PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 4 | nr 250 | 152--166
Tytuł artykułu

Klastering jako element strategii rozwoju gminy Stawiguda

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Clustering as an Element of the Development Strategy of the Stawiguda Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gmina Stawiguda jest jedną z gmin województwa warmińsko-mazurskiego o bardzo dużych walorach przyrodniczo-kulturowych, które decydują o potencjale turystycznym obszaru. Niestety średni pobyt turystów w tym regionie to 2-3 dni. Przyczyną takiego stanu jest m.in. brak zawiązanych regionalnych klastrów agroturystycznych, których celem jest podnoszenie konkurencyjności wypoczynku na wsi poprzez promowanie atrakcyjnych produktów turystycznych. W artykule przedstawiono koncepcję agroturystycznej inicjatywy klastrowej, której głównym celem jest kooperacja gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w gminie Stawiguda, a także wsparcie i rozbudowa ich oferty turystycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The Stawiguda commune is a commune in the Warmia and Mazury province with significant natural and cultural assets which determine the tourist potential of the area. Unfortunately, the average stay of tourists in the region ranges from 2 to 3 days. The cause of such state of affairs is the absence of established regional agrotourism clusters, whose objective is to increase the competitiveness of leisure in the country via promotion of attractive tourism products. The article presents a concept for an agrotourism cluster initiative, whose main objective is cooperation among agrotourism farms located in the Stawiguda commune, as well as support and extension of their tourist offer.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
152--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Batyk I. (2010), Dziedzictwo kulturowe Warmii, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 2, KTIW PAN, SIiETW, Kraków, s. 35-43.
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), "Coopetition" in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", 29, s. 414.
 • Borkowska-Niszczota M. (2014), Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 1, OWPB, Białystok, DOI: 10.12846/j.em.2014.01.19.
 • Borowicz A. i in. (2009), Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową, IBGR, Gdańsk.
 • Gołembski G. (red.) (2005), Kompendium wiedzy o turystyce, WN PWN, Warszawa.
 • Hełdak M. (2002), Identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku, Acta Scientiarum Polonarum, Administratio Locorum nr 1 (1-2), Wyd. UWM, Olsztyn, s. 33-65.
 • Hełdak M., Raszka B. (2010), Uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie wsi podhalańskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Wyd. UP, Wrocław.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kępka M. i in. (2012), Monitoring i ewaluacja klastra spawalniczego Klastal, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej, Warszawa.
 • Kusa R. (2008), Uwarunkowania rozwoju klastra [w:] B. Godziszewski (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, TNOiK, Toruń.
 • Porter M.E. (red.) (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rosenfeld S.A. (1996), Does Cooperation Enhance Competitiveness? Assessing the Impact of Inter-firm Collaboration, "Research Policy", 25, s. 254-260.
 • Trystuła A. (2015), Wykorzystanie serwisów WMS w inwentaryzacji walorów i atrakcji turystycznych gminy Stawiguda dla potrzeb utworzenia klastra agroturystycznego, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Aktualne trendy rozwoju regionalnego" organizowana w cyklu PRZESTRZEŃ - TECHNOLOGIA - EKONOMIA, Kraków.
 • [www 1] http://sip.stawiguda.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430366

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.