PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 88 | 183--195
Tytuł artykułu

Efektywność zarządzania zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie inteligentnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency of Management of Intangible Resources in a Smart Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W referacie za cel przyjęto poznanie i ocenę efektywności zarządzania zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie inteligentnym. Całość prezentowanych rozważań podzielono na dwie zasadnicze części. Rozważania zaprezentowane w części pierwszej charakteryzują modele pomiaru zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwach. Druga część opracowania jest prezentacją wyników badań empirycznych w zakresie oceny efektywności zarządzania zasobami niematerialnymi za pomocą modelu intelektualnej wartości dodanej. Zastosowanymi metodami badawczymi są: studia literaturowe, analiza opisowa oraz analiza trendu modelu VAICTM. Problematyka pomiaru i oceny zasobów niematerialnych jest ważna i aktualna z uwagi na jej wpływ na efektywność zarządzania w przedsiębiorstwach inteligentnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to explore and assess the efficiency of management of intangible resources in a smart enterprise. The whole of the presented considerations has been divided into two basic parts. The considerations discussed in the first part characterize the models of measurement of intangible resources in enterprises. The other part of the paper is the presentation of the results of the empirical research highlighting the assessment of efficiency of management of intangible resources using the model of intellectual value added. The applied research methods are literature studies, descriptive analysis and trend analysis of the VAICTM model. The problem of the measurement and assessment of intangible resources is important and up-to-date on account of its impact on efficiency of management in smart enterprises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Amit R., Zott C.: Creating Value Through Business model Innovation, "MIT Sloan Management Review", 53(3), 2012
 • 2. Barber F., Strack R.: Naucz się zarządzać firmą, której głównym zasobem są ludzie, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2007
 • 3. Bombiak E.: Istota i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, z. 88, s. Administracja i Zarządzanie (15), Siedlce 2011
 • 4. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania; Warszawa 2002
 • 5. Brzózka J.: Wdrażanie i dyfuzja innowacji a zmiana modeli biznesu przedsiębiorstw, [w:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.): Zrządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele - Metody - Procesy, UE Kraków, Kraków 2014
 • 6. Chan Kim W., Mauborgne R.: Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, październik 2007
 • 7. Edvinson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Warszawa 2002
 • 8. Edvinsonn L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001
 • 9. Głuszek E.: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
 • 10. Grudzewski W.M., Hejduk J.K.: Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2010
 • 11. Kaczmarek B.: Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa, [w:] Woźniak M.G. (red.): Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, z. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005
 • 12. Kościelniak H.: An Improvement of Information Processes in Enterprises - the Analysis of Sales Profitability in the Manufacturing Company Using ERP Systems, "Polish Journal of Management Studies", Vol. 10/2014
 • 13. Krupski R.: Elastyczność celów i strategii, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005
 • 14. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A.: Studium niematerialnych zasobów organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 820, Kraków 2010
 • 15. Moszoro B., Gadomska-Lil K.: Innowacyjny model biznesowy - kluczowe element, "Management and Business Administration. Central Europe", 2013, Vol. 21. No. 1(120)
 • 16. Niemczyk J.: Strategia. Od planu do sieci, UE we Wrocławiu, Wrocław 2013
 • 17. Ostraszewska Z., Tylec A.: Reverse Innovation - How it Works, "International Journal of Business and Management", Vol. 3, No. 1/2015
 • 18. Penc J.: Menedżer w organizacji uczącej się, Łódź 2000;
 • 19. Bratnicki M., Strużyna J. (red.): Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Katowice 2001
 • 20. Pulić A.: VAICTM - an accounting tool for IC management, "International Journal of Technology Management", 20 (5-7), 2000
 • 21. Reeves M., Love C., Tillmanns P.: Your Strategy Needs a Strategy, "Harvard Business Review", September 2012
 • 22. Rokita J.: Model uczenia się organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 4/2000
 • 23. Romanowska M.: Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.): System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Warszawa 2001
 • 24. Romanowska M.: Podejmowanie decyzji w organizacji, [w:] Strużycki M. (red.): Podstawy zarządzania, Wyd. SGH, Warszawa 2014
 • 25. Romanowska M.: Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, z. 98, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • 26. Skowron-Grabowska B.: Kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstw dla ich klientów i interesariuszy, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, z. 12/2013
 • 27. Sopińska A., Wachowiak P.: Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru, [w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.): Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków 2003
 • 28. Stachowicz J., Nowicka-Skowron M.: Innowacyjność zarządzania w organizacjach przemysłowych, publicznych i regionach wyzwaniem dla nauk zarządzania, [w:] Nowicka-Skowron M. (red.): Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowania innowacyjnej organizacji i regionu, Wyd. WZPCz, Częstochowa 2009
 • 29. Stańczyk J., Kryński Z.: Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Woźniak M.G. (red.): Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, z. 10, Rzeszów 2007
 • 30. Sveiby K.E.: Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com/articles/ IntangibleMethods.htm
 • 31. Urbanek G.: Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • 32. Warner M., Witzel M.: Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430674

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.