PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 (236) | 7--22
Tytuł artykułu

Postanowienia umowy CETA w sferze biotechnologii rolniczej - wnioski dla rokowań umowy TTIP

Autorzy
Warianty tytułu
Lessons from CETA in the Field of Agricultural Biotechnology for the TTIP negotiations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeanalizowano wyniki negocjacji unijno-kanadyjskiej Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) w zakresie biotechnologii rolniczej pod kątem unijno-amerykańskich rokowań Transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP). Stany Zjednoczone są największym, a Kanada piątym na świecie producentem roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM). Lepszy dostęp towarów rolno-spożywczych do rynku Unii, największego ich importera na świecie, był jednym z głównych celów negocjacyjnych Kanady. Jest także priorytetem Stanów Zjednoczonych. Punktem wyjścia do oceny postanowień umowy CETA i wniosków z niej płynących dla rokowań umowy TTIP jest omówienie rolnictwa Kanady i jej polityki w dziedzinie zielonej biotechnologii. W artykule przeanalizowano także rozbieżności w przepisach UE i Kanady regulujących kwestie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz propozycje strony amerykańskiej dotyczące dostępu do rynku produktów "nowoczesnej technologii rolniczej" w umowie TTIP. Pogodzenie ofensywnych interesów Kanady (eksport artykułów rolnych, w większości GMO) z oficjalnym, ostrożnościowym podejściem UE nie mogło być łatwe, tym bardziej, że umowę CETA postrzegano jako "przedsionek" do TTIP. W efekcie postanowienia umowy w tej materii są dość lakoniczne, choć zawierają zapisy otwierające drzwi do dalszych pertraktacji. W przypadku podpisania umowy TTIP kwestie biotechnologii rolniczej nabiorą jeszcze większego znaczenia. Biorąc pod uwagę determinację koncernów agro-biotechnologicznych w promowaniu żywności biotechnologicznej można obawiać się, że strona unijna ulegnie ich presji, a aspekty pozaekonomiczne przegrają z czysto ekonomicznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the results of the negotiations of the EU-Canadian Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) in the field of agricultural biotechnology for the on-going UE-US negotiations of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The United States is the biggest and Canada is ranked the fifth biggest producer of genetically modified (GM) plants. Better access of agri-food products to the EU market, the largest importer of the products in the world, was one of the main Canada's negotiating objectives and a priority for the US. The discussions on Canada's agriculture and its policy in the field of green biotechnology are the starting point for the evaluation of the provisions of CETA agreement, and resulting conclusions for further TTIP agreement negotiations. The article also examines the disparities between the regulations of the EU and Canada governing genetically modified organisms (GMOs) and the USA's proposals regarding the access of "modern agricultural technology" products to the market to be included in the TUP agreement. Reconciling the offensive interests of Canada (export of agricultural products, mostly GMOs) with the official precautionary approach of the EU could not have been an easy task, especially given the fact that the CETA agreement was seen as a specific introduction to the TTIP. As a result, the provisions of the agreement in this matter are rather brief; still, they contain arrangements which create opportunities for further negotiations. If TTIP agreement is signed, the issues of agricultural biotechnology will gain in importance. Considering the determination of the agro-biotechnology corporations with regard to promoting biotech foods we may expect that the EU would eventually yield under pressure and purely economic factors will establish supremacy over non-economic aspects. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Government of Canada, Increasing Exports of Agriculture and Agri-Food Products, 26.9.2014, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/benefits-avantages/agriculture-agricoles.aspx?lang=eng
 • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. An Overview of the Canadian Agriculture and Agri-Food System, 2015, s. 23.
 • Encyklopedia PWN. Kanada. Gospodarka, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kanada-Gospodarka;4574436.html
 • J.G. Carlberg et al., Managing a Border Threat: BSE and COOL Effects on the Canadian Beef Industry, "Review of Agricultural Economics", Vol. 31, No 4, s. 952-962
 • USDA Foreign Agricultu- re Service, Canada. 2013 Biofuels Annual, 28.6.2013, s. 9-10
 • Statistics Canada, Principal field crop areas, June 2015, http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150630/dq150630b-eng.htm
