PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 253 | 140--150
Tytuł artykułu

Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Idea of CSR and Earnings Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dyskusja na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu trwa już od kilkudziesięciu lat i ma zasięg globalny. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy CSR wpływa na kształtowanie wyniku finansowego spółek społecznie odpowiedzialnych, poprzez przedstawienie idei CSR (z ang. społecznie odpowiedzialnego biznesu) i jej wielowymiarowości. Na podstawie krytycznej analizy literatury została zaprezentowana wielowymiarowość działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w świetle idei CSR. Wskazano również znaczący wzrost raportowania w obszarze społecznie odpowiedzialnej biznesu, wskazując tym samym nowy model sprawozdawczości, gdzie raporty społeczne stanowiłyby uzupełnienie dotychczasowego sprawozdania, i występowały pod nazwą "sprawozdanie przyszłości". Zwrócono szczególną uwagę na kategorie kosztów i korzyści występujących w spółkach społecznie odpowiedzialnych. W wyniku dociekań w zakresie wzajemnych oddziaływań CSR i kategorii wyniku finansowego uznano pośrednią rolę wyniku finansowego w działaniach spółek społecznie odpowiedzialnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The discussion about a socially responsible business has been going on for decades and has a global reach. This paper attempts to answer the question of whether CSR affects the development of the financial result of socially responsible companies, through the presentation the idea behind CSR and its multidimensionality. Based on a critical analysis of the literature, the paper presents the multidimensionality of the actions taken by the companies in light of the idea of CSR. It also indicates a significant increase in reporting in the area of corporate social responsibility of business, thus indicating a new reporting model, where social reports would complement existing reports, and would appear under the name of "the report of the future". Special attention is paid to the categories of costs and benefits occurring in socially responsible companies. As a result of investigations in the field of interactions between the category of the financial result and CSR, the financial result has been found to have an indirect role in the actions of socially responsible companies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
140--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Anam L. (2014), CSR szansą na rozwój zawodowy biegłych rewidentów, wywiad w KIBR, https://kibr.org.pl/pl/aktualnosci/4584/ (dostęp: 12.02.2016).
 • Filek J. (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Filek J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Freeman R.E. (2010), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ignatowski R. i Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu [w:] G. Ignatowski, Ł. Sułkowski i Z. Dobrowolski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa.
 • Jaspers K. (1965), Wolność i komunikacja, PWN, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 66/122.
 • Krukowska M. (2012), Jak oceniać społeczną odpowiedzialność biznesu, Scriptorium, Opole.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2009), Miejsce CSR w europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", vol. 12, nr 1.
 • Matuszak Ł. (2014), Dylematy implementacji międzynarodowych raz zintegrowanej sprawozdawczości, Prace Naukowe, nr XXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy and Society - The Linh between Competitive Advantage and Coroporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", Vol. 84.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Stefanicki R. (2009), Złe zachowanie kosztuje, "Gazeta Wyborcza" z dnia 3-4 stycznia.
 • Weber M. (2008), The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Company- -Level Measurement Approach for CSR, Centre for Sustainability Management, University of Luneburg, Luneburg.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2011), Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej, SGH, Warszawa.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. [w:] L. Podkaminera (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, Wydawnictwo WSFiP, Bielsko-Biała.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_pl.pdf (dostęp: 2.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.