PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 214--223
Tytuł artykułu

Ujawnienia działań marketingowych w rachunku kosztów cyklu życia lasu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disclosure of Marketing Activities in Life Cycle Costing of a Forest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), w ramach którego funkcjonują nadleśnictwa prowadzą zarówno działalność gospodarczą (produkcja i sprzedaż drewna), jak i działalność pozaprodukcyjną (edukacja, funkcje rekreacyjno-zdrowotne, kulturalne, przyrodnicze). W związku z rosnącą złożonością otoczenia nadleśnictw zachodzi potrzeba wsparcia informacyjnego przez zastosowanie instrumentów rachunkowości zarządczej. Jednym z takich instrumentów jest rachunek kosztów cyklu życia produktu, dla którego w przypadku nadleśnictwa przedmiotem rachunku będzie las. Ponieważ działalność marketingowa w ramach gospodarki leśnej dotyczy zarówno działalności produkcyjnej jak i pozaprodukcyjnej PGL LP, a las charakteryzuje się konkretnymi etapami swojego życia należy stwierdzić, że rachunek ten może być przydatnym źródłem informacji planistycznych. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania rachunku kosztów cyklu życia produktu (lasu) do ujawnień działań marketingowych w ramach funkcjonowania nadleśnictw. W związku z tym wskazano na definicję lasu jako produktu nadleśnictwa. Następnie przedstawiono ideę rachunku kosztów cyklu życia produktu w odniesieniu do lasu i na tym tle podano przykłady przychodów i kosztów dotyczących działań marketingowych możliwych do wyodrębnienia w rachunku kosztów cyklu życia lasu. Zasadnicza hipoteza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że rachunek kosztów cyklu życia lasu może zapewnić informacje o działalności marketingowej nadleśnictwa przez ujawnienia kosztów i przychodów w poszczególnych etapach życia lasu. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu, doświadczeń własnych autorów jako nauczycieli akademickich, prowadzących badania naukowe i wdrożenia w PGL LP lub w działach rachunkowości i controllingu jednostek gospodarczych przy zastosowaniu rozumowania indukcyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The State Forests National Forest Holding in which superintendence function lead to both economic activity (production and sale of wood) and non-production activities (education, health and recreation functions, cultural, half-Jun). In connection with the increasing complexity of the superintendence environment it is necessary to support the information through the use of instruments of management accounting. One of such instruments is the costing of the product life cycle, for which in the case of superintendence the subject of accounting will be the forest. Because marketing activities within the forestry applies to both production activity and non-productive activity of State Forests and forest is characterized by a specific stages of it's lif, it should be noted that this account can be a useful source of planning information. The aim of the article is to present the possibilities of using life cycle costing of the product (forest) to the disclosure of marketing activities in the operation of districts. Therefore, the definition of forest was pointed as a product of superintendence. This is followed by the idea of a life cycle costing of the product in relation to the forest and on this background there were shown the examples of revenues and expenses related to marketing efforts possible to extract in the life cycle costing of the forest. The main thesis of the article is included in the statement that the life cycle costing of the forest can provide information about the activities of marketing superintedence by the disclosure of costs and revenues in n the various life stages of the forest. This article was written using the analysis of the literature, the authors' own experience as teachers, conducting research and implementation of the State Forests National Forest Holding or accounting and controlling departments of business units using inductive reasoning. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
214--223
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bibliografia
  • Ceitel J., 2014, Charakterystyka lasów w Polsce [w:] Podstawy gospodarki leśnej, red. B. Ważyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  • Nowak M., 2007, Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa.
  • Pigan M., Cel i zadania gospodarki leśnej na tle struktury Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Materiały konferencyjne "Współczesne problemy ekonomiki leśnictwa", http://ibles.pl (dostęp: 1.03.2014 r.).
  • Sojak S., Jóźwiak H., 2004, Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Szramka H., 2014, Ekonomiczne aspekty gospodarowania w leśnictwie [w:] Podstawy gospodarki leśnej, red. B. Ważyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r., nr 101, poz. 444 z późn. zm.).
  • Ważyński B., 2014, Właściwości gospodarki leśnej [w:] Podstawy gospodarki leśnej, red. B. Ważyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430608

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.