PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 9--16
Tytuł artykułu

Elastyczność relacji z dostawcami w erze turbulencji

Warianty tytułu
Flexibility in Relationships with Suppliers in an Era of Turbulence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje zagadnienie elastycznych relacji z dostawcami w świetle dotychczas przeprowadzonych badań oraz zawartej w literaturze przedmiotu teorii. Wskazuje definicję, przyczyny i możliwości zwiększania zarówno elastyczności procesu zakupu, jak i elastyczności dostawców w erze turbulencji. Elastyczność procesu zakupu to głównie umiejętność rekonfigurowania bazy dostawców celem adaptacji do zachodzących w otoczeniu zmian. Z kolei, elastyczność dostawców wyrażana jest zdolnością dostawców do sprawnego reagowania na zmiany w zamówieniach od klientów w zakresie wolumenu, asortymentu, czasu a także jakości technicznej w kontekście modyfikowania lub rozwijania nowych produktów. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę, przedsiębiorstwa reagując na niepewność dostaw korzystają najczęściej z tradycyjnego multisourcingu oraz utrzymywania zapasów. Podjęte w artykule rozważania pozwoliły na wyznaczenie nowych kierunków badań. Interesujące jest m.in., w jaki sposób atrybuty łańcucha dostaw (np. produkt, popyt, środowisko produkcyjne), branża, czy wielkość przedsiębiorstwa determinują stosowanie praktyk zwiększających elastyczność relacji z dostawcami. Ponadto, w jaki sposób zaangażowanie, zaufanie oraz zależności w relacji dostawca-nabywca wpływają na praktyki w zakresie rozwijania elastyczności dostawców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of flexibility in relationships with suppliers in the light of the studies conducted so far and the theory presented in the literature. It states the definition, reasons and possibilities to develop both sourcing flexibility and flexibility of suppliers in an era of turbulence. The flexibility of the purchasing process is mainly the ability to reconfigure the base of suppliers in order to adapt the supply chain to changes of business environment. On the other hand, supplier flexibility is the ability of suppliers to efficiently respond to changes in orders from customers in terms of volume, range of assortment, time and technical quality in the context of product development. The results of a survey conducted by the author show that the most often, enterprises ensure flexibility in responding to the disruptions in area of supply using traditional methods like multisourcing and buffer stocks. Taken considerations led to the appointment of new research directions. It is interesting how the attributes of the supply chain (e.g. product, demand, production environment), the industry or size of the company determine the practices that increase the flexibility in relationships with suppliers. Moreover, how the commitment, trust or dependences influence the supplier development practices. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 12th Annual Global CEO Survey (2009). Pricewaterhouse, 24.
 • Abt, S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce (73). Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Alianz SE and Allianz Global Corporate & Specialty SE, Allianz Risk Pulse, Allianz Risk Barometer on Business Risks 2014. (2014). 1-9;http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz-Risk-Barometer-2014_EN.pdf
 • Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne (58). Warszawa: PWE.
 • Christopher, M., Holweg, M. (2011). Supply Chain 2.0: managing supply chains in the era of turbulence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 64-65.
 • Christopher, M. (2000). The agile supply chain: competing in volatile markets. Industrial Marketing Management, 29(1), 37-44.
 • Christopher, M. (2015). Supply Chain Management: Past, Present and Future, 20th International Symposium on Logistics (ISL 2015). Designing Responsible and Innovative Global Supply Chains. Italy: Bologna, 5-8th July 2015.
 • Chu, Po-Young, Chang, Kuo-Hsiung, Huang, Hsu-Feng, (2012). How to increase supplier flexibility through social mechanisms and influence strategies? Journal of Business & Industrial Marketing, 27(2), 115-131.
 • COSO (2004). Enterprise Risk Management AICPA. New York.
 • Duclos, L.K., Vokurka, R.J., Lummus, R.R. (2003). A conceptual model of supply chain flexibility. Industrial Management & Data Systems, 103(6), 446-456.
 • Duclos, L.K., Vokurka, R.J., Lummus, R.R. (2005). Delphi study on supply chain flexibility. International Journal of Production Research, 43(13), 2687-2708.
 • Fantazy, K.A., Kumar, V., Kumar, U. (2009). An empirical study of the relationships among strategy, flexibility, and performance in the supply chain context. Supply Chain Management: International Journal, 14(3), 177-188.
