PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 90--103
Tytuł artykułu

Wizerunek sportowca

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pozostając tym samym pod ochroną art. 24 k.c. Wizerunkowi, jak i pozostałym dobrom osobistym pierwotnie przypisywany był niemajątkowych charakter. Niemniej jednak, wraz z rozwojem gospodarczym, dostrzeżono elementy majątkowe prawa do wizerunku. Obecnie, prawie na każdym spocie reklamowym można dostrzec, jako postać pierwszoplanową, wizerunek popularnej osoby, zachęcających do zakupu reklamowanego dobra materialnego. Zjawisko to zwane komercjalizacją dóbr osobistych, doprowadziło do wykształcenia w doktrynie pojęcia wizerunku komercyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wykorzystywania wizerunku sportowca na tle art. 81 ustawy prawo autorskie oraz art. 14 ustawy prawo sportowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The image is one of the personal property referred to section 23 of the Polish Civil Code. It remains under the protection of section 24 of the Polish Civil Code. Originally, its non -pecuniary nature was the attribute of image. However, with economic development, the doctrine and jurisdiction noticed element of property rights of the image. Currently, in almost all advertisements, the advertising agencies show the image of the popular people, who encouraging the purchase of the advertised goods. This phenomenon is called the commercialization of personal rights. It has led to creation by the doctrine a concept of commercial image. The aim of the article is to describes the sportsman's right of the image on the basis of section 81 of the Law on Copyright and Related Rights and section 14 of the Law sport. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorantka
Bibliografia
 • R. Kopczyk, Prawo sportowca do wizerunku [w:] Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 63, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/40321/005.pdf 28.02.2016.
 • A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979 , s. 106.
 • E. Traple [w:] E. Traple, J. Adamczyk, P. Barta, X. Konarski, W. Kulis, P. Litwiński, Z. Okoń, M. Ożóg, P. Podrecki, G. Sibiga, M. Świerczyński, T. Targosz, Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, s. 811.
 • E. Traple, Pojęcie wizerunku [w:] E. Traple, J. Adamczyk, P. Barta, X. Konarski, W. Kulis, P. Litwiński, Z. Okoń, M. Ożóg, P. Podrecki, G. Sibiga, M. Świerczyński, T. Targosz, Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, Lex/el.
 • M. Pazdan, Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, Wyd. 8, Warszawa 2015, litera G, teza 4.
 • J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska - Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. IV, s. 628.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330/03, Legalis nr 65950.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r., I ACa 1741/14, Legalis nr 1325475.
 • J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009, s. 277.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1977 r., I CR 127/77, Lex/el nr 63627.
 • J. Sieńczyło - Chlabisz, Prawo do wizerunku a komercjalizacja dóbr osobistych, "Państwo i Prawo", Nr 6, 2007, s. 23.
 • J. Barta, R. Markiewicz, Komentarz do art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), M. Czajkowska-Dąbrowska, K. Felchner, E. Traple, Z. Ćwiąkalski, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V, Lex/el.
 • P. Sut, Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych, "Państwo i Prawo", Nr 9, 1997, s. 34.
 • A. Grzeszak [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie i prawa pokrewne, t. 13, wyd. 3, s. 669-670.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r., IV CSK 270/12, Legalis nr 644688 i powołane tam orzecznictwo.
 • E. Ferenc - Szydełko, Komentarz do art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wizerunek jako dobro osobiste [w:] E. Ferenc - Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, teza 3, pkt 1, Warszawa 2014, Legalis.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 1998 r., I ACa 1044/97, Lex/el nr 81433.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2001 r. I ACa 957/01, LEX/el. nr 82415.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, Legalis nr 214592.
 • M. Badura, Komentarz do art. 14 ustawy o sporcie [w:] M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz , teza 5, Lex/el.
 • W. Cajsel, Komentarz do art. 14 ustawy o sporcie [w:] W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz, teza 5, Legalis 2011.
 • R. Szczepanik, Problem prawa do wizerunku sportowca - reprezentanta kraju, "Monitor Prawniczy", Nr 17, 2007, Legalis/el.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430678

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.