PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 53--60
Tytuł artykułu

Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek innowacyjnych notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy
Warianty tytułu
Efficiency of Strategy Regarding Investment in Shares of Innovative Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia kwestię odpowiedniej konfiguracji zasobów w skali ponadnarodowej jako atrybut i jednocześnie jeden z najważniejszych czynników międzynarodowej konkurencyjności współczesnych korporacji transnarodowych. Zwrócono uwagę, że optymalizacja rozmieszenia dostępnych przedsiębiorstwu zasobów, czyli ich odpowiednia delokalizacja i konfiguracja geograficzna, pozwalają czerpać tym korporacjom znaczne korzyści, które są konsekwencją funkcjonowania w odmiennych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Na podstawie wyników badania, zrealizowanego w ramach projektu badawczego "Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki", sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako grant nr N N112 322338, ocenie poddano doświadczenia, dotyczące konfiguracji zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych, uwzględniając kryterium stopnia ich internacjonalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the growing global interest of investment society in innovative enterprises, as the objective of this research was adopted to examine the efficiency of strategy regarding investment in shares of companies with innovative characteristics listed on the Warsaw Stock Exchange. As the research object were adopted companies from sectors that distinguish in regard to information policy about innovation activity and its results, showing also relatively high involvement in this type of activity through the prism of expenditures on intangible assets, in particular research and development, intensity ratio. Verification of presented investment strategy performance was based on the total realized and geometric monthly-average rate of return over the analysis period (2009-2015), as well as a more detailed analysis in a risk-income layout, taking as a reference the main index of the Warsaw Stock Exchange - WIG. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • [1] Baruk J. (2005), Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 11-14.
 • [2] Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z О.О., Bydgoszcz.
 • [3] Brdulak H" Gołębiowski T. (red.), (2003), Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • [4] Francik A. (2003), Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • [5] Gorczyńska A. (2011), Kapitał podwyższonego ryzyka jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 55, s. 147-158.
 • [6] Jajuga K. (2009), Podstawowe strategie inwestowania, https:// www.knf.gov.pl/Images/ Podstawowe%20strategie%20inwestowania_tcm75-12590.pdf, data dostępu: 24.09.2015 r.
 • [7] Janasz W. (2011), Strategie organizacji innowacyjnych, Studia i Prace WNEiZ, Nr 21, s. 45-58.
 • [8] Jasiński A.H. (1992), Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • [9] Jedynak T. (2012), Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, Zeszyty Naukowe PTE, Nr 12, s. 161-172.
 • [10] Jin Z., Hewitt-Dundas N., Thompson N.J. (2004), Innovativeness and Performance: Evidence from Manufacturing Sectors, "Journal of Strategic Marketing", Vol. 12, No. 4, pp. 255-264.
 • [11] Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • [12] Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "Journal of Finance", Vol. 7, No. 1, p. 77-91.
 • [13] Michalak A. (2013), Strategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych, "Zarządzanie i Finanse", Nr 1, część 4, s. 331-346.
 • [14] Morgan R.E., Berthon P. (2008), Market Orientation, Generative Learning, Innovation Strategy and Business Performance Inter-relationships in Bioscience Firms, "Journal of Management Studies", Vol. 45, No. 8, pp. 1329-1353.
 • [15] Nawrocki Т. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych, CeDeWu, Warszawa.
 • [16] Nawrocki T. (2015), Problematyka pomiaru i oceny innoacyjności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 79, s. 217-26.
 • [17] Nawrocki Т., Żabka A. (2011), Działalność innowacyjna spółek giełdowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 11, s. 3-12.
 • [18] OECD/European Communities (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data - Oslo Manual, OECD/European Communities, Paris.
 • [19] OECD/EuroStat (1999), Proponowane Zasady Gromadzenia i Interpretacji Danych dotyczących Innowacji Technologicznych - Podręcznik Oslo, KBN, Warszawa.
 • [20] Pomykalski A. (2001a), Innowacje, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • [21] Pomykalski A. (2001b), Zarządzanie innowacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź.
 • [22] Pomykalski P. (2014), Analiza nakładów i źródeł finansowania działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2007-2012, "Studia Ekonomiczne", Nr 183, s. 151-163.
 • [23] Prajogo D.I. (2006), The Relationship between Innovation and Business Performance - A Comparative Study between Manufacturing and Service Firms, "Knowledge and Process Management", Vol. 13, No. 3, pp. 218-225.
 • [24] Рука А. (2008), Przyszłość rynku New Connect w aspekcie przesłanek jego utworzenia i niestabilności rynku giełdowego, [w:] K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Finanse i sfera realna gospodarki - wybrane aspekty nauki i praktyki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 77-86.
 • [25] Rogers E.M. (1995), Diffusion of Innovations, Free Press, New York.
 • [26] Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • [27] Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A. (2006), Innovation Orientation Outcomes: The Good and the Bad, "Journal of Business Research", Vol. 59, No. 10, pp. 1133-1141.
 • [28] Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • [29] Stooq.com (2015), Notowania badanych akcji, http://stooq. com/q/d/?s=wig&c=0&i=m, data dostępu: 20.09.2015 r.
 • [30] Szwajca D. (2011), Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Edukacja", Nr 78, s. 61-76.
 • [31] Trigon TFI (2015), Warto inwestować w innowacyjne spółki, http://www.inwestor.newseria.pl/newsy/trigon_tfi_war- to,p 1697490224, data dostępu: 24.09.2015 r.
 • [32] Wawiernia A., Jonek-Kowalska I. (2009), Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego, CeDe- Wu, Warszawa.
 • [33] Zaremba A. (2013), Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących, Helion, Gliwice.
 • [34] Zieliński M. (2011), Innowacje a kultura organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 55, s. 56-62.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430844

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.