History of Corporate Social Responsibility. Concepts and Practices, w: Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D. (red.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Nowy Jork 2008.
 • Carroll A.B., Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, [w:] Business and Society, Vol. 38, No. 3, 1999, Sage Publications.
 • Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, lipiec-sierpień 1991, http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/dunnweb/rprnts. pyramidofcsr.pdf [dostęp: 31.01.2014].
 • Carroll A., Buchholtz A.K., Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, Cengage Learning, Mason 2008.
 • Chamberlain N.W., The Limits of Corporate Responsibility, Nowy Jork 1973.
 • Dalhsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined an Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", nr 15, 2008.
 • Davis W., It's No Sin to Be Rich, Osprey Publishing, Londyn 1976.
 • Davis K., Five Propositions for Social Responsibility, [w:] Steiner G.A., Steiner J.F. (red.), Issues in Business and Society, Random House, Nowy Jork 1977.
 • Davis K., The Case For and Against Business Assumption of Social Responsibility, "Academy of Management Journal", czerwiec 1973.
 • Dessler G., Management Fundamentals, Reston Publishing, Reston 1985.
 • Dodd M., For Whom Are Corporate Managers Trustees?, "Harvard Law Review", Vol. 45, No. 7, 1932. http://www.caseplace.org/d.asp?d=1429 [dostęp: 1.02.2014].
 • Drucker P.F., The Concept of the Corporation, Harper&Row, Nowy Jork 1974.
 • Farmer R.N., Dickerson-Hogue W., Corporate Social Responsibility, Science Research Associates, Chicago 1973.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Wydawnictwo Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 • Hayek F.A., The Corporation in a Democratic Society: In Whose Interests Ought It and Will It Be Run?, [w:] Ansoff H.I., Business Strategy, Penguin, Harmondsworth 1969.
 • Hopkins M., Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business a Solution?, Earthscan, Londyn 2007.
 • Horrigan B., Corporate Social Responsibility in the 21st Century. Debates, Models, and Practices across Government, Law and Business, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2010.
 • ISO 26 000 Społeczna odpowiedzialność, http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf [dostęp: 20.02.2014].
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa 1997.
 • Lydenberg S.D., Corporations and the Public Interest: Guiding the Invisible Hand, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2005.
 • McCabe B., Are Corporations Socially Responsible? Is Corporate Social Responsibility Desirable?, [w:] Bond Law Review, Vol. 4, Issue 1, Article 1, http://epublications.bond.edu.au/blr/vol4/iss1/1/ [dostęp: 2.06.2011].
 • Responsibilities of the British Public, Final Report of the Company Affairs Committee, Confederation of British Industry, London 1973.
 • Schreuder H., The Social Responsibility of Business, [w:] Trends in Business Ethics. Implications for Decision Making, Dam C.V., Stallaert L.M. (red.), Boston 1978.
 • Stanny D., Odpowiedzialność społeczna w zarządzaniu, [w:] Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce. Skrypt dla studentów Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, Kawalec P., Błachut A., (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Wallich H.C., Manne H.G., The Modern Corporation and Social Responsibility, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Waszyngton 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.