PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 255--263
Tytuł artykułu

Komunikacja marketingowa w social media jako przejaw digitalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marketing Communication in the Social Media as a Sign of Digitalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące w technologiach informatycznych i informacyjnych, w tym Internetu, przyczyniły się do powstania nowych możliwości komunikowania się firmy z otoczeniem, a zwłaszcza z klientami. Celem opracowania jest przybliżenie social media (SM) i ich podstawowych rodzajów oraz możliwości ich zastosowania w komunikacji marketingowej. Przy tworzeniu artykułu wykorzystano źródła literaturowe z zakresu social media, komunikacji marketingowej oraz źródła internetowe opisujące omawiane zagadnienia. Artykuł prezentuje treści związane z wykorzystaniem social media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Punktem wyjścia dla realizacji założonego celu są rozważania dotyczące definiowania social media i związanych z nimi pojęć, takich jak Web 2.0 i treści generowane przez użytkownika (User Generated Content). Następnie opisano rodzaje social media (klasyfikacja według Kaplana i Haenleina), takie jak: projekty oparte na zbiorowej współpracy, blogi, zbiorowości skupione wokół treści, wirtualne światy gier, wirtualne światy społecznościowe, serwisy (portale) społecznościowe. Przedstawiono również przykłady ich zastosowania w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Rozwój social media w wyniku digitalizacji przyczynił się do znacznego usprawnienia działań z zakresu komunikacji pomiędzy podmiotami rynkowymi, które dzięki temu mogą kreować pozytywny wizerunek w otoczeniu, umacniać świadomość marki wśród klientów oraz budować społeczności skupiające się wokół generowanych przez nie treści. Media społeczne oferują ponadto nowe możliwości konsumentom - w zakresie oceny produktów i dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi użytkownikami online. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of computer and information technology, including the Internet, has contributed to the creation of new ways enterprise's communicate with the environment, especially with customers. The main purpose of this paper is to present the definition of social media (SM), their basic types and examples of using social media in marketing communication. While preparing this study, the author referred to literature in the field of social media, marketing communications, and Internet sources which describe the discussed issues. The article presents the content associated with the use of social media in marketing communications. As the starting point, the author define the term social media and related concepts such as Web 2.0 and User Generated Content. Next the author describe basic types of social media (classification by Kaplan and Haenlein), such as: collaborative projects, blogs, content communities, social networking sites, virtual game worlds, virtual social worlds and Social networking sites. The development of social media resulting from digitization has contributed significantly to the improvements in activities related to communication between market entities and their customers. Due to that market entities are able to create a positive image in the environment, strengthen brand awareness among customers and build communities focusing on content generated by them. The social media, further, offers a new opportunity for consumers to evaluate the products and share their experience with other online users. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
255--263
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Clever N., Kirchner A., Schray D., Schulte M., 2010, User-generated content, http://453.stilled.net/wp-content/uploads/2010/06/Eessay-user-generated-content.pdf (dostęp: 12.02.2015 r.).
 • Digitalizacja i technologie mobilne - nowa era biznesu i kultury, http://inwestycje.pl/gospodarka/Digitalizacja-i-technologie-mobilne-nowa-era-biznesu-i-kultury;1991 46;0.html (dostęp: 12.02.2015 r.).
 • Dejnaka A., 2011, Wirtualne światy 2.0 jako obszar działań marketingowych, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 • Drzazga M., Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsię-biorstw handlu detalicznego z rynkiem, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/6_M.Drzazga_Media_spo%C5%82ecznosciowe_w_procesie_komunikacji.pdf (dostęp: 30.03.2015 r.).
 • Fabjaniak-Czerniak K., 2012, Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Gregor B., Gotwald B., 2012, Advergaming i grywalizacja jako trend i szansa dla marketingu [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, red. A. Smalec, G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 26, Szczecin.
 • Grzywińska I., Facebook w procesie zintegrowanej komunikacji marki - case studies, www.proto.pl/PR/Pdf/Marki_finansowe_na_Facebooku.pdf (dostęp: 30.03.2015 r.).
 • Kaplan A.M., Haenlein M., 2010, Users of the world unite! The challenges and opportu-nities of social media, "Business Horizons", Vol. 53(1), http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003
 • Kaznowski D., 2008, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 • Kirkpatrick, D., 2011, Efekt Facebooka, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Martin G., 2010, 30 Days to Social Media Success: The 30 Days Results Guide to making the most of Twitter, Bloging, Linkedln and Facebook, Franklin Lakes, NJ, Career Press.
 • Ritter T., Walter A., 2006, Matching high-tech and high-touch in supplier-customer relationship, "European Journal of Marketing", Vol. 40, No 3/4.
 • Vernuccio M., 2014, Communicating Corporate Brands Through Social Media: An Exploratory Study, "International Journal of Business Communication", Vol. 51(3), http://dx.doi.org/10.1177/2329488414525400
 • Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., 2008, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (dostęp: 2.04.2015 r.).
 • http://www.kuchennybalagan.blogspot.com/p/przepisy-na-thermomix.html (dostęp: 2.04. 2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430784

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.