PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 (236) | 31--38
Tytuł artykułu

Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą

Autorzy
Warianty tytułu
Prerequisites for Granting De Minimis Aid to Entrepreneurs with Regard to Payment of Taxes Collected in Foreign Trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomoc publiczna w formule de minimis w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowi dla przedsiębiorców zamierzających z niej skorzystać dogodną formę otrzymania wsparcia ze strony państwa. Analizując to zagadnienie, należy mieć na uwadze szczegółowe zasady udzielania pomocy publicznej w ogóle, bowiem skorzystanie z pomocy - nawet udzielonej przez organ państwowy - niesie ryzyko uznania jej przez Komisję Europejską za pomoc niedozwoloną lub nielegalną, co oczywiście wiązać się będzie z koniecznością jej zwrotu. Z drugiej strony istnieje możliwość korzystania z prostszej, lecz ograniczonej kwotowo pomocy w ramach de minimis. Procedura uzyskiwania takiej pomocy jest niewątpliwie łatwiejsza, a uzyskana korzyść szczególnie dla przedsiębiorców małych lub średnich może stanowić znaczące wsparcie. Chociaż wsparcie w ramach de minimis stanowi formę pomocy publicznej "bez konkretnego przeznaczenia", to zasady i warunki jej udzielania są ściśle regulowane przez prawo unijne. (abstrakt oryginalny)
EN
De minimis public aid with regard to reliefs in repayment of tax liabilities constitutes a convenient form of aid provided by the state for entrepreneurs intending to benefit therefrom. While analysing this issue, one should consider particular principles of providing public aid in general, as benefiting from the aid - even granted by a public authority - carries some risk due to the fact that the European Commission may regard it as forbidden or illegal, which is obviously related with the obligation to return the funds. On the other hand, it is possible to use simpler, yet, limited in the amount, aid under de minimis rule - the procedure of obtaining such an aid is doubtlessly easier and the aid, in particular the funds granted to small and medium entrepreneurs, can constitute a significant support. Despite the fact that aid under de minimis rule constitutes a form of public aid "without particular purpose", the terms and conditions of granting it are strictly regulated by the EU law. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--38
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • M. Skłodowski, Dochody z cła w systemie budżetu państwa, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr 81, s. 125-136.
 • A. Nykiel-Mateo, Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2009, s. 37
 • M. Popławski, Charakter ulg i zwolnień podatkowych będących pomocą publiczną, "Monitor Podatkowy" 2005, nr 7, s. 32.
 • A. Borkowski et al., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 560.
 • L. Etel, Tryby udzielania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych a pomoc publiczna, (w:) R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2009, s. 157.
 • M. Trukwa, Ł. Machalski, Odbiorca pomocy publicznej, "Prawo Pomocy Publicznej" 2010, nr 10, s. 22
 • S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002, s. 135.
 • L. Leszczyński, Praworządne stosowanie prawa a klauzule generalne, "Państwo i Prawo" 1989, nr 1, s. 56.
 • L. Etel, Udzielanie przedsiębiorcom ulg w spłacie podatków, "Prawo i Podatki" 2007, nr 9, s. 2-3.
 • B. Dauter, Nieefektywne sposoby wygaszania zobowiązań podatkowych, "Doradca Podatkowy" 2002, nr 6, s. 48.
 • P. Selera, Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 255.
 • L. Etel, (w:) C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009, s. 382.
 • M. Radzikowska, Pomoc publiczna w praktyce orzecznictwa podatkowego, "Prawo Pomocy Publicznej", marzec 2007, s. 8.
 • L. Etel, Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej, "Finanse Komunalne" 2008, nr 11, s. 23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.