PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 14, nr 1 (58), t. 2 Konsument 3.0 : determinanty - działania - implikacje | 138--155
Tytuł artykułu

Nowa regulacja upadłości konsumenckiej jako instrument ochrony praw ekonomicznych konsumenta

Warianty tytułu
The New Regulation of Consumer Bankruptcy as an Instrument for the Protection of Consumers' Economic Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba oceny wprowadzenia w 2014 r. w prawie polskim nowego modelu upadłości konsumenckiej jako instrumentu ochrony praw ekonomicznych uczciwych, zagrożonych stanem bankructwa konsumentów. W artykule scharakteryzowano ekonomiczne i społeczne konsekwencje posługiwania się tą instytucją oraz przedstawiono historię jej dotychczasowej regulacji w naszym systemie prawnym, wraz ze wskazaniem na ewolucję polityki legislacyjnej prowadzonej przez ustawodawcę w odniesieniu do upadłości konsumenckiej. Stwierdzono, że przed 2014 r. ustawodawcy nie udało się stworzyć skutecznego mechanizmu dla dokonywania oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Następnie przeprowadzono analizę uregulowań istniejących na gruncie aktualnego stanu prawnego. W rezultacie wyciągnięto wnioski, iż ustawodawca osiągnął podstawowy cel regulacji, jakim było poszerzenie zakresu ochrony interesów ekonomicznych polskich konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to evaluate the implementation in the Polish law of a new consumer bankruptcy model in 2014, as an instrument for the protection of economic rights of honest consumers who are, however, under threat of consumer bankruptcy. The article describes the economic and social consequences of the use of this institution and presents the history of its regulation in our legal system, also indicating the evolution of the legislative policy pursued by the legislature in relation to consumer bankruptcy. It was found that before 2014 lawmakers had failed to create an effective mechanism for debt relief for individuals not engaged in economic activity. Then, the existing regulations were analyzed based on the current state of the law. As a result, it was concluded that the legislator had achieved the primary objective of the regulations to broaden the scope of protection of the economic interests of Polish consumers. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Adamek, J. (2014). Determinanty nadmiernego zadłużenia - perspektywa pośrednika mikrofinansowego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 198 (2), 173-182.
 • Adamus, R. (2015). Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny. Warszawa: Difin.
 • Centralny Ośrodek Informacji Sądowej i Gospodarczej. (2015). Upadłość konsumencka 2015. Warszawa: Centralny Ośrodek Informacji Sądowej i Gospodarczej. Pozyskano z: http://www.coig.com.pl/2015-upadlosc-konsumencka_lista_osob.php (06.12.2015).
 • Chądzyński, M (2015). Turystyka upadłościowa. Warszawa Mekką dla europejskich bankrutów? Dziennik Gazeta Prawna, 23.01.2015.
 • Dobrowolski, P. (2015). Mata naprawa upadłości konsumenckiej. Pozyskano z: http://www. mpolska24.pl/post/6803/mala-naprawa-upadlosci-konsumenckiej (06.12.2015).
 • Gębski, Ł. (2013). Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych - problem finansowo- prawny czy społeczny? Gospodarka Narodowa, (4), 83-108.
 • Instytut Allerhanda. (2015). Raport Diagnostyczny - Projekt "Szansa. 2.0". Kraków: Instytut Allerhanda. Pozyskano z: http://www.allerhand.pl/docs/szansa/IA_raport_diagno- styczny.pdf (01.12.2015).
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. (2014). Szara strefa w polskiej gospodarce. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Pozyskano z: http://www.ibngr. pl/Aktualnosci/Aktualnosci (30.11.2015).
 • Instytut Sobieskiego. (2009). O potrzebie naprawy upadłości konsumenckiej w Polsce. Warszawa: Instytut Sobieskiego. Pozyskano z: http://www.sobieski.org.pl/analiza-is-34/ (25.11.2015).
 • Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji. (2012). Upadłość konsumencka - funkcjonowanie w Polsce oraz rozwiązania prawne w wybranych krajach. Warszawa: Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji. Pozyskano z: http://www.senat.gov.pl/ gfx/senat/pl/senatekspertyzy/86/plik/oe189.pdf (25.11.2015).
 • Kasiewicz, S. i Kurkliński, L. (2013). Dryfowanie procesu regulacyjnego. Przykład ustawy 0 upadłości konsumenckiej. W: E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne (s. 69-79). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Komisja Nadzoru Finansowego. (2015). Przypomnienie o publicznej dyskusji o kredytach walutowych. Komisja Nadzoru Finansowego. Pozyskano z: https://www.knf.gov.pl/ Images/przypomnienie_publicznej_dyskusji_CHF_tcm75-40728.pdf (03.03.2015).
 • Lewandowski, R., Tarkotta, G. i Wołowski, P. (2008). Projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej na tle niemieckiej regulacji upadłości konsumenckiej - uwagi de lege lata i de lege ferenda. Rejent, (1), 99-116.
 • Narodowy Bank Polski. (2015). Sytuacja domowa gospodarstw domowych w II kwartale 2015 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski. Pozyskano z: http://www.nbp.pl/publikacje/ domowe/domowe_2_2015.pdf (30.11.2015).
 • Ramatowski, J. (2015). Komu pomoże upadłość konsumencka. Obserwator Finansowy. Pozyskano z: https://bankomania.pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/planowanie-finansowe/ komu-pomoze-upadlosc-konsumencka/ (03.12.2015).
 • Statista. (2015). Anzahl der Privatinsolvenzen in Deutschland von 2000 bis 2014. Pozyskano z: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/150565/umfrage/privatinsolvenzen- in-deutschland-seit-2000/ (03.03.2016).
 • Szczepankiewicz, M. (2015). Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej - konsekwencje dla sektora bankowego. Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa. Pozyskano z: http:// alterum.pl/uploaded/Nowelizacja_ustawy_o_upadlosci_konsumenckiej_konsekwencje. pdf (03.12.2015).
 • Szpringer, W. (2006). Upadłość konsumencka inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendacje dla Polski. Warszawa: CeDeWu.
 • Szpringer, W. (2013). Upadłość konsumencka - kluczowe dylematy regulacji w świetle oceny dotychczasowego obowiązywania znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W: A. Adamska i E. Mączyńska (red.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia (s. 503-518). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Szymańska, A. (2014). Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Warszawa: IBRKiK.
 • Tereszkiewicz, P. (2000a). Postępowania upadłościowe i oddłużeniowe dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach europejskich. Cz. 1. Transformacje Prawa Prywatnego, 1/2, 99-122.
 • Tereszkiewicz, P. (2000b). Postępowania upadłościowe i oddłużeniowe dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach europejskich. Cz. 2. Transformacje Prawa Prywatnego, 3, 27-57.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., nr 0, poz. 233).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2008 r., nr 234, poz. 1572).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1306).
 • Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, druk sejmowy nr 2265. Warszawa 2014. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/DEFCFD38910F0B9DC1257CAE0030F5EC/ %24File/2265.pdf (01.12.2015)
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, druk sejmowy nr 831. Warszawa 2008. Pozyskano z: http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/022/831.pdf (01.12.2015).
 • Wołowski, P. (2014). Upadłość konsumencka na podstawie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2014 r. Transformacje Prawa Prywatnego, 4, 53-68.
 • Zalega, T. (2014). Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych w Polsce w warunkach kryzysu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 38 (2), 152-168.
 • Zimmerman, P. (2015). Prawo upadłościowe i naprawcze: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430518

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.