PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 14, nr 1 (58), t. 2 Konsument 3.0 : determinanty - działania - implikacje | 87--99
Tytuł artykułu

Rola konsumenta w procesie kreowania wartości opartej na zasadzie 5R

Warianty tytułu
The Role of the Customer in the Value Creation Process Based on the 5Rs Rule
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zidentyfikowanie motywów oraz sposobów praktycznego wykorzystania przez konsumenta zasady 5R. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie pojęcia wartości dla klienta. Następnie scharakteryzowano zagrożenia wynikające z konsumpcjonizmu i przedstawiono koncepcję dekonsumpcji opartej na dobrowolnym wyborze, a nie sytuacji przymusu ekonomicznego, w jakiej znalazł się konsument. W kolejnej części pracy sklasyfikowano motywy, jakimi może kierować się konsument (proaktywne vs. reaktywne, egocentryczne vs. altruistyczne). Kluczową częścią pracy jest analiza składowych zasady 5R oraz ich wzajemnych relacji. W podsumowaniu zidentyfikowano wyzwania, jakie zjawisko dekonsumpcji stawia marketerom. Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego podstawę stanowią studia literaturowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to identify different motives that drive the customer and methods of practical implementation of the 5Rs rule. The author's considerations start with the concept of customer value. Then, the author describes threats of overconsumption as well as the concept of de-consumption. De-consumption is defined as voluntary, it is not considered as the result of poverty. In the next part of the paper, different types of motivation are identified (e.g. proactive vs. reactive, egocentric vs. altruistic). The core part of the paper consists of the analysis of 5Rs and their interrelations. Finally, the author has identified the main challenges created by de-consumption for marketers. The paper is conceptual, and it is based on an extensive literature review. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Achrol, R. i Kotler, P. (2012). Frontiers of the Marketing Paradigm in the Third Millennium. Journal of the Academy oof Marketing Science, 40, 35-52.
 • Anderson, J.C., Jain, D.C. i Chintagunta, P.K. (1993). Customer Value Assessment in Business Markets: A Stage-of-Practice Study. Journal of Business to Business Marketing, (1), 3-29.
 • Badot, O. i Cova, B. (2008). The Myopia of New Marketing Panaceas: The Case for Rebuilding Our Discipline. Journal of Marketing Management, (1/2), 205-219.
 • Ballantine, PW. i Creery, S. (2010). The Consumption and Disposition Behavior of Voluntary Simpliefiers. Journal of Consumer Behaviour, (9), 45-56.
 • Bekin, C., Carrigan, M. i Szmigin, I. (2007). Beyond Recycling: 'Commons-friendly' Waste Reduction at New Consumption Communities. Journal of Consumer Behaviour, (6), 271-286.
 • Black, I.R. i Cherrier, H. (2010). Anti-consumption as Part of Living a Sustainable Lifestyle: Daily Practices, Contextual Motivations and Subjective Values. Journal of Consumer Behaviour, (9), 437-453.
 • Botsman, R. i Rogers, R. (2010). What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: Harper Business.
 • Butz, H.E. i Goodstein, L.D. (1996). Measuring Customer Value: Gaining the Advantage. Organizational Dymanics, 24, 63-77.
 • Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
 • Dąbrowska, A. i Janoś-Kreslo, M. (2009). Usługi jako współczesny kreator konsumpcjonizmu. W: B. Mróz (red.), Oblicze konsumpcjonizmu. Warszawa: SGH.
 • Drucker, P. (2005). Praktyka zarządzania. Warszawa: MTBiznes.
 • Etzioni, A. (2004). The Post Affluent Society. Review of Social Economy, (3), 407-420.
 • Gansky, L. (2010). The Mesh. Why the Future of Business is Sharing. London: Portfolio/ Penguin.
 • Heath, M.T. i Chatzidakis, A. (2012). 'Blame It on Marketing': Consumers' Views on Unsustainable Consumption. International Journal of Consumer Studies, 36, 656-667.
 • Huneke, M. (2005). The Face of the Un-consumer: An Empirical Examination of the Practice of Voluntary Simplicity in the United States. Psychology & Marketing, 22, 527-550.
 • Kotler, P. (2011). Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative. Journal of Marketing, 75, 132-135.
 • Kieżel, E. (red). (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
 • McDonald, S., Oates, C., Young, C.W. i Hwang, K. (2006). Toward Sustainable Consumption: Researching Voluntary Simplifiers. Psychology & Marketing, 23, 515-534.
 • Oates, C., McDonald, S., Alevizou, P., Hwang, K., Young, W. i McMorland, L. (2008). Marketing Sustainability: Use of Information Sources and Degrees of Voluntary Simplicity. Journal of Marketing Communications, 14, 351-365.
 • Romaniszyn, K. (red). (2011). Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sagan, A. (red.). (2011). Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Senda, J. (2000). Trendy zachowań konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych. Handel Wewnętrzny, (2), 16-25.
 • Shaw, D. i Moraes, C. (2009). Voluntary Simplicity: An Exploration of Market Interactions. International Journal of Consumer Studies, 33, 215-223.
 • Shaw, D. i Newholm, T. (2002). Voluntary Simplicity and the Ethics of Consumption. Psychology & Marketing, 19, 167-185.
 • Sowa, I. (2014). Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych współczesnej młodzieży. Marketing i Rynek, (8), 1279-1285.
 • Szymura-Tyc, M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Wilczak, A. (2012). Wspólkonsumpcja jako wyzwanie dla współczesnego marketingu. W: A. Wiatrak (red.), Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka (s. 199-210). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Wilczak, A. (2013). Determinanty rozwoju wymiany opartej na idei współkonsumowania. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, (1/2), 463-475.
 • Woodall, T. (2003). Conceptualising 'Value for the Customer': An Attributional, Structural and Dispositional Analysis. Academy of Marketing Science Review, (12), 1-41.
 • Woodruff, R.B. (1997). Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage. Journal of the Academy of Marketing Science, 25, 139-153.
 • Woś, J. (2003). Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka. Poznań Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430350

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.