PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 31--45
Tytuł artykułu

Analogia jako metoda prawnicza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mówiąc o analogii w prawie ma się zazwyczaj na myśli stosowanie prawa na zasadzie analogii, a konkretnie - wnioskowanie per analogiam o obowiązywaniu danej normy prawnej z przepisu prawnego (analogia legis), tudzież z prawa w ogóle (analogia iuris). Jest to przy tym nie tyle co odrębna metoda stosowania prawa, co metoda jego interpretacji. Mówić tu należy o wykładni sensu largo - wnioskowaniu prawniczym opartym na stosunku podobieństwa, zmierzającym do sformułowania w oparciu o aksjologię systemu prawnego przesłanki większej sylogizmu prawniczego na potrzeby danej sprawy. Od wykładni sensu stricto odróżnia ją zatem rezultat w postaci decyzji interpretacyjnej "odrywającej się" od tekstu prawnego - danemu predykatowi przyporządkowywane zostają desygnaty, które nie mieszczą się w jego zakresie znaczeniowym. Z uwagi jednak na ową aksjologię rozstrzygnięcie to często okazać się właściwsze. Mając to na względzie, praca niniejsza zmierzać będzie do omówienia analogii jako odrębnej metody prawniczej, której nadać się przy tym winno status równorzędnej innym zabiegom interpretacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Discussing analogy in law one usually thinks about using law on the base of analogy, particularly - inferring per analogiam about validity of one legal norm from the specific legal provision (analogia legis) or from the legal system as a whole (analogia iuris). However, this is not so much a separate method of law application but the method of its interpretation. It is interpretation sensu largo - legal inference based on the resemblance relationship, aiming at formulating, basing on the axiology of the legal system, major premise of the legal syllogism for the need of a case. It is distinguished from the interpretation sensu stricto by the result in the form of decision of interpretation, stemming not from the legal text - to one predicate are assigned designates, which are not in its scope of meaning. Because of the axiology, this decision will often turn out to be the right one. Bearing this in mind, this paper discusses the analogy as a separate legal method, which should be considered equal to the other methods of interpretation. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
31--45
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorantka
Bibliografia
 • M. Zieliński: Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2006, s. 45.
 • T. Spyra: Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Warszawa-Kraków 2006, s. 102-103.
 • F. Schauer: Formalism, The Yale Law Journal, Vol. 97, Nr 4/1988,s. 509-548 (http://www.jstor.org/stable/796369; data wejścia 08.12.2014).
 • M. Matczak: Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007, s. 54.
 • R. Sarkowicz, J. Stelmach: Teoria prawa, Kraków 1998, s. 94.
 • M. Zieliński: Osiemnaście mitów w myśleniu o wykładni prawa, "Palestra" nr 3-4/2011, s. 20 i n.
 • M. Smolak: Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012, s. 73 i n.
 • J. Nowacki: Analogia legis, Warszawa 1966, s. 70-71.
 • T. Chauvin, T.Stawecki, P. Winczorek: Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2011, s. 248.
 • J. Nowacki, Z. Tobor: Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2000, s. 209.
 • B. Brożek, Rationality and discourse. Towards a normative model of applying law, Warszawa 2007, s. 144-157.
 • P. Hofmański, S. Zabłocki: Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa-Kraków 2011, passim.
 • J. S. Mill: System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. 2, Warszawa 1962, s. 119.
 • D. Canale, G. Tuzet: Analogical reasoning and extensive interpretation [w:] Analogy and exemplary reasoning, ed. H. Kaptein, (http://unibocconi.academia.edu/DamianoCanale; data wejścia 08.12.2014).
 • R. Mastalski: Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładania, Wrocław 1989, s. 115.
 • K. S. Gallant: The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge 2009, s. 27.
 • B.A. Spellman: Reflections of a recovering lawyer: How becoming a cognitive psychologist - and (in particular) studying analogical and causal reasoning - changed my views about the field of psychology and law, Chicago-Kent Law Review, Vol. 79, nr 3/2004, s. 1190.
 • G. Lamond, Precedent and analogy in legal reasoning, Stanford encyclopedia of philosophy 2006, ed. N. Zalta, http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/; data wejścia 08.12.2014).
 • L. Morawski: Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1997, s. 155.
 • Z. Ziembiński: O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, "Państwo i Prawo" nr 12/1987, s. 207.
 • M. Cieślak: Polskie prawo karne, Warszawa 1994, s. 92-94.
 • T. Gizbert-Studnicki: Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 1978, s. 67 i n.
 • K. Płeszka: Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010, s. 94.
 • L. Gardocki: Prawo karne, Warszawa 2011, s. 17.
 • A. Stelmachowski: Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 421-423.
 • E. Plebanek: Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009, s. 68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.