PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 6 Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy=Polish Rural Space: Processes and Prospects | 219--248
Tytuł artykułu

Współczesne przemiany na obszarach wiejskich w regionach nadmorskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Transformations in the Seaside Rural Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest przemianom na obszarach wiejskich Pomorza po 1989 r. Z kilkuletnich badań prowadzonych na obszarach wiejskich regionów nadmorskich wynikli. że przekształcenia, jakie dokonały się we wszystkich formach własnościowych gospodarstw rolnych spowodowały nie zawsze korzystne zmiany w produkcji rolnej - szczególnie zwierzęcej. Problemem jest także brak odpowiedniej infrastruktury technicznej, finansowej i edukacyjnej. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły także w regionach nadmorskich istotne zmiany w zakresie tempa starzenia się ludności wiejskiej. Z analizy poszczególnych kategorii wiekowych ludności wiejskiej wynika, że w najbliższym okresie wzrośnie liczba ludności w wieku produkcyjnym, co spowoduje dalszy wzrost napięcia na wiejskim rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The research conducted over a few years in rural areas of the seaside regions shows that the transformations, which took place in all forms of private farms, resulted in changes of agricultural production that have not always been positive, especially in animal breeding. The lack of proper technical, financial and educational infrastructure is also a problem. Research conducted in rural areas of seaside regions shows also that that an exceptionally important direction of activity is child and youth care. The 1990's brought important changes in terms of the aging rate of rural population in seaside re-gions. The analysis of particular age categories of rural population proves that, in the near future, the number of persons in productive age will grow, which will create further rise of tension in the rural job market.(original abstract)
Twórcy
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna
Bibliografia
 • Domalewski J., 2001, Szkoła wiejska wobec zadania rekompozycji struktury społecznej., Przegląd Socjologiczny, L/l, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Domalewski J., 2002, Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej, [w:] Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Dzun W., 2001, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i efekty restrukturyzacji PGR w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Domalewski J., 2002, Państwowe gospodarstwa rolne w procesie transformacji systemowej, Wieś i rolnictwo, 2.
 • Frenkel I., 2000, Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, IWiR PAN, Warszawa.
 • Głębocki B., 2003, Zmiany stosunków własnościowych a możliwości rozwoju obszarów wiejskich w latach 1990-2002, [w:] B. Górz, Cz. Guzik (red.) Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, Kraków.
 • Gorlach K., Pyrć A. M., 2000, Od redaktorów, [w:| Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku. Wyd. UJ, Kraków.
 • Michałek R., 2001, Problemy edukacyjne wsi, Nauka Polska, 4, PAN, Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E" 1998, Bezrobocie i pauperyzacja środowisk dawnych PGR w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 3.
 • Rosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 • Rydz E., 1991, Funkcje Koszalina i Słupska iv regionalnej sieci osadniczej, WSP, Słupsk .
 • Szafraniec K., 2001 a, Ludzie - podstawowy kapitał polskie wsi, | w: ] L. Kolańska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, ISP, Warszawa.
 • Szafraniec K., 2(X)lb, Wartość wykształcenia na wsi -fakty, tendencje, konsekwencje, [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Warszawa.
 • Wilkin J., 1998, Bariery edukacyjne i informatyczne, [w:] M. Kłodziński, J. Wilkin (red.). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, FAPA, Warszawa.
 • Wilkin J., 2(X)3, Zagubiona wieś - miejsce polskiej wsi rolnictwa w polityce państwa w latach dziewięćdziesiątych, [w:] K. Garlach, A.M. Pyrć (red.). Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków.
 • Zgliński W., 2003, Skutki transformacji państwowych gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym. Biuletyn KPZK PAN. Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.