PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 6 Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy=Polish Rural Space: Processes and Prospects | 165--175
Tytuł artykułu

Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Housing Construction Development in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Okres transformacji gospodarczej w Polsce skomplikował sytuację obszarów wiejskich. utrudnił także w dużym stopniu rozwój budownictwa mieszkaniowego. W opracowaniu główną uwagę zwrócono na nowe aspekty współczesnego budownictwa mieszkaniowego związa-ne z jego zróżnicowanym rozwojem przestrzennym i strukturalnym, a także z rolą w przekształ-ceniu wiejskich układów osadniczych. Dokonano charakterystyki substancji mieszkaniowej oraz przedstawiono podstawowe wskaźniki charakteryzujące cechy budownictwa mieszkaniowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The period of economic transformation in Poland made the situation of rural areas more complicated, and highly influenced the development of housing construction. The present paper pays attention mostly to some new aspects of contemporary housing con-struction connected with its heterogeneous spatial and structural development and with its role in transforming rural settlement systems. Housing substance is characterized and basic indicators typifying housing construction are presented. The analysis conducted shows that the development of new housing construction is an important factor influencing the growing differences in living standard of rural population in Poland. The disproportions between regions are constantly growing. Settlements located closer to cities or in areas with especially attractive natural features develop much faster than territories located far from main transportation routes and larger urban centres. In some areas, new housing construction has practically disappeared.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się ve Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 148, Warszwa.
 • GaIiniak J., 1994, Przemiany budownictwa mieszkaniowego we wsiach podhalańskich w latach 1931-1988, [w. ) B. Górz (red.). Studia nad przemianami Podhala, Wyd. Naukowe WSP, Kraków, 221-243.
 • Gałązka A., 2003, Infrastruktura komunalna na wsi. Początki, współczesność, perspektywy rozwoju, [w:] Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 207, Warszawa, 13-47.
 • Gałczyńska B., 2002, Problematyka wsi i rolnictwa w strefie podmiejskiej Warszawy w badaniach geograficznych, [w:] G. Węcławowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN. 184, Warszawa, 139-159.
 • Gorczyca M., 1996, Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 238, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Gorczyca M., 1997. Stan i rozwój mieszkalnictwa w Polsce, [w:] Studia i Prace ZBSE, 250, Warszawa.
 • Gorzelak G., 1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 14, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 • Gorzym-Wilkowski W., Mi szczuk A., 1999, Polityka przestrzenna gmin w latach 90. w zakresie budownictwa mieszkaniowego na przykładzie wybranych gmin woj. lubelskiego, [w:] Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju. Biuletyn KPZK, 190, Warszawa, 115-123.
 • Górz. B., 2(X)I, Budownictwo mieszkaniowe na obszarach wiejskich południowej Polski po roku 1988, [w:] J. Rajman (red.), Polska - Europa. Gospodarka, przemysł. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 261-279.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1988, Niektóre aspekty urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Univ. Lodziensis, Folia Geographica, 9, 35-52.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast, Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jedut R., 1995, Ewolucja morfologii wsi w następstwie przemian społeczno-gospodarczych (wybrane przykłady z Polski środkowowschodniej), [w:] Z.J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, 115-125.
 • Kamiński Z.J., 1995, Degradacja wartości kulturowych wsi na obrzeżach miejsko-wiejskich, [w:] Z.J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice. 29-40.
 • Kuciński K., 2001, Osadnictwo, | w:| I. Fierla (red.). Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa, 68-96.
 • Kulesza H., 1995, Sytuacja mieszkaniowa w pierwszych latach transformacji w województwach, Biuletyn KPZK PAN. 170, Warszawa.
 • Lisowski A., 1998, Regionalne zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego a transformacja społeczno-ekonomiczna w Polsce, [w. ] Przestrzenne aspekty trans-formacji systemowej. Prace i Studia Geograficzne, 23, UW, Warszawa, 53-77.
 • Marszal T., 1999. Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. -zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN, 190, Warszawa, 7-28.
 • Matczak A., 1984, Próba wykorzystania analizy morfologicznej do określenia funkcji wypoczynkowej osiedli w strefie podmiejskiej Łodzi, Problemy Turystyki, 2.
 • Mikielewicz R., 1995, Wybrane aspekty przekształceń struktury przestrzennej wsi podłódzkich, [w:] Z.J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, 47-61.
 • Narodowy Spis Powszechny z dnia 6.XII. 1988r., Warunki mieszkaniowe. Materiały i opracowania statystyczne, 1990. GUS, Warszawa.
 • Śmiłowska T., 1997, Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Studia i Prace, 247, ZBSE, GUS, Warszawa.
 • Trafas K., 1997, Przebieg procesów transformacji i zmiany infrastruktury przestrzennej aglomeracji krakowskiej. Zeszyty IGiPZ PAN, 44, Warszawa.
 • Wesołowska M., 2003, Współczesne przeobrażenia wsi podlubelskiej (na przykładzie Jakubowic Konińskich), [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.). Współczesne prze-kształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, Warszawa, 197-208.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430078

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.