PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2(39) | 40--88
Tytuł artykułu

Finansowe aspekty udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Warianty tytułu
Financial Aspects of Making Available Public Information on a Motion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zagadnienie bezpłatnego i płatnego dostępu do informacji publicznej. Szczegółowo omówiono charakter prawny aktu ustalającego koszty udostępnia informacji publicznej oraz postępowanie egzekucyjne tychże kosztów.
EN
In the article the author concentrates on indication of doubts regarding the legal character of a "notice" to an applicant on an amount of charge for making available public information, under grounds of art. 15 item 2 act of 6 September 2001 on access to public information (the Journal of Laws Dz. U. from 2014 item 782 as amended). In the face of these doubts, it was noticed that charge for making available public information, mentioned in the cited provision, is not included in any category of obligations subject to administrative enforcement, enumeratively mentioned in art. 2 act of 17 June 1966 r. on enforcement proceedings in administration (the Journal of Laws Dz. U. from 2014 item 1619 as amended). Moreover, it was stated that monies due resulting by that title are not subject to court enforcement, because they do not have civil law character. In a conclusion a motion was formulated that effective enforcement of the described monies due is impossible at the pre-sent moment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Bibliografia
 • Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Bogusz M., Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dn. 25 kwietnia 2006, "Orzecznictwie Sądów Polskich" 2011, nr 1, poz. 9.
 • Dobrzeniecki K., Lex informatica, Toruń 2008.
 • Drachal J., Dostęp do informacji publicznej w praktyce wydziałów informacji sądowej sądów administracyjnych, w: Dostęp do informacji publicznej - rozwój czy stagnacja, Materiały z konferencji zorganizowanej 6 czerwca 2006 r. w Warszawie przez Instytut Nauk Prawnych PAN, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008.
 • Drachal J., Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni funkcjonalnej, w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Warszawa 2005.
 • Drachal J., Zagadnienia sądowej ochrony prawa do informacji, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 5-6.
 • Fajgielski P., Młynarska-Sobaczewska A., Piskorz-Ryń A., G. Sibiga, Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Ekspertyza prawna z dnia 19 lipca 2013 r., INP PAN, s. 3; dostępne: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/09/INP_ekspertyza.pdf; dostęp w dniu 24 marca 2015 r.
 • Fleszer D., Opłata za udostępnienie informacji publicznej, "Glosa" 2011, nr 4.
 • Janowski J., Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Kędzierska K. [w:] też, Opłaty i koszty udostępnienia informacji publicznej [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, Warszawa 2014, s. 203.
 • Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.
 • Kosikowski C., [w:] C. Kosikowski, L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 23.
 • Leszczyński L., Maroń G., Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G" 2013, t. LX, z. 2.
 • Luterek W., E-government. Systemy informacji publicznej, Warszawa 2010.
 • Ostrowska A., W kwestii "wnioskowego" dostępu do informacji publicznej, referat zgłoszony na konferencję naukową: "Dobra chronione w prawie administracyjnym" w dniu 20 listopada 2013 r. w Łodzi.
 • Parchomiuk J., Polanowski J., Nadużycie prawa do informacji publicznej, referat zgłoszony na konferencję naukową: "Jawność działania samorządu terytorialnego" w dniach od 13 do 14 marca 2014 r. w Katowicach.
 • Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.
 • Szafrański B., Czy cyfrowa chmura zmieni fundament działalności władzy publicznej, w: Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, red. G. Szpor, Warszawa 2013.
 • Szkudlarek T., Glosa do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2001 r., II SA 155/01, "Państwo i Prawo" 2002, nr 12, s. 108-111.
 • Szustakiewicz P., Jawność umów w zamówieniach publicznych, Zamówienia Publiczne - Doradca 2008, nr 4.
 • Szuster S., Komentarz do art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, SIP LEX 2014, nr 4.
 • Świtała K., Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i technologii informacyjno-komunikacyjnych, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.