 • Fayezi, S., Zutshi, A., 0'Loughlin, A. (2014). Developing an analytical framework to assess the uncertainty and flexibility mismatches across the supply chain. Business Process Management Journal, 20(3), 362-391.
 • Geissbauer, R., Roussel, J., Takach, J., D'heur, M. (2011). Achieving operational flexibility in a volatile world. Global supply chain trends 2011. PwC, p. 7.
 • Genovese, A., Koh, L.S.C., Bruno, G., Esposito, E. (2013). Greener supplier selection: State of the art and some empirical evidence. International Journal of Production Research, 52(10), 2868-2886.
 • Kawa, A. (2008). Elastyczne i dynamiczne łańcuchy dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 12-17.
 • Koh, S.C. L., Saad, S.M. (2002). Development of a business model for diagnosing uncertainty in ERP environments. International Journal of Production Research, 40(13), 3015-3039.
 • Kotler, Ph., Caslione, J.A. (2009). Chaos: zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: MT Biznes.
 • Kramarz, M., Kramarz, W. (2014). Elastyczność i adaptacyjność w budowaniu odpornych łańcuchów dostaw (176). W: A Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa.
 • Krupski, R. (2005a). Elastyczność organizacji - ujęcie systemowe. W: J. Rokita, W. Grudzewski (red.), Elastyczność organizacji (11-19).
 • Krupski, R. (2008). Rodzaje i podstawowe mechanizmy elastyczności. W: R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji (27-33). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Krupski, R. (2005b). Elastyczność polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, (11).
 • Kumar, V., Fantazy, K.A., Kumar, U., Boyle, T.A. (2006). Implementation and management framework for supply chain flexibility. Journal of Enterprise Information Management, 19(3), 303-319.
 • Lee, H.L. (2002). The triple-A supply chain. Howard Business Review, 82(10), 102-112.
 • Narain, R.R., Yadav, C., Sarkis, J., Cordeiro, J.J. (2000). The strategic implications of flexibility in manufacturing systems. International Journal of Agile Management Systems, 2(3), 202-213.
 • Osbert-Pociecha, G., (2004). Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany. Organizacja i Kierowanie, 116(2).
 • Osbert-Pociecha, G., (2008). Określenia, definicje, problemy (13). W: R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Pasławski, J. (2010). Elastyczność w zarządzaniu realizacją procesów budowlanych (49). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Pramod, M., Garg, S. (2006) Analysis of flexibility requirements under uncertain environments. Journal of Modelling in Management, 1 (3), 196-214.
 • Pujawan, I.N. (2004). Assessing supply chain flexibility: a conceptual framework and case study. International Journal of Integrated Supply Management, 2(1), 79-97.
 • Ross, D.F. (2015). Supply Chain Performance Measurement, APICS Profession Development. http://www.apics-chicago.org/downloads/perform_measure_nov_2010.pdf 20/08/2015.
 • Sánchez, A.M., Perez, M. (2005). Supply chain flexibility and firm performance. International Journal of Operations & Production Management, 25(7), 681-700.
 • Slack, N. (2005). The flexibility of manufacturing systems. International Journal of Operations & Production Management, 2(2), 1190-1200.
 • Supply Chain Council (2010). Supply Chain Operations Reference (SCOR®) model Overview - Version 10.0 supply, www.supply-chain.org, 7.
 • Szczebak, M. (2011). TSL biznes, (3), 14-17.
 • Toni de, A., Tonchia, S. (2005). Definitions and linkages between operational and strategic flexibilities. The International Journal of Management Science, 33(6), 525-540.
 • Vickery, S., Calantone, R., Drogę, C. (1999). Supply Chain Flexibility: An Empirical Study. Journal of Supply Chain Management, 35(3), 16-24.
 • Vokurka, R.J., 0'Leary-Kelly, S.W. (2000). A review of empirical research on manufacturing flexibility. Journal of Operations Management, 18(4), 485-501.
 • Wadhwa, S., Rao, K.S. (2002). Framework for a flexibility maturity model. Global Journal of Flexible Systems Management, 3(2/3), 45-55.
 • Ziębicki, B. (2010). Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej. W: W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (234), 387-396.
 • Zsidisin, G.A., Ellram, L.M. (2003). An agency theory investigation of supply risk management. Journal of Supply Chain Management, 39(3), 15-27.
 • Wieteska, G. (2015). Responding to the disruptions effectively - research results on the supply chain flexibility, 20th International Symposium on Logistics (ISL2015).
 • Designing Responsible and Innovative Global Supply Chains, Bologna, Italy, 5-8th July 2015. Proceedings, p. 2-9; http: //www.isl21.org/wp-content/uploads/2014/09/The_20th_isl_2015_lst_call.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430208

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.