PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 50 | nr 2 | 93--111
Tytuł artykułu

Regulacja a compliance na rynkach nowych technologii

Warianty tytułu
Regulations and Compliance on the Markets of New Technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zbadanie znaczenia regulacji - w kontekście compliance - jako narzędzia strategicznego oraz elementu nowego myślenia strategicznego. Koncepcja compliance jest traktowana jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Compliance to zapewnienie takiej struktury przedsiębiorstwa, która sprawi, iż w jego funkcjonowaniu nie będzie dochodziło do nieprawidłowości. Funkcja compliance pozwala nie tylko zoptymalizować zarządzanie ryzykiem, ale również podnosi kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jest czynnikiem zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zagadnienia compliance są poddawane analizie naukowej, a sektor doradztwa oferuje usługi doradcze przy implementacji i certyfikacji CMS. Zjawiska te są poddane badaniu na przykładzie rynku nowych technologii oraz praw własności intelektualnej w internecie, w nawiązaniu do dorobku ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to underline the importance of regulation - in the context of compliance - as a strategic tool and an element of the new strategic thinking. The concept of compliance is treated as an essential element of the proper functioning of the company. Compliance has to ensure the company's structure, which will also ensure that its operations will not infringe the law. The compliance function allows not only to optimize risk management, but also enables increasing the organizational culture of the company and is a factor that strengthens the competitiveness of the company. Compliance issues are subjected to scientific analysis and consultancy sector offers services with its implementation, as well as certification of the CMS. These phenomena are examined on the example of the market for new technologies and intellectual property rights on the Internet in reference to the achievements of economic analysis of law and the regulatory impact assessment. (original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
93--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bernstein A., Klein C., Auslagerung der Compliance-Funktion bei kleineren und mittleren Unternehmen am Beispiel eines Finanzdienstleistungsunternehmens, "Corporate Compliance Zeitschrift" 2014, Nr 6.
 • Bisges M., Ökonomische Analyse des Urheberrechts, "Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht" 2014, Nr 12.
 • Bull H.P., Netzpolitik. Freiheit und Rechtsschutz im Internet, Nomos, Baden-Baden 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.5771/9783845245881.
 • Calo R., Robotics and the Lessons of Cyberlaw, "California Law Review" 2015, Vol. 103.
 • Chełkowski T., Czy wolne i otwarte oprogramowanie może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego?, "E-mentor" 2015, nr 2(59).
 • Dierlamm A., Compliance-Anreiz Gesetz (compAG), "Corporate Compliance Zeitschrift" 2014, Nr 5.
 • Dörr D., Natt A., Suchmaschinen und Meinungsvielfalt. Ein Beitrag zum Einfluss von Suchmaschinen auf die demokratische Willensbildung, "Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht" 2014, Nr 11.
 • Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem - implikacje dla zarządzania, [w:] M. Poniatowska-Jaksch (red.), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, OW SGH, Warszawa 2015.
 • Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Wójcik P., Zarządzanie strategiczne portfelem modeli biznesu, [w:] M. Poniatowska-Jaksch (red.), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, OW SGH, Warszawa 2015.
 • Federrath H., Technik der Cloud, "Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht" 2014, Nr 1.
 • Gericke D., Baum O., Corporate Governance: Wer ist Governor?, "Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht" 2014, Nr 4.
 • Godyń M., Apple przegrywa proces patentowy. Odszkodowanie wysokie, 2015a, www.portalprawait.com/entry/apple-przegrywa-proces-patentowy-odszkodowanie-wysokie [data dostępu: 10.03.2016].
 • Godyń M., Zapadł pierwszy wyrok skazujący w sprawie portalu Megaupload, 2015b, www.portalprawait.com/entry/zapadl-pierwszy-wyrok-skazujacy-w-sprawie-portalu-megaupload [data dostępu: 10.03.2016].
 • Hill H., Martini M., Wagner E. (Hrsg.), Facebook, Google & Co. Chancen und Risiken, Nomos, Baden-Baden 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.5771/9783845247243.
 • Hornung G., Müller-Terpitz R. (Hrsg.), Rechtshandbuch Social Media, Springer Verlag, Heidelberg 2015.
 • Jaeger L., Maas G., Renz H.T., Compliance bei geschlossenen Fonds. Ein Überblick, "Corporate Compliance Zeitschrift" 2014, Nr 2.
 • Klett A.R., Cloud und Privatkopie, "Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht" 2014, Nr 1.
 • Körber T., Analoges Kartellrecht für digitale Märkte?, "Wirtschaft und Wettbewerb" 2015, Nr 2.
 • Krause H., Kapitalmarktrechtliche Compliance: neue Pflichten und drastisch verschärfte Sanktionen nach der EU-Marktmissbrauchsverordnung, "Corporate Compliance Zeitschrift" 2014, Nr 6.
 • Kunz P.V., Business Judgement Rule (BJR) - Flucht oder Segen?, "Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht" 2014, Nr 3.
 • Kwiatkowska-Cylke M., Służbowe dane na prywatnym sprzęcie, czyli BYOD w praktyce, 2014, www.portalprawait.com/entry/sluzbowe-dane-na-prywatnym-sprzecie-czyli-byod-w-praktyce [data dostępu: 10.03.2016].
 • Kyzioł A., Netflix i inni: przybywa serwisów VoD, "Polityka", 22.09.2015.