 • Biofuel Digest, Biofuels Mandates Around the World: 2016, 3.1.2016, http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2016/01/03/ biofuels-mandates-around-the-world-2016/
 • E.A Forsey, How Canadians govern themselves, 8th Edition, 2012, Parliament of Canada, s. 20-23.
 • M.H. Findlay, M. Gres, Supply management: problems, politics - and possibilities, University of Calgary - School of Public Policy Research Papers, Volume 5, Issue 19, June 2012.
 • OECD, Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Canada, OECD Food and Agricultural Reviews, 2016, s. 125-127
 • Handbook on Agriculture, Biotechnology and Development, red. S.J. Smyth, P.W.B. Phillips i D. Castle, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham 2014, s. 77-78.
 • A. Kempa-Dymińska, Procedura wprowadzenia do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych w UE i USA, "Przegląd Prawa Rolnego", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 1(12), s. 168
 • J. Rowiński, Strefa wolnego handlu UE-USA w dziedzinie gospodarki żywnościowej. Problemy odmian genetycznie modyfikowanych, "Unia Europejska.pl", IBRKK, Warszawa, 2013, nr 5 (222), s. 37-46.
 • OECD, Safety Considerations for Biotechnology: Scale Up of Crop Plants, Paris 1993, s. 28-30
 • OECD, Safety evaluation of foods derived by modern biotechnology, Concepts and principle, Paris 1993
 • K. Barrett, E. Abergel, Breeding familiarity: Environmental risk assessment for genetically engineered crops in Canada, "Science and Public Policy", Beech Tree Publishing, Surrey, 2000, Vol. 27, issue 1.
 • S.J. Smyth, A. McHughen, Regulation of Genetically Modified Crops in USA and Canada: Canadian Overview (w:) Regulation of Agricultural Biotechnology: The United States and Canada, red. Ch.A. Wozniak, A. McHughen, 2012, s. 28-29.
 • G. Isaac, Agricultural Biotechnology and Transatlantic Trade: Regulatory Barriers to GM Crops, CABI Publishing, 2002, s. 197
 • Health Canada, Frequently Asked Questions - Biotechnology and Genetically Modified Foods, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/ gmf-agm/fs-if/faq_1-eng.php
 • Canadian Food Inspection Agency, Regulating Agricultural Biotechnology in Canada: An Overview, 6.3.2014, http://www.inspection.gc.ca/plants/plants-with-novel-traits/general-public/overview/eng/1338187581090/1338188593891
 • Royal Society of Canada, Expert Panel on the Future of Food Biotechnology, Elements of Precaution: Recommendations for the Regulation of Food Biotechnology in Canada, 2001, s.180-183
 • T. Moran, N.M. Ries, D. Castle, A Cause of Action for Regulatory Negligence? The Regulatory Framework for Genetically Modified Crops in Canada and the Potential for Regulator Liability, "University of Ottawa Law & Technology Journal", 2009, Vol. 6, No. 1-2, s. 10.
 • S.J. Smyth, D. Castle, Consumer attitudes and preferences for GM products, [w:] S.J. Smyth et al. (red.) Handbook on Agriculture, Biotechnology and Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014; s 243-255.
 • The National Standard of Canada, Voluntary Labelling and Advertising of Foods That Are and Are Not Products of Genetic Engineering, 2004, http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/normes-standards/internet/032-0315/index-eng.html
 • Government of Canada, Proposed Domestic Policy on the Management of Low-Level Presence of Genetically Modified Crops in Imports and its Associated Implementation Framework. PDF, September 2012, s. 4
 • USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report, Canada. 2015 Agricultural Biotechnology Annual, 13.7.2015.
 • L. Sharratt, CETA's "bilateral cooperation on biotechnology", Canadian Biotechnology Action Network, 2015.
 • E. Kaliszuk, Możliwości stosowania klauzul ochronnych w świetle GATT i WTO, [w] Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, 2002, s.189-193
 • P. Krajewski, The Rules of Biosafety in the Cartagena Protocol and the Regulations of the World Trade Organisation [w:] "Comparative Law in Eastern and Central Europe", red. B. Sitek et al., Cambridge Scholar Publishing, 2013, s. 351-359.
 • Ch. Then, Freihandel - Einfallstor für die Agro-Gentechnik, Testbiotech Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie, s. 25.
 • E. Kaliszuk, Znakowanie żywności modyfikowanej genetycznie - rozwiązanie problemu czy przeszkoda w podpisaniu transatlantyckiej umowy o wolnym handlu?, Unia Europejska.pl, IBRKK, 2014, 1(224), s. 34-47.
 • L. Sharr, Case Study: Agriculture Canada to remove Health Can- ada from safety assessment of some GM foods, (w:) The Harper Record 2008-2015, Food, Water, Air, Environment, red. T. Healy, S. Trew, Canadian Centre for Policy Alternatives, https://www.policyalternatives.ca/ harper-record/chapters
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430380

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.