PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 88 | 151--164
Tytuł artykułu

Sposoby zagospodarowania niektórych odpadów poprodukcyjnych z punktu widzenia strategii firmy w ochronie środowiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methods of Industrial Waste Management from the Point of View Strategy of Company in Environmental Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono strategię polskiego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego "X" w Gliwicach, który zajmuje się gospodarką odpadami. Działalność ta jest zgodna z ustawodawstwem unijnym, które opiera się na racjonalnej gospodarce odpadami. Zakład łączy strategię ofensywną z innowacyjną. Zwrócono szczególną uwagę na odpady takie jak tworzywa sztuczne. Składowane odpady niejednokrotnie mają duże gabaryty i zajmują duże powierzchnie. Ich uciążliwość dla środowiska może wzrosnąć przy zapożarowaniu. Wiąże się to z powstawaniem dioksyn (związków szczególnie toksycznych), które mogą odkładać się w środowisku wodno-gruntowym i powietrzu. Zwrócono uwagę na składowane odpady, które mogą powodować zanieczyszczenie gruntów metalami ciężkimi, co może skutkować poważnym zanieczyszczeniem środowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
It outlines the strategy of the Polish Company in Gliwice, which operates in accordance with EU legislation based on a rational waste management. The Company combines offensive strategy and innowation strategy. Attention was paid to waste such as plastics. The deposited waste often have a large dimensions and take up large areas. Nuisance waste for the environment increases during combustion. This involves the formation of dioxins (especially toxic compounds), which can accumulate in the ground and water environment and air. Attention was paid to the deposited waste, which can cause pollution soil with heavy metals, which can result in serious environmental pollution.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Ambrożewicz P.: Zasady systemu zagospodarowania odpadami, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999
 • 2. Bladowska D.: Stan gleb województwa kaliskiego ich zasobność i zanieczyszczenie, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Kalisz 1998
 • 3. Blarowski A., Chylak A., Polański M., Rapacz J.: Program Ochrony Środowiska Gminy Pawłowice Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A, Bielsko-Biała 2002
 • 4. Bogda A., Chodak T., Szerszeń L.: Środowisko glebowe: Degradacja i zagospodarowanie. Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Warszawa 1995
 • 5. Brzeski Z.: Dioksyny i furany w środowisku i ich wpływ na organizmy, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, tom 17, nr 3, 2011
 • 6. Chrzan A.: Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i faunie glebowej, Proceedings of ECOpole 7 (1), 2013
 • 7. Duczmal M.: Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, Materiały szkoleniowe, 2002
 • 8. GUS Ochrona Środowiska, 2000, 2012: Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, 2000, 2012
 • 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 05.04.2006 w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 114/2006), (Dz. Urz. UE L 312/2008)
 • 10. Grochowalski A., Wybraniec S.: Levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in flue gas and fly ash from coal combustion in a power plant, "Chem. Anal." (Warsaw), 41, 27-34, 1996
 • 11. Grochowalski A.: Badania nad oznaczaniem polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i polichlorowanych bifenyli, Monografia nr 272, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, ISSN 0860-097X, Kraków 2000
 • 12. Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Filiplak K., Krakowiak A.: Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb - metale ciężkie, siarka, Warszawa: PIOŚ Bibliot. Monit. Środow, s. 1-41, 1995
 • 13. Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa 1999
 • 14. Kokowska-Pawłowska M.: Stopień zanieczyszczenia wybranymi metalami ciężkimi gruntów wokół pól odkładczych odpadów przemysłowych, Opracowanie 2014
 • 15. Kowalik P.: Ochrona środowiska glebowego, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2001
 • 16. Liem A.K.D., Theelen R.M.C., Dioxins: Chemical Analysis, Exposure and Risk Assessment. National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven, The Netherlands, ISBN 90-393-2012-8, 1997
 • 17. Lityński T., Jurgowska H.: Żyzność gleby i odżywianie się roślin, PWN, Warszawa, 1982
 • 18. Patrzałek A.: Wkład autorski. Metody i środki rekultywacji terenu, Politechnika Śląska 2007
 • 19. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1206)
 • 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. (Dz. U. nr 165, poz. 1359)
 • 21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628)
 • 22. Wasiela T, Tam I, Tarkowski S, Krajewski J.: Dioksyny - środowiskowe zagrożenia zdrowia, Oficyna Wydawnicza IMP, Łódź 1999
 • 23. Wiśniewska A.: Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kistowski M. (red.): Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 2004, Gdańsk, s. 91-98
 • 24. Wrześniewski Z.: Zasady bezpiecznej eksploatacji składowisk stałych odpadów komunalnych, materiały VIII Międzynarodowej Konferencji "Budowa bezpiecznych składowisk odpadów" Nowe materiały i technologie, Wisła 1988
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.