PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2(39) | 121--153
Tytuł artykułu

Sprawa administracyjna odszkodowawcza

Warianty tytułu
An Administrative - Compensatory Case
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza ostatniego z wyżej wskazanych pojęć, to jest pojęcia "sprawy administracyjnej", czy też "sprawy indywidualnej z zakresu administracji publicznej" (za C. Martyszem). (fragment tekstu)
EN
An administrative-compensatory case is a specific kind of an individual administrative case, regulating a legal administrative relationship in the matter belonging stricte to civil law, that is to compensatory sub-stance. It means specifying the object of compensatory proceedings on the ground of administrative law through defining precisely the facts of a case in a given matter: this is a situation when an individually identified subject experiences a specified damage to property caused by a legal action of the state administration. In the face of this fact defined legal regulations (specific acts of administrative substantive law) provide a necessity to compensate an originated damage, which takes place through issuance a formalised settlement assuming a form of an administrative decision by an authorised department. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski, doktorantka
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, PiP 1960, z. 3.
 • Bladowski B., Gola A., Szkoda i odszkodowanie, Warszawa 1984.
 • Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne, zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984.
 • Boć J., Wyrównanie strat wynikłych z legalnych działań administracji, Wrocław 1971.
 • Bojanowski E., Postępowanie administracyjne, 1999.
 • Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Boratyński J., Prawo i postępowanie administracyjne, Warszawa 2005.
 • Bukowski Z., Rakoczy B., Szuma K., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Czachórski W., Zobowiązania, Warszawa 2002.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne, Wrocław 1962.
 • Dawidowicz W., Zarys procesu, 1989.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu, Warszawa 2001.
 • Gdesz M., Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 • Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000.
 • Iserzon E., Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz IV, Wrocław 1970.
 • Iserzon E., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 1937.
 • Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego [w:] System prawa administracyjnego, t. III.
 • Janowicz Z., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa-Poznań 1976.
 • Janowicz Z., Postępowanie administracyjne, Wrocław 1976.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, wyd. II.
 • Jelec T., Procedura nabywania nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na gruncie specustawy EURO 2012, Nieruchomości 2010, nr 11.
 • Jendrośka J., Polskie postępowanie administracyjne, Wrocław 2011.
 • Jendrośka J., Sytuacja prawna strony, Prawo XII, nr 19, Wrocław.
 • Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.
 • Kremis J., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za decyzje administracyjne według kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego, Wrocław 1986.
 • Langrod G., La codification de la procedure administrative non contentieuse, La Revue Administrative 1960.
 • Lipowicz I., Długa droga do odszkodowań, Rzeczpospolita z 19 października 2012 r., http://prawo.rp.pl/artykul/943820.html?p=1.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104-269, Kraków 2005.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
 • Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2000.
 • Pakuła A., Dylematy niezależności centralnych organów administracji rządowej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Przychodaj K., Czasowe zajęcie nieruchomości, na których posadowione są "urządzenia przesyłowe" w przypadku siły wyższej lub zagrożenia znaczną szkodą, Nieruchomości 2012, nr 2.
 • Safjan M., [w:] Odpowiedzialność władzy publicznej za szkodę wyrządzoną w świetle art. 77 Konstytucji, pod red. M. Wyrzykowskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Siemaszkiewicz M., Przegląd Administracji Publicznej, 2013, nr 1.
 • Sułkowski M., Serwis Administracyjno-Samorządowy, nr 11, listopad 2011.
 • Szalewska M., Wywłaszczenie nieruchomości, Toruń 2005.
 • Szpunar A., Znaczenie art. 160 k.p.a. jako podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej, PiP 1990, z. 9.
 • Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i egzekucyjne, wyd. 4, Warszawa 2000.
 • Szuma K., Nieruchomości, 2011, nr 8.
 • Wilkowska-Kołakowska D., Wycena nieruchomości, operat szacunkowy, rzeczoznawstwo majątkowe, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 • Woś T., Pojęcie sprawy w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1022, Prawo CL XVIII, Wrocław 1990, s. 329-334.
 • Woś T., Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, Warszawa 2011.
 • Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
 • Zimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa 1967.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430650

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.