PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 1 | 81--96
Tytuł artykułu

Analysis of the Crime Rate in Poland in Spatial and Temporal Terms

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przestrzenno - czasowa analiza zjawiska przestępczości w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule dokonano przestrzenno - czasowej oceny zagrożenia przestępczością w Polsce. Wykorzystując metody statystyki przestrzennej zidentyfikowano skupienia powiatów charakteryzujących się ponadprzeciętnym natężeniem wybranych kategorii przestępstw stwierdzonych. Do identyfikacji zależności między natężeniem przestępstw stwierdzonych ogółem a wybranymi charakterystykami społeczno - ekonomicznymi obszarów wykorzystano model opóźnienia przestrzennego. Początkowy zbiór potencjalnych zmiennych objaśniających natężenie przestępstw został wybrany arbitralnie. Następnie wykorzystano metodę Warda do redukcji skorelowanych ze sobą zmiennych objaśniających. Istotne statystycznie w objaśnianiu zróżnicowania natężenia przestępstw stwierdzonych ogółem w powiatach okazały się następujące czynniki: wskaźnik urbanizacji, odsetek gospodarstw jednoosobowych, współczynnik rozwodów, współczynnik migracji brutto, udzielone noclegi w przeliczeniu na 1000 ludności oraz natężenie przestępstw stwierdzonych w powiatach sąsiednich. Analizowana była również struktura i dynamika przestępstw stwierdzonych w Polsce. Zwrócono uwagę, że wpływ na zmiany struktury i dynamiki przestępczości ujętej w statystykach policyjnych mają m. in.: zmiany prawa, wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa czy rozwój technologii informatycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper evaluates the crime rate in Poland in spatial and temporal terms. The methods of spatial statistics were employed to identify the clusters of areas with above-average intensity of the selected categories of crimes. Poviats were divided into four groups according to their location in the quadrants of Moran scatter plot. The spatial lag model was used to identify certain spatial relationships between general crime rate and the selected factors recognised in the literature as factors that affect crime. The initial set of potential independent variables was selected arbitrarily. Then Ward's method was used to reduce the number of correlated variables. The following factors were found to significantly explain spatial variation of crime rate in the poviats of Poland: the intensity of crime in the surrounding areas, urbanisation, percentage of single-person households, divorce's coefficient, gross migration per 1000 population and provided accommodation per 1000 population. The analysis also involved the structure and dynamics of crimes recorded in Poland. It was pointed out that the changes in law, the development of information technology and the increase the level of education significantly affected the number and structure of the crimes recorded in police statistics. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
81--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • District Prosecutor's Office, Katowice, Poland
Bibliografia
 • Becker G. (1968), Crime and punishment: An economic approach, "Journal of Political Economy", vol. 73 no. 2, pp. 169-217.
 • Besci Z. (1999), Economics and crime in the States, "Economic Review", vol. 84 no. 1, pp. 38-56.
 • Bogacka E. (2009), Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", no. 6, pp. 33-43.
 • Bułat K. et al. (2007), Kryminologia, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Czabański J. (2011), Wartość ukradzionych i zrabowanych rzeczy w roku 2003 (na podstawie polskiej części ICVS '04/'05, in: Stosowanie prawa: księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, ed. Siemaszko, A., Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Ehrlich I. (1973), Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation, "The Journal of Political Economy", vol. 81 no 3, pp. 521-565.
 • Florczak W. (2013), Co wywołuje przestępczość i jak ją ograniczać? Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Groves W.B., Sampson R.J. (1989), Community structure and crime: testing social-disorganization theory, "The American Journal of Sociology", vol. 94 no. 4, pp. 774-802.
 • Hołyst B. (2001), Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Kądziołka K. (2014), Wpływ wybranych czynników na rozmiar przestępczości stwierdzonej w Polsce, in: Problemy społeczno - ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, ed. Szkutnik, W., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kądziołka K. (2015a), Determinanty przestępczości w Polsce. Aspekt ekonomiczno - społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego, unpublished PhD thesis, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Kądziołka K. (2015b), Analiza czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce na poziomie podregionów, "Współczesna Gospodarka", vol. no. 3., pp. 43-52.
 • Kiersztyn A. (2008), Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mielecka-Kubień Z. (2013), Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji E.G. Ravensteina, in: Perspektywy rozwoju górnego śląska. Analiza ekonometryczno-statystyczna, ed. Barczak A. S., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Suchecki B. (ed.). (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szczepaniec M. (2012), Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Sztaudynger J.J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Website of Polish Central Statistical Office (GUS, Bank Danych Lokalnych). http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [30.11.2015].
 • Website of Central Board of Prison Service (SW), http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/ [30.11.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430312

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.