PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 35--45
Tytuł artykułu

Rys historyczny przestępstwa o charakterze pedofilskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia regulacje historyczno- prawne dotyczące przestępstwa pedofilii od starożytności aż po czasy współczesne. Obrazuje zróżnicowane w zależności od epoki, podejście społeczeństwa w stosunku do odbywania aktów płciowych z udziałem dzieci. Ostatni rozdział nawiązuje do regulacji prawnych odnoszących się do tego zjawiska, które obowiązywały na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the historical and regulations concerning the crime of pedophilia from antiquity to modern times. It depicts vary depending on age, approach the public in relation to the event sexual acts involving children. The last chapter refers to the regulations relating to this phenomenon, which existed on Polish territory after independence in 1918. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, doktorantka
Bibliografia
 • B. Hołyst, Psychologia Kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 484.
 • C. Reinserberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Uraeus, Gdynia 1998, Przekład Bożenia Wierzbicka, s. 129.
 • E. Chwalewik [w:] Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego) pod red. Z. Cybichowski, t. I, Warszawa 1926, s. 518- 520.
 • F. Liszt, Lehrbuch des deutsche Strafrechts, Berlin 1914, s. 375.
 • G. Jarząbek, M. Kowalczyk, Pederastia w starożytnej Grecji, Nowiny Lekarskie 2007, (76) 5, s. 441.
 • J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 298-299.
 • J. Rafacz, Dawne Polskie Prawo Karne. Część ogólna, Warszawa 1932, s. 45- 46.
 • J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1979, s. 398.
 • Judyta Dworas- Kulik, Prawne aspekty pedofilii, Kwartalnik Prawo Społeczeństwo, Ekonomia 1/2015, s. 30-40.
 • K. Marzec- Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno- kryminologiczne, Kraków 2011, s.15.
 • K. Sójka- Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2011, s.90.
 • Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw, zmieniających i uzupełniających postanowienia karne kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu Karnego Niemieckiego i Ustawy Karnej Austryjackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzplitej oraz Komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego oprac. W. Makowski, T. II, Cz. II- XIX k.k., Warszawa 1921 r, s. 182- 186.
 • Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r.; przekł. urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa B. Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1920.
 • M. Bielski, Wykładnia znamion "obcowanie płciowe" i "inna czynność seksualna" w doktrynie i orzecznictwie sądowym, Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, Rok XII: 2008, z. 1, s. 211 -229.
 • M. Hamela, Szkice o prostytucji dziecięcej w kulturze, Dziecko Krzywdzone nr 2/2003, s. 44-53. 2003, nr 2, s. 44-53.
 • M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994, s. 106- 120.
 • M. Lipska- Toumi, Prawo polskie wobec zjawiska prostytucji w latach 1918- 1939, s. 134-135.
 • M. Mozgawa, M. Budyn- Kulik, Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, Rok X: 2006, z. 2, s. 51-52.
 • M. Siewierski [w:] Kodeks karny komentarz pod red. J. Bafia, K. Miodulski, M. Siewierski, Warszawa 1987, s. 151.
 • M.Filar [w:] System prawa Karnego. O przestępstwach w szczególności, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, T IV, Cz. 2, Wrocław 1989, s. 199- 200.
 • P. Jurek, Rodzina w podstawowych źródłach prawa prywatnego w Polsce [w:] Rodzina i jej prawa pod red. J. Romkiewicza, Kolonia Limited 2012, s. 97.
 • Słownik Małżeństwa i Rodziny pod red. E. Ozorowskiego, Warszawa- Łomianki 1999, s. 332.
 • Ustawa karna z dnia 27 maja 1852 r. I. 117 dpp. : z uwzględnieniem wszelkich zmieniających ją ustaw austrjackich i polskich wraz z najważniejszymi ustawami dodatkowemi oprac. J. Willaume, M. Bodyński, Lwów 1929.
 • W. Bielak, Organizacja kościoła w starożytności i średniowieczu. Teoria i praktyka [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura nr 12/2013, s. 30-32, www.ceeol.com.
 • W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku, Poznań 1963 r., s. 248.
 • W. Makowski, Kodeks Karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, T. II, Warszawa 1921 r, s. 182-187.
 • W. Makowski, Prawo karne o przestępstwach w szczególności, Wykład porównawczy prawa karnego austrjackiego, niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Warszawa 1924, s. 336- 338.
 • W. Makowski. (red .), Encyklopedia podręczna prawa karnego, Warszawa 1931, s. 1102- 1103.
 • Z. Lew-Starowicz, Seks w kulturach świata, Wrocław 1988, s. 47-48.
 • Zwierciadło Saskiego (1220- 1235 r.), Księga I, art. 52, § 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430476

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.