 • Larrimore Ouelette L., The Google Shortcut to Trademark Law, "California Law Review" 2014, Vol. 102.
 • Leenheer Zimmerman D., Modern Technology, Leaky Copyrights, and Claims of Harm: Insights from the Curious History of Photocopying, "Journal of Copyright Society of the USA" 2013, Vol. 61, No. 1.
 • Łobejko S., Relacje w gospodarce sieciowej, [w:] M. Poniatowska-Jaksch (red.), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, OW SGH, Warszawa 2015.
 • Mantz R., Rechtsfragen offener Netze, Universität Karlsruhe, 2008.
 • Marschlich A., Paffen R., Wetzel S., EFPIA Transparenz Kodex - Unternehmen stehen vor der Herausforderung steigender Transparenzanforderungen, "Corporate Compliance Zeitschrift" 2014, Nr 3.
 • Menell P.S., This American Copyright Life: Reflections on Re-equilibrating Copyright for the Internet Ara, "Journal of Copyright Society of the USA" 2014, Vol. 61, No. 2.
 • Menell P.S., Deporter B., Using Fee Shifting to Promote Fair Use and Fair Licensing, "California Law Review" 2014, Vol. 102.
 • Müller S., Cloud und Privatkopie, "Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht" 2014, Nr 1.
 • Nazari-Khanachayi A., Access-Provider als urheberrechtliche Schnittstelle im Internet, "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int." 2015, Nr 5.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Przegrupowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, [w:] M. Poniatowska-Jaksch (red.), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, OW SGH, Warszawa 2015.
 • Pech S., Lizenzmodelle in der Cloud, "Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht" 2014, Nr 1.
 • Peukert A., Copydan-Nokia und die Zukunft des gesetzlichen Vergütungsanspruchs für die digitale Privatkopie, "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int." 2015, Nr 5.
 • Prudentino M., Das italienische Compliance-Gesetz 231/2001. Europas strengstes Compliance-Gesetz, "Corporate Compliance Zeitschrift" 2014, Nr 1.
 • Rabe O., Wacker R., Oberle D., Baumann C., Funk C., Recht ex machina. Formalisierung des Rechts im Internet der Dienste, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg 2012, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17671-5.
 • Sagan M., Zarządzanie portfelem modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw, [w:] M. Poniatowska-Jaksch (red.), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, OW SGH, Warszawa 2015.
 • Sandmann D., Die Compliance-Funktion unter Solvency II. Ein Überblick, "Corporate Compliance Zeitschrift" 2014, Nr 2.
 • Schapiro L., Unterlassungsansprüche gegen die Betreiber von Internet-Auktionshäusern und Internetmeinungsforen, Mohr&Siebeck, Tübingen 2011.
 • Schröder S., Die Entwicklung von Compliance-Management-Systemen hinsichtlich Kartellrechts-Compliance, "Corporate Compliance Zeitschrift" 2015, Nr 2.
 • Schwartmann R., Ohr S., Recht der sozialen Media, C.F. Müller, Heidelberg 2015.
 • Spiecker I., Krämer J. (eds.), Network Neutrality and Open Access, Nomos, Baden-Baden 2011, DOI: http://dx.doi.org/10.5771/9783845230719.
 • Szlawski W., O compliance słów kilka, 2014a, www.portalprawait.com/entry/o-compliance-slow-kilka [data dostępu: 10.03.2016].
 • Szlawski W., Prawo IT a compliance - wybrane przykłady, 2014c, www.portalprawait.com/entry/prawo-it-a-compliance-wybrane-przyklady [data dostępu: 10.03.2016].
 • Szlawski W., Relacja - V Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki - Polska i Niemcy zjednoczone w compliance, 2014b, www.portalprawait.com/entry/relacja-v-polsko-niemieckie-forum-prawa-i-gospodarki-polska-i-niemcy-zjednoczone-w-compliance [data dostępu: 10.03.2016].
 • Szpringer W., Dostęp do treści w internecie - perspektywa regulacji, "E-mentor" 2008, nr 5(27).
 • Szpringer W., Elektroniczne instrumenty płatnicze - tendencje rozwojowe, "E-mentor" 2013, nr 3(50).
 • Szpringer W., Strategia dobrowolnego dzielenia się aktywami niematerialnymi na rynkach technologii ICT - nowe wyzwanie dla regulacji?, "E-mentor" 2011, nr 5(42).
 • Szpringer W., Treści tworzone przez użytkowników a utwory w świetle prawa autorskiego, "E-mentor" 2009, nr 1(28).
 • Szpringer W., Wpływ nowych technologii na ochronę praw własności intelektualnej w internecie, "E-mentor" 2015, nr 1(58).
 • Verheijden J., Rechtsverletzungen auf YouTube und Facebook, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2015.
 • Wachter J. De, Intellectual Property in an Age of Big Data: an Exercise of Futility?, "Computer Law Review" 2014, No. 1.
 • Weber R.H., Volz S., Kartellrechtlicher Handlungsbedarf im Lichte potenzieller Meinungsmacht von Suchmaschinen, "Wirtschaft und Wettbewerb" 2015, Nr 4.
 • Westermeier J.T., New Strategies for Strenghtening the Protection for Databases. A Focus on Collective Works, "Computer Law Review" 2014, No. 1.
 • Zawadzka N., Ściganie twórców The Pirate Bay, 2015a, www.portalprawait.com/entry/sciganie-tworcow-the-pirate-bay [data dostępu: 10.03.2016].
 • Zawadzka N., Wyrok TSUE w sprawie Copydan B?ndkopi przeciwko Nokia Danmark A/S, czyli ciąg dalszy dyskusji o opłacie reprograficznej, 2015b, www.portalprawait.com/entry/wyrok-tsue-w-sprawie-copydan-bandkopi-przeciwko-nokia-danmark-a-s-czyli-ciag-dalszy-dyskusji-o-oplacie-reprograficznej [data dostępu: 10.03.2016].
 • Zech H., Lizenzen fuer die Benutzung von Musik, Film und E-Books in der Cloud, "Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht" 2014, Nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430850

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.