PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 264--273
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Possibilities of Using Social Media in Marketing Communications in the Context of their Popularity Growth among Young Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania dotyczące komunikacji marketingowej firm z młodymi konsumentami za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych. Przedstawione opinie i uogólnienia są efektem przeglądu literatury oraz obserwacji bieżących trendów w zakresie komunikacji marketingowej. Jak wynika z obserwacji, młodzi konsumenci prezentują inne wzorce zachowań w zakresie komunikowania się z otoczeniem niż przedstawiciele starszego pokolenia. Ich preferencje dotyczące form i używanych kanałów komunikacji, powinny zostać uwzględnione w strategiach marketingowych firm. Zaprezentowano również wyniki badań własnych, których celem było określenie preferencji i umiejętności komunikacyjnych studentów. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród studentów rzeszowskich uczelni w latach 2011 i 2015 pozwoliło między innymi stwierdzić, że dla współczesnej młodzieży korzystanie z Internetu, urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych itp. jest naturalnym zachowaniem i codzienną formą wymiany informacji, bez której trudno im wyobrazić sobie funkcjonowanie w społeczeństwie. Najczęściej wykorzystywanym serwisem społecznościowym jest Facebook. Młodzi ludzie wykorzystują wiele udogodnień technicznych ułatwiających im komunikowanie się z otoczeniem. Urządzeniem coraz powszechniej używanym do korzystania z serwisów i aplikacji społecznościowych stał się dla nich telefon. Powszechność korzystania z mediów społecznościowych daje współczesnym firmom wiele nowych możliwości komunikacji z rynkiem za pośrednictwem Internetu. Należy jednak zwrócić uwagę, że internetowe społeczności są trudne do przewidzenia i kontrolowania jako grupy docelowe w komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we have presented particular conditions reffering to companies' marketing communications with young consumers via the Internet and social media. Presented opinions and generalizations result from litereture overview and observations of current trends in marketing communication. Our observations have shown that youg consumers present different behavior patterns in communication with their environment than the representatives of older generation. Their preferences as to forms and channels of communication should be taken into acount in companies' marketing strategies. In this paper we have also presented the results of our own research, whose aim was to determine students' communication preferences and skills. The comparison of results of research conducted among university students of Rzeszów in 2011 and 2015, showed that for contemporary young people use of the Internet, mobile devices, social networking sites etc. is a natural behavior and daily form of exchange of information. They find it impossible to function in society without this form of interaction. Facebook is the most commonly used social networking site. Young people are familiar with a number of technical tools to facilitate their communication with peers. Their personal mobile phone has become increasingly used device to interact with social applications and networking sites. Popularity of social media gives companies a lot of new possibilities for communication with the market through the Internet. Note, howewer, that online communities are difficult to predict and control as target groups in marketing communication. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
264--273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Barkoczi N., Lobontiu M., Bacali L., 2015, Predicting the adoption by the young con-sumers of a new technology on the mobile phone market using the bass diffusion model, "Review of Management & Economic Engineering", 14, 2.
 • Consalvo M., Burnett R., Ess Ch., 2010, The Handbook of Internet Studies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, http://dx.doi.org/10.1002/9781444314861
 • Edosomwan, S., Prakasan, S.K., Kouame, D., Watson, J., & Seymour, T., 2011, The history of social media and its impact on business, "Journal of Applied Management and entrepreneurship", 16(3).
 • Hajduk G., 2011, Communication skills of students ' and graduates - research result [w:] Key competencies in knowledge society: today's trends, methods of development and researches, red. P. Mesaros, M. Mesarosova, Euro Scientia vzw, Brussels.
 • Hoffman D.L., Novak T.P., 1997, A New Marketing Paradigm for Electronic Commerce, "The Information Society: An International Journal", 13(1).
 • Kacprzak A. Dziewanowska K., 2013, Marketing doświadczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Karciarz M., 2010, Informacja w internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Langlois G, 2014, Meaning in the Age of Social Media, Palgrave Macmilan, New York, http://dx.doi.org/10.1057/9781137356611.
 • Lovett J. 2011, Social Media Metrics Secrets, Wiley Publishing Inc., Indianapolis, Indiana.
 • Łuszczek K., 2011, Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 656, Studia Informatica nr 28.
 • Mazurek G. 2012, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa.
 • Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, red. K. Śliwińska, M. Pacut, 2011, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • O'Reilly T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software 09/30/2005, http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (stan na dzień 10.07.2015).
 • Schivinski B., Dabrowski D., 2014, The effect of social media communication on consumer perceptions of brands, "Journal of Marketing Communications" No. 01, http://dx.doi.org/10.1080/13527266.2013.871323
 • Shipul E., 2006, The Web 's next generation: Web 2.0, Public Relations Tactics, March, Vol. 13, Issue 3.
 • Singh S., 2005, Web 2.0 Connectedness, Sharing and the Social Internet, Siliconindia. May, Vol. 9, Issue 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.