PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 4 | nr 250 | 130--140
Tytuł artykułu

Dzielenie przestrzeni miejskiej - parametry struktury obszarów zagospodarowanych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Partition of Urban Space - Structures of Land Use Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryteria podziału przestrzeni miejskiej oraz efekty tego postępowania wpływają na kształtowanie się warunków życia mieszkańców oraz realia prowadzenia działalności gospodarczej na określonym obszarze. Artykuł stanowi próbę wyznaczenia modelowej struktury obszarów zagospodarowanych dla typowego miasta zlokalizowanego w województwie śląskim, w szczególności biorąc pod uwagę potrzeby i preferencje zgłaszane przez cztery wybrane grupy użytkowników miasta (mieszkańców centrum, mieszkańców suburbiów, przedsiębiorców oraz turystów korzystających z miejskich produktów kultury wysokiej). Na potrzeby artykułu założono ponadto modelowe rozkłady zdolności przekształceń, które miały zobrazować wielkość terenu, który może podlegać przemianom ze względu na wagi obrazujące możliwości wykorzystania danego obszaru przez poszczególne grupy użytkowników miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
Criteria for the allocation of urban space and the effects of this procedurę have an impact on the development of living conditions and the realities of doing business in a urban area. The article is an attempt to determine a structures of land use factors for areas of the typical cities located in the Silesian voivodeship. In particular, the division takes into account the needs and preferences reported by the four selected group of users of the city (centre residents, suburbs residents, businesses and tourists enjoying of high culture products in the city). The article furthermore assumed model of transformation ability that were to illustrate the size of the area that may be subject to changes due to the weight or importance of the different user groups.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
130--140
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bański J. (2010), Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji, "Przegląd Geograficzny", t. 82, z. 4.
 • Baranowski M., Ciołkosz A. (1997), Opracowanie bazy danych pokrycia terenu Polski, Prace IGiK, t. XLIV, z. 95.
 • CORINE Land Cover. Technical Guide, European Environment Agency 1997-1999.
 • Heffner K., Gibas P. (2013), Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych w Polsce [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jacquez G.M., Maruca S., Fortin M.J. (2000), From Fields to Objects: A Review of Geographic Boundary Analysis, "Journal of Geographical Systems", Vol. 2, No. 3, s. 222.
 • Kodeks cywilny. Dz.U. 1954, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (2011), MRR, Warszawa.
 • Kondracki J. (2011), Geografia regionalna Polski, WN PWN, Warszawa.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), MRR, Warszawa.
 • Kuciński K. (red.) (2009), Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Opis baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardy techniczne tworzenia map. Tom I. Załącznik z dnia 27 grudnia 2011 r. do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 2011, nr 279, poz. 1642.
 • Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), OJ L 154, 21.6.2003, s. 1-41.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1587.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Dz.U. 2007, nr 214, poz. 1573.
 • Rykiel Z. (2006), Podstawy geografii politycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Strzelecki Z. (red.) (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003, nr 64, poz. 592 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991, nr 101, poz. 444 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430238

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.