PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (949) | 71--88
Tytuł artykułu

Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych

Warianty tytułu
Forecasting Property Developer Activity on the Polish Housing Market by Means of Spatio-Temporal Analogies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktywność uczestników rynku mieszkaniowego nie jest jednakowa na poszczególnych rynkach lokalnych czy regionalnych. Wzrost lub osłabienie aktywności na rynku mieszkaniowym, a także wartości zmiennych opisujące ten rynek są na rynkach słabiej rozwiniętych przesunięte w czasie (opóźnione) w stosunku do rynków najbardziej rozwiniętych. Celem artykułu jest zbadanie, czy wybrane procesy zachodzące na rynku nieruchomości mieszkaniowych charakteryzują się jednakowym natężeniem i zmiennością w czasie w każdym z województw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Analizie poddano takie zmienne, jak: liczba transakcji lokalami mieszkalnymi, liczba pozwoleń na budowę mieszkań, liczba oddanych do użytkowania mieszkań oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W badaniach wykorzystano metodę analogii przestrzenno-czasowych, która polega na przenoszeniu z jednych obiektów do innych prawidłowości zmian zjawisk w czasie. Badanymi obiektami są województwa, w szczególności województwo zachodniopomorskie. W efekcie przeprowadzonych badań okazało się, że przebieg zmienności rozpatrywanych zmiennych (oprócz dwóch) w województwie zachodniopomorskim był w większości przypadków podobny do przebiegu zmienności tych samych zmiennych w innych województwach. Dla tych dwóch zmiennych o odmiennej dynamice w województwie zachodniopomorskim wyznaczono prognozy z wykorzystaniem analogii przestrzenno-czasowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The activity of housing market participants is not identical on every local and regional real estate market. Usually the increase and decrease of the activity on the housing market and the values of variables characterising it are delayed on less developed markets. The aim of the paper is to find whether some processes on the housing market are characterised by the same intensity and dynamics in every voivodship in Poland in comparison to the Zachodniopomorskie (Western Pomeranian) voivodship. The article examines variables including relative number of transactions, the relative number of dwellings for which permits have been granted, the relative number of dwellings completed, and the relative number of dwellings upon which construction was started. Spatio-temporal analogies was the method used. It revealed that the dynamics of most variables for Zachodniopomorskie voivodship were similar to those characterising other voivodships apart from the two first relative variables. For these two variables the forecasts were computed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--88
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Batóg B., Foryś I. [2013], The Analysis of Spatial Stability of Prices on the Secondary Housing Market, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 292, Łódź.
 • Cieślak M., Jasiński R. [1979], Miara podobieństwa funkcji, "Przegląd Statystyczny", vol. XXVI, nr 3/4.
 • Dittmann P. [2002], Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Duncan G.T., Gorr W.L., Szczypula J. [2001], Forecasting Analogous Time Series [w:] Principles of Forecasting, red. J.S. Armstrong, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Foryś I. [2011], Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Foryś I. [2012], Growth Potential of the Polish Housing Market in the European Union Context, Studia i Prace WNEiZ US, nr 29, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 748, Climate Change, Economy and Society - Interactions in the Baltic See Region, Szczecin.
 • Foryś I. [2014], Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003-2013, Studia i Prace WNEiZ, nr 37, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 826, Szczecin.
 • Gondek A. [2011], Prognozy rozwoju gospodarczego Polski z użyciem metody analogii przestrzenno-czasowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 185, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Wrocław.
 • Grabiński T. [1986], Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych, "Przegląd Statystyczny", vol. XXXIII, nr 2.
 • Green K.C., Armstrong J.S. [2007], Structured Analogies for Forecasting, "International Journal of Forecasting", vol. 23(3), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2007.05.005.
 • Lin F.J. [2005], Forecasting Telecommunication New Service Demand by Analogy Method and Combined Forecast, "Yugoslav Journal of Operations Research", vol. 15(1), http://dx.doi.org/10.2298/yjor0501097l.
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [2001], red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szanduła J. [2002], Podobieństwo zmiennych w prognozowaniu metodą analogii przestrzenno-czasowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Ekonometria, nr 935, Zastosowania metod ilościowych, Wrocław.
 • Szozda N. [2010], Analogous Forecasting of Products with a Short Life Cycle, "Decision Making in Manufacturing and Services", vol. 4, nr 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430144

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.