PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 6 Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy=Polish Rural Space: Processes and Prospects | 177--195
Tytuł artykułu

Stan środowiska przyrodniczego a przeobrażenia przestrzeni wiejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State of Environment Versus Transformation of Rural Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono najważniejsze z punktu widzenia ekologicznego zasoby środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich Polski oraz ich stan sanitarny, jak i wskazano główne zagrożenia zewnętrzne (powodowane przez czynniki pozarolnicze) i wewnętrzne (powodowane przez rolnictwo) dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni ekologicznej w warunkach silnych procesów transformacyjnych zachodzących na obszarach wiejskich. Wskazano na podstawowe problemy związane z pogarszaniem się jakości środowiska przyrodniczego wynika-jące ze zmiany funkcji obszarów wiejskich oraz rozwoju cywilizacyjnego. Podkreślono rolę Wspólnej Polityki Rolnej UE, a szczególnie instrumentu, jakim są programy rolno-środowiskowc kreujące większą dbałość o środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to recognize the most important, from the point of view of ecology, environmental resources of the rural areas in Poland, and their sanitary condition, as well as to point to the main external (created by non-agricultural factors) and internal (created by agricultural factors) dangers to the proper functioning of their ecological space in the conditions of strong transformation processes taking place in the rural areas. The paper presents directions of functional changes of rural regions: from the traditional agricultural function to housing, production, services or tourist-recreational-preservative function. Next, it describes the influence of those changes on shaping the features of the environment in Polish rural regions. The main resources are pointed out, i.e. soil, water and forests, and their sanitary condition is presented. Further, main dangers are described, created for the natural environment by the influence of external fac-tors (rural area surrounding), as well as the dangers posed to the environment by the agricultural activity itself. The role of EU Common Agricultural Policy is emphasized, and especially of the agricultural-environmental programs, being an instrument imposing better care for environment in the rural areas. A point is made that maintaining positive tendencies in improving the natural environment in rural areas, initiated in the 1990's, will make living conditions better in those areas, enable reaching higher quality of agricultural products, allow for developing tourism, and, thus, influence the socioeconomic development of those regions.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Akademia Nauk
Bibliografia
 • Błachno B.. 2003, Pierwiastki w wodach i osadach, [w:] B. Gworek, J. Misiak (red.). Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie, Monografie, 2, 196-202.
 • Degórska B., 1996, Zmiany lesistości wschodniej części Kujaw w ostatnim dwustuleciu jako wynik oddziaływania człowieka na środowisko, Przegląd Geograficzny, 68, 1-2, 115-136.
 • De górski M., 1995, Direction of soil degradation in Poland, Aquilo Ser. Bot. 35, Oulu, 53-63.
 • Degors ki M., 2003a, Some aspects of multifunctional landscape character in the interdisciplinary environmental study, [w:] K. Helming, H Wiggering (red.), Sustainable development of Multifunctional Landscapes, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 53-65.
 • ] Degórski M., 2003b, Stan środowiska oraz główne kierunki działań w polskiej po-lityce ekologicznej wynikające z integracji z Unia Europejską Ochrona Środowiska, [w:] B. Gworek, J. Misiak (red.), Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Monografie, 2, 13-29.
 • Degórski M., 2004, Spatial variability of multifunctional landscape as the basis for potential differences of regional "smart growth" of rural areas - the examples from Poland. Forest Condition in Europe 2000 - Results of 1999 Survey, EC-UN, ECE, Brussels-Geneva.
 • Górz B.. 1990, Rolnictwo województwa nowosądeckiego i jego wpływ na środowisko przyrodnicze, [w:] L. Korzeniowski (red.), Charakterystyka i ocena stanu środowiska przyrodniczego województwa nowosądeckiego, 101-122.
 • Jagła S., 1966, Wstępne badania nad wielkością zmywu gleb w terenach podgórskich i górskich przy różnym ich pokryciu. Wiadomości Instytutu Melioracji, 6, 3, 23-45.
 • Józefko U., Kostucli R., Panek E., 2001, Struktura użytkowania powierzchni ziemi w Karpatach polskich w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1 (I), 49-65.
 • Maruszczak H., 1988, Zmiany środowiska przyrodniczego kraju w czasach historycznych, [w:] L. Starkel (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław, 109-136.
 • Mioduszewski W., 1999, Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. Wydawnictwo IMUZ, Falenty.
 • Mioduszewski W., 2004, Problemy gospodarki wodnej w rolnictwie w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Woda i Kataklizmy, Materiały z posiedzenia Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, Gdańsk, 35-48.
 • Ochrona Środowiska. Informacje i opracowania statystyczne, 2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Ostrowska E., Płodzik M., 1999, Wpływ otoczenia zagrody wiejskiej na jakość wody w studniach przydomowych, Wiadomości IMUZ, 20, I, 19-28.
 • Raport z badań monitoringowych jakości gleb, roślin produktów rolniczych i spożywczych w 2001 r., 2002, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Monitoringu Jakości Gleb, Roślin, Produktów Rolniczych i Spożywczych MR i RW, Warszawa.
 • Narkiewicz-Jodko J., Urbanek-Karlowska B" 2003, Organizmy zmodyjikowane genetycznie - zagrożenia i korzyści, [w:] B. Gworek, J. Misiak (red.), Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziała-nie, Monografie, 2, 42-45.
 • Ramowa Dyrektywa Wodna 2003, RDW i metody wspomagania jej wdrożenia wynikające ze Wspólonej Polityki Rolnej (WPR), DG ENV.B. I/BB.D, 2002.
 • Raport o Stanie Lasów w Polsce, 1999, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Warszawa.
 • Raymond J., 2000, Bt transcenic crops: Risk and benefits. Integrated Pest Management Reviews, 5, 171-173.
 • Rossa L.. 2001, Zanieczyszczenie składnikami nawozowymi gleby i wody w pobliżu obiektów chowu bydła mlecznego, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 1(1), 187-200.
 • Sikorski M., 1997, Sanitacja zagrody wiejskiej. Zeszyty Edukacyjne, 2/97, s. 51-82.
 • Szot E., 2(X)3, Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej, Fundacja Funduszu Współpracy, Warszawa.
 • Wawrzoniak J., Małachowska J., 2001, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w roku 2002, na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Węclawowicz G., Bański J., Degórski M.. Komornicki T., Korce 11 i P., Śleszyński P., 2002, Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Wo1kowicz S., 2004, Mogilniki trują środowisko. Informator Centrum Doskonałości Badań Środowiska Abiotycznego, 6,7-9.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430080

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.