PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 13--40
Tytuł artykułu

Drivers for the Agricultural Price Gap in the Different Agrarian Structures of the EU

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Faktory, vliâûŝie na razryv cen na selʹskohozâjstvennye v različnyh strukturah agrarnogo ES
Czynniki wpływające na rolniczą lukę cenową w różnych strukturach agrarnych UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Indeks produkcji towarów rolniczych obejmuje ważone zmiany towarów rolnych podczas gdy indeks konsumpcji pośredniej opisuje fluktuacje cen produktów takich jak nasiona i rośliny, energia, nawozy, polepszacze gleby, środki ochrony roślin i pasze. Relacja między tymi dwoma indeksami jest definiowana jako "luka cenowa" lub "nożyce cenowe". Istnieje wiele modeli cenowych przebadanych dla towarów rolniczych w literaturze przedmiotu, jednakże sprawa czynników modelujących lukę cenową jest rzadko poruszana. Z tego powodu autorzy zamierzają oszacować długoterminowy model regresji luki cenowej dla rolnictwa różnych krajów europejskich reprezentujących zróżnicowane struktury agrarne. Niniejsza analiza zawiera kilka etapów. W pierwszym, długoterminowe indeksy cenowe (od 1980 do 2014) zostały obliczone przy użyciu danych cen rolnictwa według EUROSTAT i FAOSTAT dla wszystkich dostępnych produktów i nakładów w krajach EU-27. Następnie indeksy są ważone zgodnie z poziomem produkcji lub konsumpcji pośredniej na podstawie średnich indeksów cenowych dla odpowiedniej wielkości wejściowej lub wyjściowej. W drugim etapie została dokonana analiza klasterowa w odniesieniu do czynnika ziemi przez indywidualne farmy w kolejnych krajach europejskich. W trzecim kroku zostały wybrane trzy kraje z wybranych grup (klasterów) i modele ekonomiczne luk cenowych zostały oszacowane gdzie indeksy wartości wejściowych i wyjściowych były zmiennymi niezależnymi. Dokonano interesującego spostrzeżenia, że efekty marginalne czynników luk cenowych są znacznie silniejsze w krajach o intensywniejszym i wielkoskalowym rolnictwie (jak Francja, Wielka Brytania i Dania) niż w krajach of rozczłonkowanej strukturze rolnej jak Grecja, Portugalia i Irlandia.(abstrakt oryginalny)
EN
The index of agricultural goods output comprises weighted changes of prices of agricultural commodities whereas the index of intermediate consumption describes fluctuations of outlays' prices such as seeds and planting stock, energy, fertilizers, soil improvers, plant protection products or feedingstuffs. The relation of these two indices is defined as "price gap" or "price scissors". There is a lot of price models for agricultural goods investigated in the subject literature. However, the issue of modeling drivers for the price gap has been rarely explored. For that reason authors aim to estimate longterm regression models of the agricultural price gap for different European countries that represent varied agrarian structures. The analysis entails few stages. In the first stage,the long-term price indices (from 1980 to 2014) were computed basing on EUROSTAT and FAOSTAT agricultural prices data for all available agricultural products and outlays in the EU-27 countries. Then, the aggregated indices were weighted with a volume of production or intermediate consumption on thebasis of the averageprice indicesfor the respectiveoutputs or inputs. In the second stage, a cluster analysis was performed with regard to the utilization of a land factor by individual farms in the subsequent European countries. In the third stage, three countries were chosen for case studies from the each of the distinguished clusters and the econometric models of price gap were estimated where the indices of outputs and inputs are independent variables. An interesting finding was discovered that marginal effects for price gap drivers are much stronger in the countries of an intensive and large scale agriculture (as France, Great Britain and Denmark) than in the countries of fragmented agrarian structures such as Greece, Portugal and Ireland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań Universiy of Economics and Business.
 • University of Alba Iulia
 • University of Alba Iulia
Bibliografia
 • Adalto Acir Althaus Junior, Marcelo S. Bego, Adalto Barbaceia Gonçalves. (2014). Forecasting Agricultural Commodities Spot Prices: A Jointly Approach, WORKING PAPER 25/04/2014, Instituto de Ensino e Pesquisa.
 • Ashutosh Kumar Tripathi, (2013), Agricultural Price Policy, Output, and Farm Profitability - Examining Linkages during Post-Reform Period in India, Asian Journal of Agriculture and Development, Vol. 10, No. 1,. pp. 91-111.
 • Bollerslev T. A. (1987). Conditionally Heteroskedastic Time-Series Model for Speculative Prices and Rates of Return, The Review of Economics and Statistics. 69: 542-47.
 • Bucharest University of Economic Studies (2015), Faculty of Economics, Romanian Economists General Association, Romanian Association of Economic Faculties, Theoretical and Applied Economics, Volume XXII, Bucharest, Special Issue 2015 (http://store.ectap.ro/suplimente/Post-crisis-developments-in-Economics-nov-2014.pdf; accessed 11.03.2016)
 • Co H.C., Boosarawongse Rujirek, (2007), Forecasting agricultural exports and imports in South Africa, Article in Applied Economics 39 (16):2069-2084.
 • COM (2010) Communication From The Commission To The European Parliament. The Council, The European Economic And Social Committee and The Committee of The Regions. The CAP towards 2020: Meeting The Food, Natural Resources And Territorial Challenges of The Future. COM/2010/0672.
 • Enke D., Thawornwong S., (2005), The Use of Data Mining and Neural Networks for Forecasting Stock Market Returns, Expert Systems with Applications, 29, 927-940.
 • Eurostat statistics explained (2015), Agricultural output, price indices and income, (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_output,_price_indices_and_income
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430120

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.