PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 145--157
Tytuł artykułu

Próba oceny bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proba ocenki prodovolʹstvennoj bezopasnosti v Polʹše
Attempt of the Evaluation of the Food Security in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo żywnościowe należy do grupy potrzeb, które są odczuwalne przez człowieka. Może być rozpatrywane z punktu widzenia gospodarstw domowych, krajowego, regionalnego i międzynarodowego. Współcześnie boryka się z różnymi zagrożeniami wynikającymi m.in. ze wzrostu liczby ludności na świecie, zapotrzebowania na żywność, ograniczeniu zasobów wodnych, zmian klimatu, rosnących cen oraz marnotrawienia artykułów spożywczych. Według FAO około 805 milionów ludzi jest niedożywionych. W opracowaniu skoncentrowano się na określeniu dostępności fizycznej, ekonomicznej oraz odpowiedniej jakości żywności na polskim rynku w latach 2011-2013. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polska była samowystarczalna w dostarczaniu podstawowych artykułów rolno-spożywczych, wydatki na żywność gospodarstw domowych utrzymywały się na stabilnym poziomie oraz najmniej uchybień stwierdzono w krajowym i unijnym jedzeniu dostępnym na naszym terytorium. Analiza wartości Globalnego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności w 2014 roku pozwoliła stwierdzić, że Polska znajduje się wśród trzydziestu najlepszych państw zapewniających odpowiednią dostępność, przystępność oraz jakość żywności w kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The food security belongs to the group of needs which are perceptible by the man. It can be analyzed at the household, national, regional and global levels. In our times it is contending with different threats resulting among others from the population increase in the world, demand for the food, reducing aquatic resources, climate change, soaring prices and wasting food products. According to the FAO about 805 million people are undernourished. The study focused on determining the physical, economic availability and appropriate food quality on the Polish market from 2011 to 2013. The conducted examinations shows that Poland was selfsufficient in supplying agri-food commodity, food expenditure of households remained stable and least failings stated in national and EU food available on our territory. The value engineering of the Global Index Food Security in 2014 was allowed to say that Poland is among a thirty of the best states ensuring the appropriate availability, the accessibility and the food quality in the country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Bibliografia
 • Firlej K., 2008, Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Firlej K., Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Agrobiznes 2014, Problemy ekonomiczne i społeczne, (red.), A. Olszańska, J. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 360, Wrocław.
 • Firlej K., Żmija D. (2014). Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, p. 8-13, ISBN 978-83-62511-33-4.
 • Food and Agriculture Organization if the United Nations, 2014, The State of Food Insecurity in the World. Strengthening the enabling environment for food security and nutrition, Rome, http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf (dostęp: 15.03.2015).
 • Food and Agricultural Organization of the United Nation Agricultural and Development Economic Division, 2006, Food Security, Policy Brief, June, Issue 2.
 • Food Security, http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/ (dostęp: 28.02.2015).
 • Food Security in focus; Europe 2014, http://foodsecurityindex.eiu.com/Resources (dostęp: 16.03.2015).
 • Globalny raport głodu 2014, http://www.dw.de/globalny-raport-g odu-2014-dwa-miliardy-ludzi-na- wiecie-jest-niedo ywionych/a-17993765 (dostęp: 08.03.2015).
 • GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2013-r-9,8.html (dostęp: 19.03.2015).
 • GUS, Dochody i warunki życia ludności Polski 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2013,6,7.html (dostęp: 19.03.2015).
 • GUS, Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/produkcja-i-handel-zagraniczny-produktami-rolnymi-w-2013-r-,1,10.html (dostęp: 19.03.2015).
 • GUS, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-lutym-2015-r-,2,39.html (dostęp: 19.03.2015).
 • Kowalczyk S., Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności, 2014, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", Tom XVI, Zeszyt 4.
 • Małysz J., 2009, Współczesny "problem żywnościowy" [w:] Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji, red. nauk. S. Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Michalczyk J., 2012, Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji [w:] Ekonomia, nr 1 (18), Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Michalczyk J., 2013, Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego Polski i próba jego pomiaru [w:] Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1, nr 315.
 • Mikuła A., 2012, Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", Tom 99, Zeszyt 4, Warszawa.
 • Morkis G., 2014, Systemy wdrażania bezpieczeństwem i jakością żywności w przemyśle spożywczym w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", Tom XVI, Zeszyt 6, Warszawa Poznań-Lublin.
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna, Stan sanitarny kraju w roku 2013, http://www.gis.gov.pl/ ckfinder/userfiles/files/Stan sanitarny kraju 2013.pdf (dostęp: 19.03.2015).
 • Sapa A., 2010, Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się [w:] Roczniki ekonomiczne, nr 3, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/17Sapa.pdf (dostęp: 28.02.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430778

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.