PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 63--73
Tytuł artykułu

How the law is Perceived in the 20th Century

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kak vosprinimaetsâ pravo v XX veke
Jak postrzegane jest prawo w XX wieku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this essay the author reflects connection between iusnaturalism and positivism. Dominant discussion is understanding law and morality which represents neverending story. The article analyzes positive law in 20th century represented by H.L. A Hart and natural law development by L.L. Fuller and R. Alexy. Twentieth century can be called a period during which natural law has been shifted towards more positivism within the natural law. Jural positivism can be understood as a doctrine based on the Bentham´s utilitarism which didn´t accept other normative systems to be involved into concept of law. Prominent representatives of this theory have completely excluded moral content of the legal standards and they consider these to be irrelevant for the validity of the law. According to them evaluating standards through moral criteria is not appropriate because this brings chaos into the jural thinking. Methodology: This essay using from methodology methods of comparation, especially positive law represented by H.L.A. Hart and natural law represented by LL.Fuller, R. Alexy in the20th century and also analyzing connection between law and morality. (original abstract)
W niniejszym eseju autor rozważa związki między iusnaturalizmem i pozytywizmem. Dominantą tej dyskusji jest zrozumienie prawa i moralności, które reprezentują niekończącą się opowieść. Artykuł analizuje prawa pozytywne w wieku XX reprezentowane przez H.L.A. Hart'a naturalny rozwój prawa według L.L. Fuller'a i R. Alexy. Wiek dwudziesty może być nazwany okresem, w którym prawa naturalne zostały przesunięte w kierunku bardziej pozytywistycznym w obrębie praw naturalnych. Pozytywizm prawny może być rozumiany, jako doktryna oparta na utylitaryzmie Bentham´a który nie akceptował angażowania innych systemów normatywnych w koncepcji prawa. Prominentni reprezentanci tej teorii całkowicie wykluczali moralne treści standardów prawa i uważali je za nieistotne dla jego słuszności. Według nich ocena standardów poprzez kryteria moralne nie jest właściwa, ponieważ wprowadza to chaos do rozważań jurydycznych. Metodologia: Niniejszy esej używa metod komparatywnych w szczególności prawa pozytywistycznego reprezentowanego przez H.L.A. Hart'a oraz prawa naturalnego reprezentowanego przez L.L.Fuller'a, R. Alexy w wieku XX analizuje również zależności między prawem i moralnością.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
63--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Commenianae, Bratislava, Slovakia
Bibliografia
 • Alexy R., Theorie der grundrechtes. 2, Frankfurt am Main, 1994
 • Alexy R., Begriff und Gehtung des Rechts. 2, Freiburg - München, 1994
 • Aristoteles, Rétorika, Praha, 1999
 • Cicero, O povinnostech, Praha, 1970
 • Dworkin R., Když se práva berou vážně, Praha, 2001
 • Dworkin R., Law´s Empire, Cambridge, 1986
 • Finnis J., Natural Law and Natural Rigts, Oxford, 1980
 • Fuller L. L., Positivism and Fidelity to Law, Harward, Law Review 71, 1958
 • Fuller L.L., Morálka práva, Praha, 1998
 • Hart H.L.A., Pojem práva, Praha, 2004
 • Hart H.L.A., Recht and Moral, Göttingen, 1978
 • Hart H.L.A., Law in the Perspectives of Philosophy, New York University, 1976
 • Hayek F. A. von: The Road to Serfdom, London, 1944
 • Hobbes T., De cive. Výbor z díla, Praha, 1988
 • Huster S., Rechte und Ziele, Berlin, 1993
 • Chovancová J., Vízia filozofie v treťom tisícročí a základné zásady právneho myslenia, Bratislava, 2012
 • Chovancová J., Antológia z politickej a právnej filozofie, Bratislava, 2009
 • Kan, I., Základy metafyziky mravů, Praha, 1976
 • Kauffman, H., Analogia un Natur der Sache, Heidelberg, 1982
 • Kelsen H., Was ist Gerechtigheit, Stuttgard, 2000
 • Kelsen H., Recht und Logik, Wien, 1965
 • Klobouch J., Pluralistické výklady spravedlnosti. Právník, č. 6, Praha, 1995
 • Knapp V., Teória práva, Praha, 1995
 • Kotarbinski T., Kurs logiki dla prawnikow, Warszawa, 1975
 • Levin J., How Judges Reason, New York, 1992
 • Radbruch G., Zákonné bezprávie a nezákonné právo, Praha, 2011
 • Šmid J., L.L. Fuller. Distance Revue pro kritické myšlení, Praha, 2007
 • Valent T., Chovancová J. a kol., Texty z dejín právnej filozofie, Bratislava, 2012
 • Wintr J., Charakteristické princípy práva a právních odvetví, Praha, 2002
 • Wintr J., Říše princípů, Praha, 2006
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.