PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 29--35
Tytuł artykułu

Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Innovation Determinants of Polish Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono model uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstwa. W definicji innowacyjności uwzględniono jej dwa wymiary: aktywność innowacyjną i dojrzałość innowacyjną. Przeanalizowano, w jaki sposób każda z grup determinant zewnętrznych: czynniki bezpośredniego oddziaływania, czynniki pośredniego oddziaływania oraz czynniki sektorowe wpływają na determinanty wewnętrzne, a w rezultacie na poziom aktywności i dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw. Rozważania są ilustrowane odniesieniami do polskiej polityki innowacyjnej z ostatnich lat i jej wpływu na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Zaprezentowane wyniki badań wstępnie pozwalają na potwierdzenie tezy o ograniczonym wpływie czynników finansowego i rzeczowego wsparcia dla przedsiębiorstw na innowacyjność przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a model of enterprise innovation conditionings. The innovativeness definition includes two aspects: innovative activities and innovative maturity. It analyses the way in which each group of external determinants - direct factors, indirect factors and sectoral factors - affect the external determinants and, consequently, the level of innovative activities and maturity of enterprises. The deliberations are supported by references to the Polish innovative policy of recent years and its influence on the innovativeness of Polish enterprises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Belderbos R., Carre M., Lokshin B. (2004), Cooperative R&D and Firm Performance, "Research Policy", No. 33, pp. 1477-1492.
 • [2] Chick S. E., Huchzermeier A., Netessine S. (2014), Europejskie fabryki rozwiązań, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień, s. 136-143.
 • [3] Co wymyśli chodnik? Za unijne pieniądze przestajemy doganiać Zachód, rozmowa G. Sroczyńskiego z M.W. Kozakiem, (2015), "Gazeta Wyborcza" z 30-31 maja.
 • [4] Deschamps J.P. (2014), Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • [5] Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce (2013), KPMG w Polsce.
 • [6] Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020 (2013), KPMG w Polsce.
 • [7] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011- 2013 (2014), seria "Informacje i Opracowania Statystyczne", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • [8] Global Creativity Index na świecie i w Polsce (2015), http:// creativeindustries.co/post/13293832604/global-creativity- -index-na-swiecie-i-w-Polsce/, data dostępu: 18.11.2015 r.
 • [9] Filipowicz A. (2015), Prawne aspekty oceny innowacyjności. Analiza i ocena, [w:] A. Kałowski, J. Wysocki (red.), Innowacje - ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [10] Janasz W., Janasz K. (2015), Restrukturyzacja kreatywna współczesnych inteligentnych organizacji w świetle globalnych przepływów kapitału, wiedzy, wartości, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 9-17.
 • [11] Juchniewicz M., Grzybowska B. (red.), (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • [12] Klimek J. (2015), Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] A. Kałowski, J. Wysocki (red.), Innowacje-ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, OW SGH, Warszawa, s. 15-50.
 • [13] Knauff M. (2012), Inwestycje w badania i rozwój: strategiczne współzależności i ich uwarunkowania, OW SGH, Warszawa.
 • [14] Kotowicz-Jawor J., Pęczkowska J. (2012), Bariery transferu nowej wiedzy, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, INE PAN, Warszawa.
 • [15] Kowalewski O. (2015), System finansowy i rozwój kapitału wysokiego ryzyka w Polsce, [w:] M.A.Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007- 2014, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 205-224.
 • [16] Lewandowska M.S., Kowalski A.M. (2015), Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie z funduszy unijnych, "Gospodarka Narodowa", lipiec-sierpień, s. 69-89.
 • [17] Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • [18] Mińska-Struzik E., Szarzeć K. (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw w krajach transformujących się - analiza porównawcza, [w:] T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 246, s. 363-374.
 • [19] Oleksiuk A. (2012), Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • [20] Pichlak M. (2015), Uwarunkowania procesu adaptacji innowacji w polskich organizacjach, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2, s. 37-49.
 • [21] Romanowska M. (2015), Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 4-8.
 • [22] Romanowska M., Mierzejewska W. (red.), (2016), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [23] Stawasz E. (2014), Partnerzy małych firm w dziedzinie innowacji, [w:] Zarządzanie współczesnymi organizacjami. Antologia tekstów na dwudziestolecie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 185-214.
 • [24] Weresa M. (red.), (2015), Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, OW SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430768

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.