PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 44--53
Tytuł artykułu

Konfiguracja zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych jako czynnik ich międzynarodowej konkurencyjności

Autorzy
Warianty tytułu
Resource Configuration within the Transnational Structures of Polish Companies - Foreign Investors as a Factor of Their International Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia kwestię odpowiedniej konfiguracji zasobów w skali ponadnarodowej jako atrybut i jednocześnie jeden z najważniejszych czynników międzynarodowej konkurencyjności współczesnych korporacji transnarodowych. Zwrócono uwagę, że optymalizacja rozmieszenia dostępnych przedsiębiorstwu zasobów, czyli ich odpowiednia delokalizacja i konfiguracja geograficzna, pozwalają czerpać tym korporacjom znaczne korzyści, które są konsekwencją funkcjonowania w odmiennych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Na podstawie wyników badania, zrealizowanego w ramach projektu badawczego "Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki", sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako grant nr N N112 322338, ocenie poddano doświadczenia, dotyczące konfiguracji zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych, uwzględniając kryterium stopnia ich internacjonalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents the issue of the proper business resource configuration on an international scale as a specific attribute as well as one of the most important factors of international competitiveness of modern transnational corporations. It draws ones attention to the fact that the optimization'of available resources, that is their appropriate dislocation and geographical configuration, allows these corporations to obtain substantial benefits derived from operating in different economic and social considerations. Based on the results of a survey conducted under research project No. N N112 322338 entitled "Investment Activity of Polish Enterprises Abroad - Factors and Effects", financed by the Ministry of Science and Higher Education, the study evaluates the activity of Polish companies - foreign investors related to the resource configuration within their transnational structures with regard to the criterion of the level of the internationalization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--53
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • [1] Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [2] Buckley P.J. (2011), International Integration and Coordination in the Global Factory, "Management International Review", Vol. 51, Iss. 2, pp. 269-283.
 • [3] Dunning J.H. (1988), The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, "Journal of International Business Studies", Vol. 19, Iss. 1, pp. 1-31.
 • [4] Dunning J.H. (1996), The Geographical Sources of the Competitiveness of Firms: Some Results of a New Survey, "Transnational Corporations", Vol. 5, No. 3, pp. 1-29.
 • [5] Dunning J.H., McKaig-Berliner A. (2002), The Geographical Sources of Competitiveness: The Professional Business Service Industry, "Transnational Corporations", Vol. 11, No. 3, pp. 1-38.
 • [6] Gorynia M. (2002), Pojęcie konkurencyjności - istota i poziomy, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 48-60.
 • [7] Gorynia M. (2009), Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 67-99.
 • [8] GUS (2015), Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą, Warszawa, lata 2008-2013, http://stat.gov.pl, data dostępu: 01.08.2015 r.
 • [9] Jaworek M., Kuzel M. (2015), Transnational Corporations in the World Economy: Formation Development and Present Position, "Copernican Journal of Finance and Accounting", Vol. 4, Iss. 1, pp. 55-70.
 • [10] Karaszewski W., Kuzel M., Szałucka M. (2011), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się, [w:] A. Nalepka (red.), Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 17-38.
 • [11] Kuzel M. (2013), Kapitał intelektualny organizacji i wewnątrzkorporacyjny transfer zasobów a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych, [w:] W. Karaszewski (red.), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą. Czynniki i skutki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 133-146.
 • [12] Moroz M. (2003), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - pojęcie i pomiar, "Gospodarka Narodowa", Nr 9, s. 40-57.
 • [13] NBP (2013), Polskie inwestycje bezpośrednie za granią w 2013 roku, Warszawa, http://www.nbp.pl, data dostępu: 01.08.2015 г.
 • [14] NBP (2015a), Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski, http://www.nbp.pl, data dostępu: 01.08.2015 r.
 • [15] NBP (2015b), Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2013 roku, Warszawa.
 • [16] Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2009), Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • [17] Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • [18] Rosińska-Bukowska M. (2012), Korporacje transnarodowe wobec wyzwań semiglobalnego otoczenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 267, s. 231-240.
 • [19] Stankiewicz M.J. (2004), Konkurencyjność przedsiębiorstw a wzrost gospodarczy, [w:] M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 353-372.
 • [20] Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • [21] Szałucka M. (2008), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskich inwestorów, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 171-240.
 • [22] Towarnicka H. (1998), Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [23] UNCTAD (2002), WIR 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations, New York, Geneva.
 • [24] UNCTAD (2015), WIR 2015: Annex Tables, http://unctad. org, access date: 01.08.2015.
 • [25] UNCTADstat (2015), http://unctadstat.unctad.org, access date: 01.08.2015.
 • [26] Zorska A. (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430832

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.